Kiểm soát chất thải rắn nguy hại tại tỉnh Đắk Nông

07/11/2018, 16:39

(TN&MT) – Tôi là người dân sinh ra và lớn lên tại tỉnh Đắk Nông. Hiện, tôi thấy vấn đề thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn còn tồn tại nhiều vấn đề, đặc biệt là chất thải nguy hại. Tôi được biết, tỉnh tôi đã có kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn nhằm quản lý chất thải đến năm 2025. Xin hỏi, với kế hoạch này, tỉnh tôi sẽ làm gì để xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn? Vai trò của chính quyền địa phương ra sao?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Nội dung bạn hỏi đã được quy định tại Quyết định số  1593/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông về Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, nhiệm vụ tỉnh Đắk Nông đề ra đối với việc xử lý chất thải rắn nguy hại trên địa bàn gồm:

- Chất thải rắn nguy hại được quản lý và kiểm soát chặt chẽ từ nguồn thải đến thu gom, vận chuyển và xử lý cuối cùng. Đa dạng hóa công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại bằng các công nghệ tiên tiến, hiện đại;

- Khuyến khích xây dựng, phát triển các cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung, quy mô liên tỉnh, liên huyện theo quy hoạch quản lý chất thải rắn được phê duyệt, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại; hạn chế phát triển và giảm dần về số lượng những cơ sở xử lý có quy mô nhỏ, phân tán có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường;

- Khuyến khích xây dựng các cơ sở xử lý, tái chế chuyên sâu đối với các loại chất thải nguy hại đặc thù đồng thời với việc phát triển các cơ sở xử lý có khả năng tái chế, xử lý đa dạng các loại chất thải nguy hại khác nhau; tăng cường việc chuyển giao chất thải giữa các cơ sở xử lý chất thải để tận dụng thế mạnh của mỗi cơ sở trong quá trình xử lý;

- Hạn chế và tiến tới loại bỏ việc tự xử lý chất thải nguy hại tại nơi phát sinh có sử dụng công nghệ đốt hoặc chôn lấp;

- Ưu tiên hoạt động đồng xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật nhằm hạn chế tối đa việc thiêu hủy chất thải trong lò đốt chất thải chuyên dụng;

- Tăng cường việc tái chế, tái sử dụng chất thải nguy hại; hạn chế việc cấp phép xử lý bằng biện pháp chôn lấp, hóa rắn đối với các loại chất thải nguy hại có khả năng tái chế, tái sử dụng;

- Khuyến khích các cá nhân tổ chức tham gia triển khai kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu trữ, trung chuyển chất thải nguy hại (<600 kg) trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường việc thu gom, xử lý đối với chất thải nguy hại phát sinh từ các chủ nguồn thải cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có khối lượng phát sinh thấp hoặc chủ nguồn thải chất thải nguy hại ở vùng sâu, vùng xa bảo đảm phù hợp với điều kiện của địa phương theo Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh;

- Khuyến khích xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm, mô hình tập trung, hạn chế việc xử lý chất thải y tế phân tán tại các bệnh viện, cơ sở y tế; ưu tiên xử lý chất thải y tế lây nhiễm bằng phương pháp không đốt, đặc biệt là việc tự xử lý chất thải y tế lây nhiễm tại nơi phát sinh; giảm dần về số lượng và hạn chế đầu tư mới lò đốt chất thải y tế nguy hại tại các cơ sở y tế cấp huyện theo Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh.

chat thai nguy hai 1
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Trong đó, UBND các huyện, thị xã có nhiệm vụ: Xây dựng các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ và ban hành kế hoạch triển khai để thực hiện các mục tiêu điều chỉnh chiến lược quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương đến năm 2025 và tầm nhìn 2050.

Tổ chức rà soát, góp ý để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn, nội dung quy hoạch quản lý chất thải rắn trong quy hoạch đô thị trên địa bàn phù hợp với điều chỉnh Chiến lược; xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển cơ sở xử lý, tái chế chất thải rắn theo quy hoạch được phê duyệt; Đối với địa bàn thị xã Gia Nghĩa, huyện Đắk R’Lấp, huyện Đắk Mil, Cư Jút cần nghiên cứu bổ sung quy hoạch các khu vực, địa điểm xây dựng dự án cụm các công trình xử lý, tái chế tập trung để thuận lợi huy động nguồn lực đầu tư và công tác quản lý, yêu cầu thực hiện trước năm 2020.

Đồng thời, chủ động tìm kiếm, huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương; xây dựng, điều chỉnh bổ sung và ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phù hợp theo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, tiến tới việc các nhà đầu tư tự cân đối được thu chi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hàng năm; tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý chất thải rắn khu dân cư nông thôn tập trung.

Ngoài ra, UBND huyện, xã sẽ chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn quản lý phù hợp với điều kiện của địa phương; định kỳ hàng năm thực hiện điều tra, tổng hợp đánh giá tình hình phát sinh, xử lý và tăng cường công tác quản lý để yêu cầu hướng dẫn tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, các loại chất thải nguy hại, chất thải lây nhiễm tại các cơ sở y tế, hóa chất bao bì thuốc bảo vệ thực vật thải bỏ theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/12 hàng năm để theo dõi, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện…


(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Khai thác khoáng sản trái phép sẽ bị xử lý như thế nào?
  (TN&MT) - Kính gửi Báo Tài nguyên và Môi trường, ở quê tôi xã Hạ Sơn (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) đang diễn ra tình trạng khai thác đá trái phép hết sức bức xúc.
 • Chuyển đổi từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm?
  (TN&MT) - Bạn đọc Đoàn Thị Hoa ở xóm Thín, xã Tinh Nhuệ, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ hỏi: Năm 2022, ông Nguyễn Văn V. ở xóm tôi mua lại 10.000 m3 đất rừng sản xuất của ông Đinh Văn Th. ở xóm Sinh, xã Tinh Nhuệ. Sau đó ông V. nhờ ông Hà Văn Cường ở xóm Giáo xã Tinh Nhuệ đứng tên và chuyển từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm với diện tích 5000m2. Vậy xin hỏi việc chuyển đổi đất như vậy có được pháp luật cho phép hay không? Nếu được cho phép thì thủ tục chuyển đổi như thế nào?
 • Tỷ lệ tái chế và quy cách tái chế của sản phẩm săm, lốp ô tô
  (TN&MT) - Bạn đọc Phạm Gia Khánh (TP.HCM) hỏi: Công ty của tôi chuyên sản xuất săm, lốp ô tô. Tôi được biết mặt hàng thuộc đối tượng phải thực hiện trách nhiệm tái chế theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Xin hỏi, với mặt hàng săm, lốp thì tỷ lệ tái chế bắt buộc là bao nhiêu và quy cách tái chế như thế nào?
 • Xác định đối tượng xử lý chất thải dựa vào doanh thu
  (TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Hà Anh (Hà Nội) hỏi: Xin hỏi, những doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu những mặt hàng cụ thế nào phải thực hiện trách nhiệm xử lý chất thải theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2022? Tôi được biết, để xác định đối tượng có trách nhiệm xử lý chất thải  phải căn cứ vào doanh thu, giá trị nhập khẩu của năm trước. Vậy doanh thu và giá trị nhập khẩu được tính như thế nào?
 • Những bao bì nào phải thực hiện trách nhiệm tái chế?
  (TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Hòa An (Đồng Nai) hỏi: Công ty chúng tôi chuyên sản xuất mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm như dầu gọi, sữa tắm… Xin hỏi, chúng tôi có thuộc đối tượng phải thực hiện trách nhiệm tái chế bao bì không? Theo quy định bao bì thương phẩm là bao bì gì?
 • Phân chia di sản thừa kế khi không có di chúc
  Hỏi: Thưa Luật sư, bố mẹ tôi lấy nhau năm 1991 và có 2 con (2 con đều đã trưởng thành và có gia đình, ổn định cuộc sống, ông bà tôi đã chết từ năm 1996). Mẹ tôi chết từ năm 2010, đến năm 2015 bố tôi có mua mảnh đất 45m2 để ở và đã được cấp sổ đỏ đứng tên bố tôi. Trước khi mất, bố tôi có nói để lại mảnh đất này cho tôi. Tuy nhiên, gần đây bố tôi vừa qua đời mà không để lại di chúc.
 • Những ưu đãi đối với dự án bảo vệ môi trường?
  (TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Lê Mai Phương (Hà Nội) hỏi: Tôi được biết, nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển xã hội hóa trong công tác bảo vệ môi trường. Xin hỏi, cụ thể những hoạt động, dự án nào sẽ được ưu đãi, hỗ trợ ? Cụ thể dự án đầu tư công nghệ tiên tiến trong xử lý rác thải sẽ nhận được những ưu đãi gì?
 • Điều kiện và diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp tại địa phương
  (TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Hương Ánh (Hà Nam) hỏi: Gia đình tôi có hơn 900m2 đất nông nghiệp. Diện tích đất này đã được chính quyền cấp sổ đỏ từ năm 2005. Nay gia đình tôi muốn tách thửa diện tích đất nông nghiệp trên để chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật. Xin hỏi, hiện nay pháp luật quy định như thế nào về điều kiện và diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp?
 • Tra cứu thông tin đất ở và mức phạt khi tự ý chuyển lên đất ở
  (TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Thị Hiền Mai (Đông Anh, Hà Nội) hỏi: Bố mẹ tôi để lại cho vợ chồng tôi 400m2 đất. Trong đó đã có ngôi nhà 2 tầng rộng khoảng 70m2. Xung quanh là vườn. Do nhu cầu chỗ ở tăng lên, nhà tôi muốn bỏ hết đất vườn để làm nhà ở. Nhưng, nhà chồng tôi không biết đất hiện tại của gia đình có được phép chuyển thành đất ở hay không. Xin hỏi, nhà tôi phải tìm thông tin ở đâu. Nếu tự ý chuyển thành đất ở thì nhà tôi có bị xử phạt hay không?
 • Quy định mới nhất về thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Hải Vi (Long An) hỏi: Hàng năm công ty chúng tôi đều gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến các cơ quan chức năng trước ngày 5/1. Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết, quy định về thời gian gửi báo cáo mới được Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi. Xin hỏi, cụ thể quy định mới đó như thế nào?
 • Hồ sơ giao đất, cho thuê đất không đấu giá
  (TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Hà Mai Anh ( Hải Phòng) hỏi: Gia đình tôi đang có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức. Xin hỏi, với nhu cầu này, gia đình tôi có phải đấu giá quyền sử dụng đất hay không? Hồ sơ giao đất, cho thuê đất gồm những giấy tờ gì?
 • Mua đất từ năm 2006 bằng giấy tờ viết tay có được làm sổ đỏ không?
  (TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Quỳnh Giang (Hưng Yên) hỏi: Bố mẹ tôi mua 1 mảnh đất từ năm 2006. Lúc mua, bố mẹ tôi và nhà hàng xóm làm giấy tờ viết tay. Do chưa có nhu cầu sử dụng nên bố mẹ tôi chưa làm sổ đỏ. Sau khi bán đất, nhà hàng xóm chuyển vào đi nơi khác sinh sống. Từ lúc mua đến nay, diện tích đất này không có tranh chấp với ai. Xin hỏi, đến giờ, bố mẹ tôi làm sổ đỏ cho diện tích này có được không?
 • Đối tượng và điều kiện được chuyển đổi đất nông nghiệp
  (TN&Mt) - Bạn đọc Lê Thanh Phương (Hà Nam) hỏi: Bố mẹ tôi được phân chia đất nông nghiệp từ năm 1989. Tuy nhiên, diện tích được phân khá xa nơi bố mẹ tôi sinh sống. Nhiều năm trở lại đây, bố mẹ tôi cho người quen trong xóm canh tác. Xin hỏi, bố mẹ tôi muốn hoán đổi diện tích đất đó để lấy mảnh ruộng gần nhà có được không? Nếu được thì thủ tục hoán đổi như thế nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO