Lai Châu: Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Hoàng Châu | 21/04/2021, 18:59

(TN&MT) - Việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất là biện pháp để Nhà nước quản lý, tổ chức sử dụng đất đai có hiệu quả. Ðây là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất thực hiện các dự án, công trình, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Lai Châu là một trong những địa phương đang thực hiện tốt nội dung này.

San gạt mặt bằng để phục vụ dự án tại TP. Lai Châu

Để nâng cao công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn, UBND tỉnh lai Châu chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các xã, phường tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích. Ngoài ra, chính quyền các cấp của tỉnh Lai Châu luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tự ý san ủi, chuyển mục đích sử dụng đất, không xây dựng các công trình trên đất chưa chuyển mục đích và tăng cường công tác chỉ quản lý và sử dụng đất đảm bảo đúng quy định.

Ông Ngô Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu, cho biết: Trong năm qua, ngành TN&MT Lai Châu đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành văn bản để chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lai Châu.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT còn tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quyết định về thu hồi, giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích là 394.82ha. Trong đó, cấp tỉnh cho 13 tổ chức thuê đất với diện tích 338,96ha, giao đất cho 4 tổ chức với diện tích 3.99ha, thu hồi đất của 21 tổ chức là 331.69ha, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 6 tổ chức với diện tích 26.01ha. Cấp huyện giao đất cho 7 hộ gia đình diện tích là 12.82ha, thu hồi đất của 13 tổ chức, 332 hộ gia đình với tổng diện tích 41.70ha, chuyển mục đích sử dụng đất cho 08 hộ gia đình diện tích 0.24ha. Gia hạn cho sử dụng đất cho 5 tổ chức với tổng diện tích 12.74ha, bàn giao đất ngoài thực địa cho 15 tổ chức với diện tích 333.86ha.

Cùng với đó, công tác định giá, đấu giá quyền sử dụng đất, Sở TN&MT cừng phối hợp và đề nghị Sở Tài chính xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho 32 thửa đất trên địa bàn huyện Sìn Hồ sát với thị trường và kết quả thực hiện định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 131/KH-UBND, ngày 18/01/1021 của UBND tỉnh về định giá đất cụ thể năm 2021 và Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Lai Châu, về quyết định ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Bên cạnh đó ban hành văn bản đề nghị rà soát, bổ xung, điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Công tác cấp giấy CNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký giao dịch cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai thường xuyên; công tác kiểm kê đất đai được đẩy mạnh.

Cùng với đó, Sở TN&MT tham mưu cấp có thẩm quyền cấp 554 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức và hộ gia đình cá nhân với diện tích 417,99ha. Đăng ký giao dịch bảo đảm cho 830 lượt hồ sơ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Trả kết quả 737 hồ sơ đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; cập nhật, chỉnh lý biến động 2.396 thửa đất của 550 hồ sơ đã chỉnh lý. Vận hành, khai thác ổn định cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lai Châu, huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, đồng thời triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Than Uyên. Trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tham mưu cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh 29 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án với số tiền 19.39 tỷ đồng, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho tổ chức cá nhân theo đúng quy định.

Ông Hùng đánh giá thêm: Tuy nhiên, công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như: Công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ năm 2021-2031 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 còn chậm, còn một số đơn từ năm 2020 chưa giải quyết dứt điểm. Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, việc tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, tiến độ thực hiện do tỉnh giao còn chưa kịp thời.

Để giải quyết những vướng mắc trên Sở TN&MT tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện hoàn thành công tác lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Rà soát quỹ đất đã giao cho các tổ chức kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền chuyển sang thuê đất theo quy định. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các tổ chức có nhu cầu. Thẩm định sản phẩm đo đạc, lập bản đồ hồ sơ địa chính, cấp Giấy chúng nhận và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo đúng thẩm quyền. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức xác định giá đất cụ thể giá khởi điểm để thực hiện đảm bảo tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Bài liên quan
 • Điện Biên: 27 khu di tích đã xếp hạng chưa được cấp “sổ đỏ”
  (TN&MT) - Tỉnh Điện Biên hiện có 27 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt (di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ); 14 di tích cấp quốc gia và 12 di tích cấp tỉnh, đến nay chưa có di tích nào có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đắk Lắk: Tận dụng giá trị đất nông nghiệp giúp giảm nghèo bền vững
Tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên lớn thứ 4 cả nước, với hơn 13.000 km2, có nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp. Với diện tích đất nông nghiệp rộng lớn, màu mỡ, diện tích mặt nước nuôi trông thủy sản khá lớn và điều kiện khí hậu phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của đa số các loại cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là cây công nghiệp như: cà phê, cao su, tiêu, ca cao; cây ăn quả có giá trị như: sầu riêng, bơ, cây có múi, cây rừng, dược liệu.
Đừng bỏ lỡ
 • Bình Định: Đảm bảo đất sản xuất, đất ở cho người nghèo, vùng dân tộc thiểu số
  Các số liệu thống kê cho thấy, tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định còn khá phổ biến. Do đó, những năm qua, Bình Định đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này để đồng bào dân tộc thiểu số ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, vươn lên thoát nghèo.
 • Hà Tĩnh: Nâng cao ý thức pháp luật về đất đai giúp người dân ổn định phát triển kinh tế
  Nhờ làm tốt công tác hòa giải, tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật cho người dân về lĩnh vực đất đai đang góp phần giúp huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) ổn định tình hình, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 26/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với UBND 13 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế
  Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-UBDT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Vùng ĐBSCL về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Quảng Ngãi: Không đạt kế hoạch thu ngân sách từ đất
  Nhiều năm liền, nguồn thu tiền sử dụng đất của Quảng Ngãi đạt rất thấp. Từ đầu năm đến nay, tiến độ thu tiền sử dụng đất chỉ mới đạt 25% kế hoạch đề ra (khoảng 415/1.645 tỉ đồng).
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Chiều 21/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 14 tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về tách thửa đất
  (TN&MT) - Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa đất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND (Quyết định 44) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.
 • Bộ TN&MT gỡ vướng về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  Ngày 21/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về việc tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng mắc
  (TN&MT) - Sau gần 4 tháng đi vào cuộc sống, Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập ở các địa phương, góp phần đưa đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Nghị định ra đời từ sự lắng nghe
  (TN&MT) - Trong những năm qua, Bộ TN&MT luôn xác định công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu của ngành tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực đất đai, qua đó, góp phần tháo gỡ những bất cập, vướng mắc ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 • Quản lý đất đai ở Ba Tri: Vì mục tiêu phát triển bền vững
  (TN&MT) - Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, huyện Ba Tri (Bến Tre) đã tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, nhất là tăng cường phát huy nguồn lực, quản lý, sử dụng đất hiệu quả nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. PV đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri xung quanh nội dung này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO