Khối thi đua số VI, Bộ TN&MT: Thi đua tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Thủy Nguyễn | 15/03/2023, 14:26

(TN&MT) - Sáng 15/3, tại Hà Nội, Khối thi đua số VI, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các đơn vị thuộc Khối thi đua số VI.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, ông Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam, Khối trưởng Khối thi đua số VI cho biết, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với ngành TN&MT, là năm kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TN&MT (2002-2022). Hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ TN&MT phát động, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua số VI đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua và cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, góp phần xây dựng và phát triển đơn vị nói riêng và ngành TN&MT nói chung. Trong đó, 7/7 đơn vị trong Khối đã hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ công tác được giao.

Ngay từ đầu năm, hưởng ứng phát động thi đua của Bộ TN&MT năm 2022 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả”, Khối đã xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong Khối năm 2022, trong đó chú trọng nâng cao trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người lao động, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, nâng cao năng suất lao động, chất lượng doanh thu, nâng cao thu nhập cho người lao động; hành động quyết liệt; đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị trong Khối thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền và phát động các phong trào khác trong năm 2022 do Bộ TN&MT phát động.

anh-toan-canh-1.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Đặc biệt, hưởng ứng đợt phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bộ TN&MT (2002 - 2022), Khối thi đua số VI đã tổ chức tập luyện hội thao, văn nghệ với sự tham gia nhiệt tình, sôi nổi của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị để tham gia Hội thao, Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bộ TN&MT. Kết quả đã đạt giải Nhất văn nghệ toàn Đoàn; giải ba đôi nam môn bóng bàn và cầu lông.

Bên cạnh các hoạt động, thể thao, văn nghệ, trong năm 2022, các đơn vị trong Khối tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các Phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “ Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Thực hiện chuyển đổi số quốc gia”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”…, nhằm tạo sự đột phá để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới.

_mg_1242.jpg
Bàn giao Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua số VI, Bộ TN&MT năm 2023

Mặt khác, Khối thi đua số VI đã tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; bảo đảm cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong Khối.

_mg_1251.jpg
Các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua năm 2023

Theo ông Trần Việt Dũng, trong năm 2023, Khối sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ TN&MT để thực hiện, triển khai có hiệu quả các mặt công tác của Khối; thực hiện đúng quy chế hoạt động của Khối, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trong Khối thực hiện hiệu quả các đề án, nhiệm vụ được giao.

_mg_1256(1).jpg
Năm 2023, Khối thi đua số VI, Bộ TN&MT  cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Bản giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong khối đã có nhiều ý kiến phát biểu nhấn mạnh, làm sâu sắc thêm kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và bổ sung một số nội dung cho phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Khối.

_mg_1221.jpg
Ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị trong Khối thi đua số VI của Bộ TN&MT trong năm 2022 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời nhấn mạnh, trong năm qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong Khối thi đua số VI đã có nhiều bước phát triển, ngày càng nề nếp hơn. Các đơn vị trong Khối đã đăng ký thi đua đầy đủ, tổ chức ký giao ước thi đua và cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Bản giao ước.

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các Kế hoạch, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã phát động phong trào thi đua toàn ngành TN&MT năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các đơn vị, ông Trương Văn Đạt đề nghị Khối thi đua số VI cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua – Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Thi đua khen tưởng Trung ương và của Bộ TN&MT về công tác thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng, gắn phong trào thi đua với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ; đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể đặc biệt là vai trò của các cấp ủy đảng, chính phủ, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua; nâng cao nhận thức trong toàn cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước.

Đặc biệt, cần phát huy sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, có kế hoạch, giải pháp thực hiện; có đăng kí chỉ tiêu thi đua, đăng kí sáng kiến, đổi mới sáng tạo về xây dựng chính sách, thể chế, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa; đẩy mạnh phong trào thi đua văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực trong đơn vị.

_mg_1265.jpg
Bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Khối thi đua số VI trong việc hưởng ứng sôi nổi các hoạt động hướng về kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ.

Theo bà Vũ Thị Mai Lan, năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt, trong đó, các đơn vị trong Bộ đang nỗ lực, phấn đấu thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023-2028. Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT, bà Vũ Thị Mai Lan đề nghị các đơn vị trong Khối thi đua số VI tập trung tổ chức tốt Đại hội công đoàn các cơ sở, đồng thời đồng hành cùng với Công đoàn Bộ tích cực tham gia hướng ứng, đóng góp các tiết mục văn nghệ để công diễn tại Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT sắp tới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO