Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận tại Tổ về 2 dự án luật

20/05/2019, 20:56

(TN&MT) - Chiều 20/5, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ. Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật.

thaoluan3
Thảo luận tại Tổ về 2 dự án luật: Tổ ĐBQH các tỉnh: Điện Biên, Hoà Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hoà.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm, các ý kiến tập trung vào một số vấn đề như: Trách nhiệm mua và thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Một số ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể về thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân và quy định rõ điều kiện văn bằng đào tạo đối với cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ, các ý kiến tập trung vào một số vấn đề như: việc xác định hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ phải áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới. Một số  ý kiến đề nghị cần quy định rõ vấn đề hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ cho phù hợp với phạm vi đã cam kết trong Hiệp định CPTPP.

Thaoluan1
Đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu thảo luận tại Tổ

Trrước đó, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ. Việc sửa đổi 2 luật nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc thi hành đầy đủ, nghiêm túc các cam kết quốc tế. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống pháp luật; tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động một cách hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế-xã hội. Bảo đảm sự tương thích với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là CPTPP.

Thaoluan2
ĐBQH Lê Xuân Thân (Khánh Hoà) phát biểu thảo luận tại Tổ 

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, dự án Luật sửa đổi, bổ sung 7 điều thuộc 5 chương của Luật Kinh doanh Bảo hiểm nhằm sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm (bao gồm tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm để thực hiện cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo CPTPP); sửa đổi Phụ lục 4 của Luật Đầu tư để xác định dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Dự án Luật cũng sửa đổi, bổ sung 11 điều thuộc 8 chương của Luật Sở hữu trí tuệ  để thực thi các cam kết trong 8 điều của CPTPP  theo 4 nhóm vấn đề lớn, bao gồm sáng chế, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Ủy ban Pháp luật tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự án luật, vì các quy định được sửa đổi, bổ sung của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ cũng chính là những nội dung đã được Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị quyết số 72/2018/QH14 xác định cần sửa đổi, bổ sung theo lộ trình cam kết trong CPTPP liên quan đến bảo hiểm và sở hữu trí tuệ. Nội dung dự thảo Luật phù hợp với chủ trương của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật.


(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO