Lai Châu: Cần rà soát kỹ nhu cầu sử dụng đất

Hà Thuận | 02/04/2021, 06:07

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh tại Hội nghị quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè.

Quang cảnh Hội nghị quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè. Ảnh: Thu Hoài.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tổng diện tích tự nhiên của huyện Sìn Hồ năm 2020 là 152.45,18 ha. Trong đó, diện tích hiện trạng đất nông nghiệp là 92,557,45 ha; diện tích hiện trạng đất phi nông nghiệp là 7.748,10 ha; diện tích hiện trạng đất chưa sử dụng là 51.939,63 ha.

Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng thời kỳ 2011 - 2020 của huyện Sìn Hồ: Diện tích đất nông nghiệp là 92.557,45 ha; đất phi nông nghiệp là 7.748,10 ha; đất chưa sử dụng là 51.939,63 ha; đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 699,02 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp theo quy hoạch là 2.435,00 ha; đất chưa sử dụng chuyển sang đất nông nghiệp là 23.821,00 ha và chuyển sang đất phi nông nghiệp là 219,50 ha. Trong giai đoạn 2011 - 2020, huyện Sìn Hồ đã thực hiện được 426 công trình, dự án.

Phương án quy hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sìn Hồ: Đất nông nghiệp là 93.655,74 ha; đất phi nông nghiệp là 8.182,76 ha; đất chưa sử dụng là 50.406,68 ha. Tổng số công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 113 công trình với diện tích là 2.756,34 ha. Trong đó, có 72 công trình, dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2020 và 41 công trình, dự án đăng ký mới.

Phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Sìn Hồ: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.623,79 ha; chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 80,88 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 15,62 ha. Danh mục công trình dự án có sử dụng đất trong thời kỳ 2021 - 2030 là 486 công trình với diện tích là 10.265,64 ha. Tổng các công trình dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 là 1.078 công trình với diện tích là 18.302,12 ha.

Đại biểu phát biểu ý kiến vào Hội nghị quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thu Hoài

Đối với huyện Mường Tè, theo Kế hoạch thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn huyện Mường Tè: Diện tích đất nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 201.649,78ha, kết quả thực hiện là 208.102,49 ha; diện tích đất phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 60.244,20 ha, kết quả thực hiện là 4.972,87 ha; diện tích đất chưa sử dụng theo quy hoạch được duyệt là 25.410,66 ha, kết quả thực hiện là 54.772.69 ha. Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 2.949,89 ha, kết quả thực hiện là 2.341,10 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 2.756,15 ha, kết quả thực hiện là 690,98 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở theo quy định được duyệt là 10,40 ha, kết quả thực hiện là 2,08 ha.

Căn cứ vào tiềm năng đất đai, hiện trạng sử dụng đất lợi thế của địa phương; trên cơ sở đăng ký nhu cầu của các cơ quan đơn vị và UBND các xã, thị trấn; các sở, ban, ngành có sử dụng đất trên địa bàn huyện, UBND huyện Mường Tè đã có phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 với tổng 773 công trình với diện tích 30.268,13 ha. Đồng thời, đưa ra chỉ tiêu sử dụng các loại đất đến năm 2030 trên địa bàn huyện đảm bảo đáp ứng yêu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Mường Tè với tổng số công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 206 công trình với diện tích là 15.293,84 ha, trong đó có 119 công trình, dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2020 và 87 công trình, dự án đăng ký mới…Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện. Đề nghị huyện Sìn Hồ đánh giá bổ sung biến động diện tích đất tự nhiên tăng giảm so với các tỉnh và huyện lân cận; bổ sung phần đo đạc bản đồ địa chính chính quy tỷ lệ 1/2.000 đối với đất nương. Đề nghị huyện Mường Tè quan tâm bố trí diện tích đất quy hoạch xây dựng các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và nhà văn hóa - khu thể thao thôn (nhất là đối với những xã, bản chưa có nhà văn hóa); bố trí thêm đất cho các nhà văn hóa xã, bản còn thiếu diện tích theo quy định, nhất là các nhà văn hóa thôn, bản, khu phố sau khi sáp nhập…

Ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các địa phương cần rà soát kỹ nhu cầu sử dụng đất của năm 2021 và thời kỳ 2021 - 2030 để đảm bảo kế hoạch, quy hoạch được xây dựng bài bản, có tầm nhìn xuyên suốt.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện. Đề nghị huyện Sìn Hồ đánh giá bổ sung biến động diện tích đất tự nhiên tăng giảm so với các tỉnh và huyện lân cận; bổ sung phần đo đạc bản đồ địa chính chính quy tỷ lệ 1/2.000 đối với đất nương. Đề nghị huyện Mường Tè quan tâm bố trí diện tích đất quy hoạch xây dựng các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và nhà văn hóa - khu thể thao thôn; bố trí thêm đất cho các nhà văn hóa xã, bản còn thiếu diện tích theo quy định, nhất là các nhà văn hóa thôn, bản, khu phố sau khi sáp nhập…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là căn cứ quan trọng, trên cơ sở đó để thực hiện và đưa ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện. Do vậy, đề nghị các huyện phải rà soát kỹ nhu cầu sử dụng đất của năm 2021 và thời kỳ 2021 - 2030 để đảm bảo kế hoạch, quy hoạch được xây dựng bài bản, có tầm nhìn xuyên suốt cả giai đoạn; trong đó, phải chú trọng ưu tiên quy hoạch quỹ đất trồng lúa nước; rà soát lại tất cả các công trình đã huỷ bỏ và chuyển tiếp trong kỳ quy hoạch 2010-2020...

Bài liên quan
 • Lai Châu: Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án
  (TN&MT) - Để nắm bắt khó khăn, vướng mắc cho các Nhà đầu tư, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu đã chủ trì, cùng với lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức buổi làm việc với các Nhà đầu tư có dự án đang chậm tiến độ và dự án đưa vào khai thác sử dụng năm 2021 trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • [Infographic] - Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
  Luật Tôn giáo, tín ngưỡng quy định 5 hành vi bị cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Bên cạnh đó, Luật cũng quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.
 • Rực rỡ sắc màu văn hóa Lễ hội Mùa hoa ban thành phố Sơn La
  (TN&MT) - Sau 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, năm nay, Lễ hội Mùa hoa ban thành phố Sơn La được tổ chức trở lại với chuỗi các hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút hàng trăm diễn viên, vận động viên đến từ 12 xã, phường và đông đảo nhân dân, du khách tham quan, cổ vũ.
 • Sách Trắng về tôn giáo: Bức tranh rõ nét về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam
  Được ví là cuốn cẩm nang cho những người làm công tác tôn giáo, Sách Trắng về tôn giáo cung cấp những kiến thức căn bản và cần thiết như chính tên gọi của sách “Tôn giáo và đời sống tôn giáo ở Việt Nam”.
 • Thanh Hóa: Đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân vùng cao
  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân vùng cao ở các huyện: Lang Chánh, Bá Thước, Mường Lát, Quan Sơn. Với mục tiêu, từng bước ổn định đời sống cho Nhân dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, phát huy hiệu quả của đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và củng cố an ninh, quốc phòng.
 • Sức sống dòng sông Mẹ
  (TN&MT) - Không biết tự khi nào, sông Nậm Rốm gắn liền với đồng bào các dân tộc ở Điện Biên. Con sông có trong kí ức của những người già bản Thái, từng chứng kiến cuộc đao binh tranh đoạt điêu tàn của giặc Phẻ, bao lần in bóng nghĩa quân áo vải Hoàng Công Chất, rồi đến cuộc chiến chống Pháp năm 1954. Dòng sông có lúc đầy lúc vơi, bên bồi bên lở, đã và đang nuôi dưỡng các thế hệ đồng bào các dân tộc ở Điện Biên.
 • Khởi sắc huyện vùng biên Sông Mã
  (TN&MT) - Tối ngày 2/3, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện (7/3/1953-7/3/2023).
 • Những hương ước ở miền Tây xứ Nghệ
  Ở miền Tây xứ Nghệ, những năm gần đây “hương ước” tại nhiều bản làng dường như đã trở thành "hiến pháp" của làng, tạo ra sự ràng buộc, áp đặt và cưỡng chế của cộng đồng đối với mỗi cá nhân. Và, những hước ước giữ rừng, hương ước bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản…đang mang lại hiệu quả ngoài mong đợi đối với các bản làng vùng cao.
 • Quảng Trị: Sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản góp phần triển kinh tế - xã hội, phục vụ giảm nghèo bền vững, qua đó giúp đời sống của người dân miền núi ngày một nâng lên. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Báo TN&MT có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Khoa – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị.
 • Chuyện giữ rừng của người Mông Nà Hẩu
  Với Người Mông của xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên (Yên Bái), rừng được coi là nguồn sống, là sinh kế, là mái nhà chở che và cũng là chỗ dựa tinh thần cho 484 hộ, 2.490 con người.
 • [Infographic] – Sửa đổi chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số
  Thể chế Nghị quyết 18-NQ/TW, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung trách nhiệm của Nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng. Các nội dung lấy ý kiến liên quan đến chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, được thể hiện ở các Điều 17, Điều 52, Điều 175.
 • Thu hẹp đất canh tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Bài 5: Cần chấn chỉnh tình trạng lừa đảo đồng bào thiểu số bán đất
  Mặc dù, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, nhiều chính sách liên quan đến việc giải quyết đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, giúp hàng trăm ngàn hộ thoát nghèo. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ở nhiều địa phương tình trạng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số để lừa đảo mua bán, sang nhượng đất ở và sản xuất.
 • Thu hẹp đất canh tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Bài 4: Sử dụng hiệu quả quỹ đất ở Tây Nguyên
  Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, tình trạng đất canh tác bị thu hẹp đang có xu hướng tăng do suy thoái chất lượng đất, đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường chưa được sử dụng hiệu quả, xảy ra tình trạng tranh chấp, lấn chiếm…
 • Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số xây nhà, khai hoang, phục hóa, cải tạo đất
  (TN&MT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/2/2023 về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số xây nhà, khai hoang, phục hóa, cải tạo đất.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO