Khối báo chí, truyền thông của ngành TN&MT đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Phương Anh | 06/01/2022, 17:01

(TN&MT) - Năm 2022, Khối báo chí, truyền thông của ngành TN&MT tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực quản lý của ngành nói riêng và các vấn đề của đời sống xã hội nói chung.

Chiều 6/1, tại Hà Nội, Khối báo chí, truyền thông của ngành TN&MT (gồm 3 cơ quan, đơn vị: Báo TN&MT, Trung tâm Truyền thông TN&MT và Tạp chí TN&MT) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đại diện Lãnh đạo các Tổng cục, các Vụ chức năng thuộc Bộ.

img_20220106_153251.jpg

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo trực tuyến tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Hiếu

Thứ trưởng Lê Công Thành biểu dương và ghi nhận những thành tích của ba đơn vị đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở các kết quả đạt được, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị, năm 2022, các đơn vị cần tăng cường trao đổi, hợp tác, cùng phát triển, cùng phục vụ tốt nhiệm vụ truyền thông cho Bộ. Trong đó, trọng tâm là hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị phối hợp trao đổi, thảo luận, đề xuất kế hoạch truyền thông. Cùng với đó là xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, công tác sửa đổi Luật Đất đai, cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26... Đồng thời, các đơn vị cần sắp xếp nhân sự, đổi mới cơ cấu, tổ chức, bộ máy để nâng cao chất lượng lao động, theo kịp sự phát triển của truyền thông hiện đại.

Tại cuộc họp, các đơn vị báo chí, truyền thông của Bộ gồm: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Tổng kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Theo đó, trong năm 2021, các đơn vị đã phối hợp hiệu quả để thông tin, truyền thông theo các hình thức đa dạng, phong phú về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Các nội dung tập trung chủ yếu vào phổ biến pháp luật tài nguyên và môi trường, nhất là các văn bản mới được ban hành; các vấn đề nóng được xã hội quan tâm; các sự kiện lớn của ngành như: hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn...

Ông Hoàng Mạnh Hà - Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường cho biết, năm 2021, Báo luôn bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo luôn đề cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức, người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình đổi mới các hoạt động báo chí và thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo phối hợp chặt chẽ với các đơn vị báo chí và truyền thông của Bộ thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền của ngành.

van_2041.png

Ông Hoàng Mạnh Hà - Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả năm 2021 Ảnh: Trần Văn

Đến hết năm 2021, Báo đã xuất bản 104 số báo in; xuất bản 24 Chuyên đề Dân tộc thiểu số và Miền núi thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình tài nguyên và môi trường; Báo Điện tử hoạt động thường xuyên, bám sát các sự kiện mang tính thời sự diễn ra liên quan đến ngành TN&MT.

Báo tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên các ấn phẩm của Báo; Phối hợp với Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường xây dựng Dự thảo Đề án truyền thông về kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ-TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và kế hoạch tuyên truyền về sửa đổi đổi Luật Đất đai 2013. Đồng thời, Báo bám sát các vấn đề có tính thời sự, các ngày lễ của đất nước của ngành diễn ra trong từng tháng, quý.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Biên tập Báo đã kịp thời chỉ đạo phóng viên đưa tin về tình hình dịch bệnh, cũng như thông tin về công tác phòng, chống dịch. Tính đến hết ngày 25/11/2021, đã có trên 2.320 tin, bài thông tin về dịch bệnh Covid-19 được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo. Đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan kịp thời, an toàn cho CBVCNLĐ làm việc.

Báo phối hợp với Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, Sở TN&MT tỉnh Khánh Hoà, Báo Khánh Hoà tổ chức các sự kiện truyền thông nổi bật, gồm: Diễn đàn “Nhà Quản lý – Nhà báo – Doanh nghiệp với Tài nguyên và Môi trường” lần thứ V năm 2021; Lễ trồng cây rừng ngập mặn ven biển (1ha rừng đước) tại khu vực đầm Thủy Triều thuộc xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

van_1983.png

Điểm cầu trực tuyến tại Báo Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Trần Văn

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và nhìn nhận lại những tồn tại hạn chế, bước vào năm 2022, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Báo Tài nguyên và Môi trường nỗ lực quyết tâm thực hiện các mục tiêu có tính trọng tâm, trọng điểm.

Cụ thể, Báo tiếp tục đề cao công tác chính trị tư tưởng, tạo niềm tin CBVCNLĐ với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan. Tiếp tục tuyên truyền về tình hình và sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến các hoạt động của Nhân dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Xây dựng mối đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan; tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ triển khai Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động Báo Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021-2026, Phương án sắp xếp nhân sự sau kiện toàn các tổ chức trực thuộc Báo. Tiếp tục triển khai luân chuyển, điều động cán bộ, viên chức, người lao động theo kế hoạch đã được phê duyệt để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên môn của cơ quan báo chí theo mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện (Hội tụ báo in và báo điện tử), đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo đề án vị trí việc làm, đáp ứng tốt yêu cầu báo chí chuyển đổi số theo công nghệ 4.0.

Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp giữa các tổ chức trực thuộc, Báo với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm, bảo đảm cập nhật thông tin liên tục có tính thời sự cao, xuất bản đúng tôn chỉ, mục đích. Tập trung tuyên truyền đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 đi vào cuộc sống, tổng kết Thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai 2013. Đẩy mạnh phối hợp tổ chức các sự kiện truyền thông theo ngành, lĩnh vực, địa phương…

Báo tăng cường kỷ luật, kỷ cương thông tin báo chí xuất bản và công tác quản lý phóng viên, cộng tác viên; chấn chỉnh, kiện toàn hoạt động của các Phòng, Văn phòng đại diện. Đồng thời, Báo đẩy mạnh các hoạt động thi đua; xây dựng cơ chế khuyến khích từ các lợi ích kinh tế, tạo dựng môi trường làm việc minh bạch, thân thiện, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan; siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động, lương, thưởng trả theo kết quả công tác của CBVCNLĐ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là Báo tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ mở mới như: Xúc tiến các thủ tục để tiếp tục triển khai Chuyên đề Dân tộc và Miền núi với Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2022-2025 theo nhiệm vụ đặt hàng của Chính phủ và Ủy ban Dân tộc; Triển khai hiệu quả Chuyên trang điện tử “Tài nguyên và môi trường với công tác dân tộc, tôn giáo” trên Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường theo nhiệm vụ đặt hàng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Triển khai Chương trình hợp tác truyền thông với Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế); Xúc tiến các thủ tục để triển khai Nhiệm vụ tuyên truyền về xoá đói giảm nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2025; Tổng kết trao giải Cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của Biển” lần thứ nhất, phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức; Tổ chức Diễn đàn “Nhà báo – Nhà quản lý – Doanh nghiệp với Tài nguyên và Môi trường” lần thứ VI năm 2022…

van_2007.png

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường báo cáo kết quả năm 2021 . Ảnh: Trần Văn

Còn theo ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, năm 2021, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan truyền thông; các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền của Ngành; đổi mới việc tuyên truyền theo chuyên đề, sự kiện nổi bật của ngành như các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới,… đạt hiệu quả cao.

Năm 2022, Trung tâm sẵn sàng và chuẩn bị chu đáo cho công tác tuyên truyền phục vụ Lãnh đạo Bộ trong các buổi làm việc với Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, ngành, địa phương theo phân công, đặc biệt tại các phiên họp chất vấn của Bộ trưởng tại kỳ họp Quốc hội; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; quán triệt cán bộ, người lao động sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc dùng chung của Bộ để giải quyết công việc kịp thời, đảm bảo tiến độ; xây dựng các tin bài về hoạt động của Lãnh đạo bộ, các đơn vị của Bộ đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ fanpage của Bộ; facebook Bộ trưởng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức gắn với các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về các sự kiện tài nguyên và môi trường năm 2022.

van_2017.png

Ông Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả quả công tác năm 2021. Ảnh: Trần Văn

Trên tinh thần đổi mới, ông Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức các chuyên đề, chuyên mục mang tính khoa học, chuyên sâu. Tạp chí huy động các nhà khoa học ngoài trong và ngoài ngành để có tiếng nói đa chiều, đa ngành. Năm 2022, Tạp chí tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức các Hội nghị chuyên đề, các chương trình sự kiện hưởng ứng các ngày kỷ niệm, lễ, Tết của đất nước, kỷ niệm 20 ngày thành lập Bộ TN&MT và ngành Tài nguyên và Môi trường, phối hợp tổ chức hội thảo, diễn đàn, tọa đàm. Tiếp tục thực hiện công tác in ấn và phát hành hoàn thành 24 số Tạp chí bảo đảm chất lượng in ấn, kịp thời đến độc giả, tăng cường mạng lưới phát hành mở rộng lĩnh vực và các đơn vị ngoài ngành. Đẩy mạnh hoạt động hiệu quả tại phía Nam, tiếp tục mở rộng mạng lưới cộng tác viên và quản lý mạng lưới cộng tác viên trên địa bàn phía Nam một cách chặt chẽ và đúng quy định của Tạp chí, phối hợp mở rộng công tác phát hành trong khu vực phía Nam. Tạp chí phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ tổ chức các chương trình hội thảo, sự kiện tuyên truyền về ngành Tài nguyên và Môi trường như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề, tiếp tục tổ chức chương trình “Chùa xanh”,....

Chúc mừng các kết quả đạt được của 3 đơn vị báo chí, truyền thông trong năm qua, đồng thời, trong năm 2022, mong muốn các đơn vị phối hợp, truyền thông có trọng tâm, trọng điểm hiệu quả, đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT: Tổng cục Khí tượng thủy văn, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ đã có những chia sẻ tâm huyết, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm; đề xuất các giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ tuyên truyền của Bộ trong thời gian tới.

Năm 2021, Báo Tài nguyên và Môi trường tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, vận động CBVCNLĐ ủng hộ ngày lương qua các đợt phát động của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, hơn 25 triệu đồng. Vận động, phối hợp với các nhà tài trợ ủng hộ các tổ chức, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, phòng chống dịch bệnh Covid-19, điển hình như: Trao tặng Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Hà Nam 200.000.000 đồng tiền mặt, Trao tặng Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1 Hệ thống máy xét nghiệm PCR của Đức trị giá gần 4.600.000.000 đồng; ủng hộ tiền mặt và dụng cụ trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 tại UBND Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội gần 50 triệu đồng; Ủng hộ Chương trình trồng cây ở Phú Thọ do Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT tổ chức hơn 20 triệu đồng; ủng hộ lương thực thực phẩm và tiền mặt trị giá hơn 50 triệu đồng cho Chùa Thịnh Đại, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam nuôi dưỡng hàng chục trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...
Phối hợp với các nhà hảo tâm trao quà cho đồng bào dân tộc Hơ Mông, Thái, Khơ Mú, Hà Nhì, nhân dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid - 19 tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên: hơn 1.000.000.000 đồng. Phối hợp với các nhà hảo tâm trao quà cho cán bộ, nhân dân thực hiện công tác cách ly do dịch bệnh Covid-19 tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa thiên - Huế: hơn 120 triệu đồng. Phối hợp với các nhà hảo tâm trao quà cho nhân dân bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ cuối năm 2021 của 2 xã miền núi huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam: hơn 200 triệu đồng...
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
(TN&MT) - Tổ chức Helvetas vừa phối phối hợp với Liên minh Đất đai LANDA/Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) tổ chức Hội thảo Kết thúc dự án “Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số” (L4A) tại thành phố Hòa Bình, tình Hòa Bình.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO