khu công nghiệp xanh

Bình Định hướng đến phát triển Khu công nghiệp xanh
Từ định hướng phát triển công nghiệp bền vững gắn với đô thị thông minh, các Khu công nghiệp tỉnh Bình Định đang đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua bảo vệ môi trường được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hàng năm đánh giá, xếp loại.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO