Kon Tum: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TN&MT

05/04/2018, 19:33

(TN&MT) – Thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum, Sở TN&MT tỉnh Kon Tum đã dần kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và tăng cường công tác kỷ...

 

(TN&MT) – Thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum, Sở TN&MT tỉnh Kon Tum đã dần kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương của Sở và các đơn vị trực thuộc; tăng cường các công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành; tiếp nhận, giải quyết nhiều hồ sơ, thủ tục liên quan đến các lĩnh vực trong ngành, ngày càng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vưc TN&MT trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở TN&MT tỉnh Kon Tum đã tiến hành đồng bộ cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực của ngành. Trong công tác quản lý, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn tỉnh.
 

DSCN0174
Đôn đốc các doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩ quy định.


Đến nay, ngành TN&MT tỉnh Kon Tum đã hoàn thành việc thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2019-2020 đối với 10 huyện, thành phố, tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ, chờ phê duyệt. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 đối với các huyện, thành phố; tổng hợp danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh trong năm 2017; ban hành bảng giá đất cụ thể cho 25 công trình, dự án; tổ chức thu hồi đất, giao đất cho thuê với diện tích 66.943,69 ha. Cấp 68.966 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; phê duyệt hơn 40 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tổ chức đấu giá thành công 13 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cho 108 thửa đất, thu nộp ngân sách gần 90 tỷ đồng.

Tổ chức đấu giá thành công phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường với 04 khu vực khai thác khoáng sản; cấp và cho phép khai thác 16 điểm mỏ khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản 07 điểm mỏ. Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn và quy chế phối hợp trong quản lý khoáng sản giữa các tỉnh Kon Tum – Gia Lai, Kon Tum – Quảng Nam, Kon Tum – Quãng Ngãi.

Sở TN&MT đã phê duyệt 20 báo cáo đánh giá tác động môi trường, 26 phương án cải tạo phục hồi môi trường. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 26 dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh; đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho 02 dự án. Tiếp nhận 14 báo cáo quản lý chất thải nguy hại; cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại cho 02 công trình…

Công tác thanh kiểm tra chấp hành pháp luật về TN&MT trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, nhằm phát hiện, kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm về môi trường, đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn. Tiếp nhận và xử lý 66 đơn thư kiến nghị của công dân.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, bảo vệ môi trường sinh thái, tham gia mít tinh kỷ niện các ngày lễ…

Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ TN&MT, UBND tỉnh Kon Tum, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh đã đạt được những hiệu quả nhất định. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai xây dựng chưa đồng bộ, cơ chế cập nhật chỉnh lý biến động còn mang tính cục bộ, chưa thống nhất nên khó khăn trong công tác kiểm tra, thẩm định các sản phẩm đo đạc bản đồ.

Nhận thức về trách nhiệm của UBND cấp xã, huyện đối với dự án đo đạc, cụ thể là công đoạn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận chưa đầy đủ. Công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời và tiến độ trong kế hoạch năm 2018 đã đề ra. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở một số địa phương vẫn còn xảy ra, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, ông Võ Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở TN&MT Kon Tum cho biết, Sở TN&MT tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện công tác cán bộ, củng cố, sắp xếp bố trí, điều động, chuyển đổi vị trí, luân chuyển cán bộ phù hợp điều kiện thực tế hiện nay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và năng lực công tác của các cán bộ.

Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu cho lãnh đạo Sở việc điều chỉnh, hoàn thiện Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh. Tổng kết công tác đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất chồng lấn của các Công ty lâm nghiệp và đất trả về cho địa phương quản lý.

Tiếp tục đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cá nhân, tổ chức và công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Giải quyết có hiệu quả tình trạng đất chồng lấn, đất lấn chiếm trên địa bàn tỉnh; rà soát, tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất đối với các dự án đầu tư sử dụng đất không đúng mục đích, kém hiệu quả.

Tổ chức thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kon Tum ngay sau khi được Chính phủ phê duyệt và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện còn lại.

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2025 và định hướng đến năm 2035. Phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường giám sát hoạt động khoáng sản trên địa bàn; ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong năm 2018.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và đề xuất UBND tỉnh có những biện pháp xử lý đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực TN&MT. Đồng thời, xác minh, giải quyết dứt điểm đơn thư trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước thuộc thẩm quyền, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian theo quy định của pháp luật.


(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO