Lai Châu: Chú trọng công tác bảo vệ môi trường

Hoàng Châu | 10/05/2022, 11:03

(TN&MT) - Nhận thức được tầm quan trọng về bảo vệ môi trường (BVMT) trong phát triển bền vững của địa phương, những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và quyết liệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BVMT và đạt được những kết quả quan trọng.

Nhằm nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp về BVMT, trong năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường đã được tỉnh Lai Châu triển khai dưới nhiều hình thức, đề cập đến nhiều vấn đề như giáo dục pháp luật về BVMT, nguyên nhân, tác hại và cách phòng chống ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; giữ gìn nguồn nước sạch, biểu dương các tấm gương sáng về BVMT...

Ông Ngô Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu cho biết: Hiện nay, 100% rác thải y tế, 98% rác thải sinh hoạt tại đô thị được thu gom, xử lý; 66% số xã, phường, thị trấn tại các huyện, thành phố đã thu gom tập trung rác thải sinh hoạt; các huyện, thành phố có bãi chôn lấp rác thải. Hàng năm, Sở TN&MT thực hiện đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung về quản lý, bảo vệ môi trường theo đúng quy định, kiểm tra, kiểm soát chấn chỉnh kịp thời. Việc đánh giá chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên. Qua kết quả quan trắc môi trường năm trên địa bàn tỉnh, chất lượng môi trường sống được đảm bảo, không có cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không có khu vực suy thoái môi trường, không có điểm nóng về môi trường.

tinh-lai-chau-trong-1-600-cay-xanh-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi.jpg

Lai Châu phát động phong trào trồng cây xanh để bảo vệ môi trường

Công tác thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày càng chặt chẽ, thực hiện đảm bảo theo thủ tục hành chính đã ban hành của UBND tỉnh; các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường lớn thận trọng xem xét ngay từ khâu xét chủ trương đầu tư; đã thực hiện hiệu quả kiểm soát tốt các nguy cơ ô nhiễm môi trường ngay từ bước đầu tiên. Trong quý I/2022 Sở trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 04 dự án. Thẩm định sơ bộ và trả lại hồ sơ báo cáo Đánh giá tác động môi trường 01 dự án.

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh công tác BVMT trên địa bàn tỉnh, tỉnh Lai Châu đã tập trung một số giải pháp tạo đột phá về bảo vệ môi trường. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc về ý nghĩa tầm quan trọng của việc BVMT vừa nâng cao chất lượng cuộc sống, vừa đảm bảo cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, mỗi người dân trong việc quản lý, BVMT; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, năng lượng; làm trong sạch, lành mạnh môi trường sống; thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và thu gom rác, hạn chế sử dụng rác thải nhựa. Hàng năm tỉnh triển khai ứng dụng các biện pháp xử lý môi trường thông qua việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các bãi rác tập trung; đối với chất thải y tế nguy hại tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện đều được đầu tư và vận hành lò đốt chất thải rắn y tế nguy hại; đẩy mạnh các hoạt động tôn tạo cảnh quan môi trường; bảo tồn các vùng sinh thái đặc thù kết hợp với bảo tồn di sản lịch sử, văn hóa; ưu tiên hỗ trợ các hộ dân nông thôn xây dựng các mô hình điểm về nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, hầm biogas xử lý chất thải chăn nuôi.

2(1).jpg

Rác thải tại các khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu được thu gom, xử lý.

Theo ông Hùng: Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý BVMT, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển bền vững; đồng thời tăng cường vai trò hiệu lực của các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường, tổ chức có hiệu quả các nội dung biện pháp BVMT; đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ môi trường, công nghệ xử lý, tái chế chất thải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về BVMT đối với các tổ chức, cá nhân; kiên quyết xử lý những cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động gây ô nhiễm môi trường và buộc phải đầu tư khắc phục ô nhiễm; kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về BVMT của các cơ quan chuyên môn từ cấp tỉnh đến cơ sở và tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể về quản lý và BVMT trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động BVMT, xây dựng những điển hình tiên tiến và nhân rộng thành phong trào toàn dân BVMT.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO