Dân tộc thiểu số

Kỳ vọng đổi thay vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa

Khánh Anh 15:31 22/09/2023

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Khánh Hòa quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với kỳ vọng đổi thay diện mạo vùng miền núi còn nhiều khó khăn.

Tỉnh Khánh Hoà hiện có 35 dân tộc thiểu số cùng sinh sống (với trên 72 nghìn người, chiếm 5,8% dân số toàn tỉnh). Theo đó, tỉnh có 28 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chủ yếu thuộc 2 huyện miền núi là Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, một số xã thuộc các huyện, thị xã Ninh Hòa và thành phố Cam Ranh.

Những năm qua, dù đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai huy động nhiều nguồn lực và thực hiện lồng ghép nhiều chương trình, chính sách để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) tỉnh Khánh Hòa vẫn còn nhiều khó khăn.

Nguyên nhân là do điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, địa hình đồi núi rộng lớn, dân cư thưa thớt và sinh sống không tập trung, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, trình độ lao động sản xuất còn lạc hậu, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN còn thiếu, chưa đáp ứng và tạo động lực cho phát triển; đời sống của đa số đồng bào DTTS.

Bởi thế, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN được triển khai vừa là động lực, vừa là cơ hội để nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh vươn lên ổn định nơi ở, có việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

khanhhoa1.jpg
Vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Khánh Hòa đang đổi thay từng ngày. Ảnh: Dam San

7 Nghị quyết, 12 kế hoạch và 13 quyết định

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025, Khánh Hòa đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Căn cứ vào nội dung Chương trình, trọng tâm là các dự án và tiểu dự án thành phần, Tỉnh uỷ Khánh Hòa đã ban hành 01 nghị quyết chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 06 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 12 kế hoạch, 13 quyết định và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình. Đồng thời, trên cơ sở văn bản hướng dẫn của cấp trung ương, các địa phương đã xây dựng và bố trí nguồn lực triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn và hằng năm.

Viêc triển khai thực hiện Chương trình đã được các cấp uỷ, chính quyền và đoàn thể các cấp quyết liệt triển khai thực hiện, với quyết tâm chính trị cao nhất và được nhân dân đồng tình hưởng ứng...

Công tác tuyên truyền về Chương trình luôn các địa phương quan tâm, chỉ đạo. Các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú thông qua nhiều phương tiện; thực hiện lồng ghép việc tuyên truyền các chính sách dân tộc và Chương trình thông qua các hội nghị tuyên truyền, lớp tập huấn… để nhân dân, cộng đồng biết và chủ động, tích cực, sáng tạo, tạo động lực cùng chung tay thực hiện, đồng thời tự kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

Năm 2023: Tập trung 7 mục tiêu

Theo Kế hoạch số 2204/KH-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 10/3/2023 về thực hiện Chương trình, năm 2023, tỉnh xác định 7 mục tiêu quan trọng, bao gồm: tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào DTTS đạt 5%. 100% xã, thôn đặc biệt khó khăn được hỗ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh và lưu thông hàng hóa. Trên 98% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 100% đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế. 100% lao động trong độ tuổi có nhu cầu trong năm 2023 được hỗ trợ đào tạo nghề phù hợp với điều kiện của người DTTS và đặc thù vùng đồng bào DTTS &MN. Phấn đấu 50% cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào DTTS&MN được bồi dưỡng kiến thức dân tộc. 100% người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS&MN được bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng…

Trọng tâm ưu tiên của tỉnh đối với việc triển khai Chương trình trong năm 2023 là: giải quyết nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt và cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa thể thao và hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS.

khanhhoa2.jpg
Nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào là những nhiệm vụ được tỉnh Khánh Hòa ưu tiên giải quyết. Ảnh: Dam San

Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu trong năm nay sẽ hỗ trợ nhà ở cho 147 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 266 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 535 hộ. Về nước sinh hoạt tập trung: đầu tư xây dựng 02 công trình cho vùng đồng bào DTTS&MN tại huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh. Cùng đó, hỗ trợ khoán bảo vệ diện tích trên 21.000 ha rừng phòng hộ, đặc dụng, rừng tự nhiên… nhà nước giao cho các ban quản lý rừng, UBND cấp xã quản lý theo quy định, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Vừa qua, báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chương trình, UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, Chương trình đã góp phần rất lớn trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương. Các nguồn lực, chính sách của Chương trình đã và đang tập trung đầu tư phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh. Cùng với việc thực hiện các chính sách dân tộc và các chương trình mục tiêu quốc gia khác, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS&MN được cải thiện.

Sau 03 năm thực hiện (tính đến thời điểm 31/5/2023), tỷ lệ giải ngân nguồn vốn Chương trình giai đoạn 2021-2023 của tỉnh Khánh Hòa đạt cao hơn so với bình quân các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên và bình quân của cả nước (18.28%). Tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào DTTS &MN của Khánh Hòa đạt 6%, vượt chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (trên 3%) và vượt kế hoạch UBND tỉnh đặt ra năm 2023. Những kết quả đạt được cho thấy Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh Khánh Hòa có thể vượt xa kỳ vọng.

Ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhìn nhận, Hội Nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình và Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, định hướng triển khai giai đoạn 2026-2030 của 17 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho thấy sự quyết tâm, trách nhiệm rất cao và kịp thời của các cơ quan trung ương, nhằm đánh giá toàn diện, đầy đủ tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chương trình, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đồng thời chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm của các địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình. Quan trọng hơn cả, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, mỗi địa phương cần nghiêm túc đánh giá, phân tích những khó khăn, vướng mắc mang tính nền tảng, đặc thù tác động đến tiến độ, hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình để có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Đặc biệt, các cấp, các ngành phải xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài, cấp bách và là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện.

Bài liên quan
 • Vùng đồng bào DTTS&MN khu vực miền trung - Tây nguyên: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
  (TN&MT) -  Ủy ban Dân tộc vừa phối hợp Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi khu vực miền trung-Tây nguyên từ năm 2021 đến năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2023-2025 và Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, định hướng triển khai giai đoạn 2026-2030.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hà Giang: Nâng cao nhận thức về môi trường vùng đồng bào dân tộc
(TN&MT) - Hiện nay, tại một số vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn Hà Giang vẫn còn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số vùng nông thôn miền núi mà nguyên nhân trước hết và chủ yếu là do ý thức, truyền thống và tập quán lạc hậu do chính người dân gây ra.
Đừng bỏ lỡ
 • Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đổi mới chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số
  Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai (TN&MT) cho biết, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 đã có những quy định cụ thể nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Nhọc nhằn “cõng” chữ lên non
  (TN&MT) - Đường lên bản Sân Bay mùa này rất khó đi. Đất đá lởm chởm vì những con dốc đang được hạ độ cao và những khúc cua tay áo được nắn thẳng. Xe chúng tôi đang vượt dốc lao lên bỗng khựng lại vì phía trước mặt, một chiếc xe tải chở vật liệu rú ga khiến bột đất đỏ au tung lên mịt mù. Đó là con đường duy nhất đến ngôi trường thầy Lù Văn Thủy đã gắn bó, suốt 20 năm nhọc nhằn “cõng” con chữ lên non.
 • Chuyển biến chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Huyện Mường Nhé (Điện Biên) có 94% học sinh là người dân tộc thiểu số. Chất lượng giáo dục đang dần được nâng lên nhờ sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị địa phương, sự tận tụy của các thầy cô và nỗ lực của chính các em.
 • Bài học đồng lòng - từ khóa của thành công
  Cách trung tâm huyện 23,5km, Chiềng Khoa như khối cơ bắp cuộn lên trên cánh tay của Vân Hồ. Nơi đây, ba năm về trước, xã Chiềng Khoa được công nhận xã Nông thôn mới đầu tiên. Đi tìm “điểm sáng” Chiềng Khoa, chúng tôi được nghe rất nhiều về hai chữ “đồng lòng”.
 • Tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững: Nói để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng
  (TN&MT) - Chiều 3/11, tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Báo TN&MT phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Sơn La và UBND huyện Vân Hồ tổ chức Tọa đàm tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Vân Hồ, Sơn La với chủ đề: “Nói thế nào để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng”.
 • Đánh thức tiềm năng Vân Hồ: Ngày mới trên xứ sở sương mù
  (TN&MT) - Hai chúng tôi - người từ thành phố Sơn La xuống, người từ Hà Nội lên, hẹn gặp nhau ở Vân Hồ. Vân Hồ hôm nay trở gió, mây tụ về dày hơn trên đỉnh Pha Luông. Người lái xe bản địa chợt xa xăm: “Cũng vẫn là mây ấy mà nay, trông mây lòng không còn buồn nữa, Vân Hồ đã khoác lên mình màu mây mới”.
 • Nghề làm hương cổ truyền ở Phia Thắp
  (TN&MT) - Thôn Phia Thắp của xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng nép dưới chân núi Phà Hùng (núi lớn) và được bao quanh bởi những cánh đồng ngô, chuối.
 • [Infographic] - Chương trình bố trí dân cư các vùng khó khăn
  (TN&MT) - Từ năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định triển khai Chương trình bố trí dân cư tại các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng (Theo Quyết định số 590/QĐ-TTg). Chương trình nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh.
 • Thêm chính sách an cư cho đồng bào vùng thiên tai
  (TN&MT) - Thực hiện Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” (Chương trình 590), Hội đồng nhân dân tại nhiều địa phương như An Giang, Cà Mau, Quảng Trị, Kon Tum đã ra Nghị quyết thực hiện.
 • Lào Cai: Gỡ khó trong công tác di dân ra khỏi vùng thiên tai
  (TN&MT) - Do địa hình núi non hiểm trở, độ dốc cao, lượng mưa hàng năm lớn, người dân thị xã Sa Pa (Lào Cai) thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi sạt lở, lũ quét. Do đó, việc di dân ra khỏi vùng thiên tai là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn và sự phát triển bền vững nơi đây.
 • Sơn La: Quan tâm bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai
  (TN&MT) - Những năm qua, Sơn La đã tập trung triển khai các dự án bố trí dân cư vùng thiên tai, đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội để nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất.
 • Yên Bái: Sức mạnh đoàn kết dân tộc là động lực phát triển kinh tế
  (TN&MT) – Trong thời gian qua, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc nhằm xây dựng, phát triển kinh tế và bảo vệ tổ quốc. Xung quanh vấn đề này phóng viên Báo TN&MT đã trao đổi với bà Nông Thị Kim Cúc – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO