Lai Châu: Cần rà soát kỹ nhu cầu sử dụng đất

Hà Thuận | 02/04/2021, 06:07

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh tại Hội nghị quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè.

Quang cảnh Hội nghị quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè. Ảnh: Thu Hoài.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tổng diện tích tự nhiên của huyện Sìn Hồ năm 2020 là 152.45,18 ha. Trong đó, diện tích hiện trạng đất nông nghiệp là 92,557,45 ha; diện tích hiện trạng đất phi nông nghiệp là 7.748,10 ha; diện tích hiện trạng đất chưa sử dụng là 51.939,63 ha.

Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng thời kỳ 2011 - 2020 của huyện Sìn Hồ: Diện tích đất nông nghiệp là 92.557,45 ha; đất phi nông nghiệp là 7.748,10 ha; đất chưa sử dụng là 51.939,63 ha; đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 699,02 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp theo quy hoạch là 2.435,00 ha; đất chưa sử dụng chuyển sang đất nông nghiệp là 23.821,00 ha và chuyển sang đất phi nông nghiệp là 219,50 ha. Trong giai đoạn 2011 - 2020, huyện Sìn Hồ đã thực hiện được 426 công trình, dự án.

Phương án quy hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sìn Hồ: Đất nông nghiệp là 93.655,74 ha; đất phi nông nghiệp là 8.182,76 ha; đất chưa sử dụng là 50.406,68 ha. Tổng số công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 113 công trình với diện tích là 2.756,34 ha. Trong đó, có 72 công trình, dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2020 và 41 công trình, dự án đăng ký mới.

Phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Sìn Hồ: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.623,79 ha; chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 80,88 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 15,62 ha. Danh mục công trình dự án có sử dụng đất trong thời kỳ 2021 - 2030 là 486 công trình với diện tích là 10.265,64 ha. Tổng các công trình dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 là 1.078 công trình với diện tích là 18.302,12 ha.

Đại biểu phát biểu ý kiến vào Hội nghị quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thu Hoài

Đối với huyện Mường Tè, theo Kế hoạch thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn huyện Mường Tè: Diện tích đất nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 201.649,78ha, kết quả thực hiện là 208.102,49 ha; diện tích đất phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 60.244,20 ha, kết quả thực hiện là 4.972,87 ha; diện tích đất chưa sử dụng theo quy hoạch được duyệt là 25.410,66 ha, kết quả thực hiện là 54.772.69 ha. Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 2.949,89 ha, kết quả thực hiện là 2.341,10 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 2.756,15 ha, kết quả thực hiện là 690,98 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở theo quy định được duyệt là 10,40 ha, kết quả thực hiện là 2,08 ha.

Căn cứ vào tiềm năng đất đai, hiện trạng sử dụng đất lợi thế của địa phương; trên cơ sở đăng ký nhu cầu của các cơ quan đơn vị và UBND các xã, thị trấn; các sở, ban, ngành có sử dụng đất trên địa bàn huyện, UBND huyện Mường Tè đã có phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 với tổng 773 công trình với diện tích 30.268,13 ha. Đồng thời, đưa ra chỉ tiêu sử dụng các loại đất đến năm 2030 trên địa bàn huyện đảm bảo đáp ứng yêu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Mường Tè với tổng số công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 206 công trình với diện tích là 15.293,84 ha, trong đó có 119 công trình, dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2020 và 87 công trình, dự án đăng ký mới…Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện. Đề nghị huyện Sìn Hồ đánh giá bổ sung biến động diện tích đất tự nhiên tăng giảm so với các tỉnh và huyện lân cận; bổ sung phần đo đạc bản đồ địa chính chính quy tỷ lệ 1/2.000 đối với đất nương. Đề nghị huyện Mường Tè quan tâm bố trí diện tích đất quy hoạch xây dựng các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và nhà văn hóa - khu thể thao thôn (nhất là đối với những xã, bản chưa có nhà văn hóa); bố trí thêm đất cho các nhà văn hóa xã, bản còn thiếu diện tích theo quy định, nhất là các nhà văn hóa thôn, bản, khu phố sau khi sáp nhập…

Ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các địa phương cần rà soát kỹ nhu cầu sử dụng đất của năm 2021 và thời kỳ 2021 - 2030 để đảm bảo kế hoạch, quy hoạch được xây dựng bài bản, có tầm nhìn xuyên suốt.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện. Đề nghị huyện Sìn Hồ đánh giá bổ sung biến động diện tích đất tự nhiên tăng giảm so với các tỉnh và huyện lân cận; bổ sung phần đo đạc bản đồ địa chính chính quy tỷ lệ 1/2.000 đối với đất nương. Đề nghị huyện Mường Tè quan tâm bố trí diện tích đất quy hoạch xây dựng các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và nhà văn hóa - khu thể thao thôn; bố trí thêm đất cho các nhà văn hóa xã, bản còn thiếu diện tích theo quy định, nhất là các nhà văn hóa thôn, bản, khu phố sau khi sáp nhập…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là căn cứ quan trọng, trên cơ sở đó để thực hiện và đưa ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện. Do vậy, đề nghị các huyện phải rà soát kỹ nhu cầu sử dụng đất của năm 2021 và thời kỳ 2021 - 2030 để đảm bảo kế hoạch, quy hoạch được xây dựng bài bản, có tầm nhìn xuyên suốt cả giai đoạn; trong đó, phải chú trọng ưu tiên quy hoạch quỹ đất trồng lúa nước; rà soát lại tất cả các công trình đã huỷ bỏ và chuyển tiếp trong kỳ quy hoạch 2010-2020...

Bài liên quan
 • Lai Châu: Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án
  (TN&MT) - Để nắm bắt khó khăn, vướng mắc cho các Nhà đầu tư, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu đã chủ trì, cùng với lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức buổi làm việc với các Nhà đầu tư có dự án đang chậm tiến độ và dự án đưa vào khai thác sử dụng năm 2021 trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật Sống xanh
Chủ tịch MTTQVN Đỗ Văn Chiến chúc mừng Đại lễ Phật đản của đồng bào Phật giáo
(TN&MT) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2021, Phật lịch 2565, ngày 17/5, thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng đồng bào Phật giáo cả nước.
Đừng bỏ lỡ
 • Cần sớm “kích hoạt hệ thống hơn 30.000 người có uy tín” tham gia chống dịch Covid-19
  (TN&MT) - Đó là yêu cầu của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Dân tộc khi bà chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo để phân công nhiệm vụ các thành viên và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
 • Những căn nhà giữ vững thế trận lòng dân
  (TN&MT) - Hoạt động phối hợp tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của Quân chủng Hải quân nói chung, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nói riêng tại các địa phương thời gian qua, đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình mới.
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các chức sắc tôn giáo huyện Hóc Môn, TP.HCM
  (TN&MT) - Sáng 10/5, tại huyện Hóc Môn, TP.HCM Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các chức sắc, các nhà tu hành đại diện một số tôn giáo trên địa bàn gồm: Phật Giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài. Cùng dự có lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và huyện Hóc Môn.
 • Các tổ chức Tôn giáo cần tiếp tục tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
  (TN&MT) - Đó là tinh thần chính của công văn số 1988/BNV-TGCP do Thứ trưởng Bộ Nội Vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng ký ban hành chiều 7/5 gửi Lãnh đạo các Tổ chức Tôn giáo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
 • Xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác tuyên truyền của UBDT thời gian tới
  (TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại buổi làm việc với Vụ Truyên truyền sáng 7/5. Tham dự có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh cùng lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
 • Đầm Hà (Quảng Ninh): Sẵn sàng cho ngày hội non sông
  (TN&MT) - Những ngày này, trên mọi nẻo đường của huyện miền núi Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh rợp cờ hoa, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày hội non sông. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu, rộng từ huyện tới các xã, thôn, bản nhằm chuyển tải những thông tin nhanh nhất đến cử tri, nhân dân trên địa bàn huyện.
 • Thay đổi tư duy, chủ động tập trung, quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả
  (TN&MT) - Đó là yêu cầu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021 của Ủy ban Dân tộc diễn ra mới đây. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Y Thông, Hoàng Thị Hạnh; đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy; Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc.
 • Đồng bào Công giáo Thái Bình kỳ vọng vào bầu cử
  (TN&MT) - Hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND các cấp và các Giáo hạt, Giáo xứ Thái Bình đã tuyên truyền, phát huy vai trò tích cực của đồng bào Công giáo và các tín đồ trong bầu cử.
 • (Infographic) Ngày hội Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  (TN&MT) - Ngày 23/5/2021 tới đây, cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2021
 • Gia Lai trong hơi thở đại ngàn
  (TN&MT) - Phố núi Gia Lai sở hữu những nét đặc trưng, thu hút với rất nhiều người, từ vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc của thiên nhiên, núi rừng đến sự chân chất, nghĩa tình của con người nơi đây. Đến phố núi mờ sương và cảm nhận chỉ một lần cũng sẽ khiến người ta mãi nhớ về một vùng cao nguyên đất đỏ, nên thơ và gần gũi.
 • Phật giáo chung tay phòng chống dịch Covid-19
  (TN&MT) - Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, vừa qua, Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) ra văn bản số 87/HĐTS-VP1 Gửi các Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các chùa, cơ sở tự viện trong tình hình hiện nay.
 • Điện Biên: Các công trình phúc lợi được xây dựng từ nguồn tiền chi trả DVMTR
  (TN&MT) - Nhờ chính sách chi trả DVMTR mà cuộc sống của người dân tham gia trồng và bảo vệ rừng đã có nhiều thay đổi, đời sống được nâng lên. Cũng nhờ tạo lập được nguồn kinh phí ổn định, chính sách chi trả DVMTR đã giúp các chủ rừng bảo vệ rừng, yên tâm gắn bó với rừng, chính sách này còn giúp các cộng đồng, các chủ rừng có thêm nguồn kinh phí để xây dựng các công trình phúc lợi.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO