Kinh nghiệm để không còn hộ nghèo từ huyện Xuyên Mộc

Linh Nga | 29/03/2023, 16:18

Theo báo cáo của UBMTTQ huyện Xuyên Mộc, hiện hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã được hướng dẫn kỹ thuật, vay vốn sản xuất, hình thành nhiều mô hình giúp nhau làm kinh tế, từng bước thoát nghèo và ổn định đời sống. Thu nhập bình quân tại các xã nông thôn mới đạt 61 triệu đồng/người/năm.

a-1-chuyen-doi-cay-trong-thich-nghi-voi-khi-hau.jpg
Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích nghi với loại đất, khí hậu, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Chủ động tiếp nhận chính sách  

Xuyên Mộc là huyện thuần nông ven biển, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Những năm qua, nhờ triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo, đời sống của người dân huyện Xuyên Mộc được cải thiện rõ rệt. Người dân đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của chính bản thân và chủ động trong việc tiếp nhận các chính sách và nguồn hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để tự vươn lên thoát nghèo.

Hiện nay, huyện Xuyên Mộc đã và đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống người dân. Diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng khởi sắc; 100% số xã đạt tiêu chí “xây dựng cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn”; tỷ lệ người dân nông thôn dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%; … Kinh tế hằng năm của huyện có tốc độ tăng trưởng khá, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Tính đến nay, huyện Xuyên Mộc không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia…

Có được thành tích đó, là do Xuyên Mộc đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp sức của tổ chức, cá nhân góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, mục tiêu giảm nghèo của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, trong công tác triển khai các chủ chương, chính sách, huyện Xuyên Mộc luôn sáng tạo trong các mô hình xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Phát huy các mô hình giúp nhau làm kinh tế

Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và đảm bảo không tái nghèo, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội quyết tâm duy trì và thúc đẩy các mô hình đã từng phát huy hiệu quả trong phòng trào xóa đói giảm nghèo của địa phương như: Mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm giảm nghèo” của Hội LHPN huyện. Mô hình này đã duy trì với gần 24 tỷ đồng giúp cho 5.417 lượt hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế;

Mô hình “Chuyển giao, hỗ trợ phương tiện, máy móc, thiết bị, vật dụng gia đình cho phụ nữ nghèo” đã giúp đỡ gần 600.000 vật dụng gia đình cho hội viên nghèo;

 Mô hình “Ngôi nhà 200 đồng” hướng đến mục đích bảo vệ môi trường của Chi hội phụ nữ. Thực hiện mô hình này, hội viên tự phân loại rác và mang chai nhựa, vỏ lon, bìa cứng, giấy vụn… của gia đình mang đến tập kết tại các điểm đặt “Ngôi nhà 200 đồng”, vào cuối mỗi tháng, hội viên cùng nhau thu gom bán lấy tiền gây quỹ hỗ trợ cho hội viên nghèo.

Thực hiện phong trào “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Từ phong trào này, Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc đã mở nhiều lớp tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt để giúp người dân thoát nghèo. Nhiều hộ gia đình, sau khi tham gia lớp tập huấn đã mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư như: Chủ động trong khai thác lợi thế đất đai, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích nghi với loại đất, khí hậu, cùng với việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất - kinh doanh và tìm kiếm thị trường nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Triển khai Quỹ “Vì người nghèo”. Quỹ do MTTQ triển khai, kêu gọi. Mục tiêu sử dụng Quỹ giúp người dân “an cư, lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống. Việc đóng góp vào Quỹ được MTTQ các cấp trong huyện kêu gọi cơ quan, đơn vị, DN, tổ chức tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người dân đóng góp. Từ số tiền vận động được, MTTQ các cấp xây mới, sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” giúp người nghèo an cư lạc nghiệp.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã vận động xây dựng Quỹ với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng; xây dựng 13 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; tặng 12.758 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng giá trị gần 5,6 tỷ đồng, trao 350 suất học bổng cho học sinh nghèo với tổng số tiền 350 triệu đồng.

a-2-danh-quy-dat-phat-trien-nn-cong-nghe-cao.jpg
Dành nhiều quỹ đất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vữ

Tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống cho người dân

Xuất phát từ mục tiêu quan trọng của công tác xóa đói, giảm nghèo, đó là bảo đảm an sinh xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân. Vì vậy, để duy trì được các kết quả đã đạt được và hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, huyện Xuyên Mộc cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Đặc biệt, cần chú trọng triển khai một số giải pháp thiết thực sau:

Tiếp tục thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành, giao cho các xã xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo cụ thể và phân công cán bộ phụ trách; Tăng cường huy động nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo, vận động nhân dân giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế gia đình; Tổ chức lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội với chương trình giảm nghèo bền vững; Gắn công tác đào tạo nghề với việc tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm để lao động sau đào tạo nghề có việc làm ổn định…

Thông tin từ bà Lê Thị Trang Đài – Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc: “Đầu năm 2016, huyện Xuyên Mộc có 5.309 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 14,85%; đến cuối năm 2020 giảm còn 790 hộ nghèo, chiếm 1,98% (bình quân giảm 2,57%/năm). Đến cuối 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Xuyên Mộc còn 0,35%, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới hiện nay đạt 61 triệu đồng/người/năm; Hiện huyện Xuyên Mộc không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia”.

Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn, tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, trong đó, ưu tiên bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế, tăng thu nhập; 100% lao động nghèo có nhu cầu được đào tạo nghề.

Tập trung ưu tiên dành nhiều quỹ đất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, đưa ngành nông nghiệp của huyện phát triển bền vững, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, trong đó, tập trung tuyên truyền về tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực trong lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo của người dân qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững.Bài liên quan
 • KVT trao tặng nhà tình nghĩa tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT
  (TN&MT) - ​​​​​​​Tiếp tục hoàn thành chương trình an sinh xã hội năm 2020, trong tháng 3/2021, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu - KVT (đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam) đã phối hợp tổ chức Lễ bàn giao 5 nhà Tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng gặp hoàn cảnh khó khăn tại huyện Xuyên Mộc – BR-VT.

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • UBND cấp huyện có vai trò quan trọng đảm bảo an toàn hệ thống đê điều
  (TN&MT) - Để sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai, quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê, ngày 5/6, tại Nghệ An, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt năm 2023.
 • Hiện tượng El Nino gây thâm hụt lượng mưa và nắng nóng kỷ lục
  (TN&MT) - Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino sẽ ảnh hưởng lớn đến điều kiện thời tiết, khí hậu tại Việt Nam, đặc biệt gây nên tình trạng thâm hụt lượng mưa ở hầu hết các vùng trong cả nước.
 • Bình Dương: Tổ chức Ngày hội Môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023
  (TN&MT) - Ngày 5/6, UBND huyện Bàu Bàng đã phối hợp với Sở TN&MT Bình Dương tổ chức Ngày hội Môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023, thu hút hơn 400 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân tham gia. Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội Môi trường.
 • TP. Cần Thơ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào chống rác thải nhựa
  (TN&MT) - Ngày 5/6, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023 với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” và Tháng hàng động vì môi trường. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND TP. Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể, quận, huyện và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và người dân địa phương.
 • Phù Yên (Sơn La): Ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023
  (TN&MT) - Sáng 5/6, tại chợ trung tâm huyện, UBND huyện Phù Yên,  tỉnh Sơn La tổ chức Lễ ra quân Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023, với chủ đề Giải pháp cho ô nhiễm nhựa.
 • Bộ VHTTDL tổ chức Chương trình Nghệ thuật hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6
  (TN&MT) - Sáng 5/6, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Nghệ thuật hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2023.
 • Bến Tre: Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023
  (TN&MT) - Ngày 5/6, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
 • Điện Biên hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới
  (TN&MT) - Sáng ngày 5/6 tại Sân hành lễ Tượng đài chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2023.
 • Huế: Hàng trăm người đi bộ nhặt rác hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
  (TN&MT) - Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6), Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam do WWF - Việt Nam tài trợ đã phối hợp với Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) tổ chức Hue Plogging 2023 - Sự kiện đi bộ nhặt rác tại biển Hải Dương – TP. Huế.
 • Thời tiết 5/6: Trung Bộ có mưa nhiều nơi, nhiệt độ giảm
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 5/6 tại các tỉnh, thành khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Do có mưa nên nhiệt độ giảm nhẹ.
 • Lồng ghép kinh tế tuần hoàn để xanh hóa các ngành kinh tế
  (TN&MT) - Ngày 4/6, tại TP. Hải Phòng, Viện Địa lí nhân văn (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo “Kinh tế tuần hoàn hướng tới bảo vệ môi trường và xanh hóa các ngành kinh tế”. Sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2023.
 • Hoàn công công trình hồ ấp trứng rùa tại Côn Đảo
  (TN&MT) - Sáng 3/6, Vườn Quốc gia Côn Đảo phối hợp với Văn phòng điều hành Idemitsu Gas Production (Viet Nam) Co., Ltd. tại TP.Hồ Chí Minh (gọi tắt là IGPV) tổ chức hoàn công công trình hồ ấp trứng rùa tại Hòn Tài.
 • Nghệ An tích cực ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn
  Biến đổi khí hậu gây ra hạn hán, xâm nhập mặn...không chỉ gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Đây là một vấn đề mà dư luận hết sức quan tâm, nhất là hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có đợt nắng nóng kéo dài. Xung quanh vấn đề này, Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Thành – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An.
 • Thời tiết ngày 4/6: Bắc Bộ nắng nóng dịu dần, Nam Bộ mưa dông vào chiều
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, thời tiết ngày 4/6, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to vào chiều.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO