Khảo sát thực tế phục vụ thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) tại Gia Lai

Thanh Tâm | 24/02/2023, 15:59

(TN&MT) - Ngày 23/2, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Trưởng Đoàn đã đến làm việc, khảo sát thực tế tại một số nhà máy thủy điện, công trình chuyển nước lưu vực sông, công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Gia Lai để phục vụ thẩm tra dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi).

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đại diện đoàn ĐBQH các tỉnh: Gia Lai, Nghệ An, Bình Định; đại diện Văn phòng Quốc hội; đồng chí  Châu Trần Vĩnh, Cục trưởng cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ TN&MT; đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện một số cơ quan liên quan.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai báo cáo về kết quả công tác quản lý tài nguyên nước, đặc biệt là kết quả triển khai Luật tài nguyên nước 2012 và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn liên quan; các khó khăn, vướng mắc khi triển khai các văn bản quy phạm pháp luật tài nguyên nước tại địa phương và đề xuất, kiến nghị trong xây dựng Luật tài nguyên nước (sửa đổi).

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai, triển khai công tác quy hoạch tài nguyên nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2025 tại Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư tích hợp phương án khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch chung của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, hệ thống sông, suối, hồ chứa tự nhiên, hồ chứa nhân tạo phải cắm mốc bảo vệ nguồn nước (năm 2017); Điều tra đánh giá hiện trạng xả thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước trên đia bàn tỉnh Gia Lai; Xác định và công bố dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối và hạ lưu các hồ chứa trên địa bàn tỉnh; xây dựng phần mềm hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trong đó có cả hệ thống thông tin dữ liệu tài nguyên nước;…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch tăng cường sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại các đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Về điều tra cơ bản tài nguyên nước, thực hiện Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt cho các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được thực hiện tại 12 vùng của 6 huyện gồm: Đak Đoa, Chư Sê, Mang Yang, Chư Prông, Ia Pa, Chư Pưh.

05-anh-4-2.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

Đến nay, trên địa bản tỉnh Gia Lai đã cấp được 161 giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước. Theo đánh giá, trong những năm qua các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước đã chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về tài nguyên nước; đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, suối sau hồ chứa, đập thủy lợi, thủy điện, khai thác không vượt quá ngưỡng khai thác đối với tầng chứa nước và có biện pháp bảo vệ tầng chứa nước, chống lãng phí, thất thoát tài nguyên nước; kiểm soát các nguồn thải trước khi thải ra môi trường;…

Mặt khác, để tăng cường hiệu quả giám sát hoạt động khai thác hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, đến nay các đơn vị khai thác hồ chứa thủy điện đã triển khai lắp đặt hệ thống giám sát, khai thác sử dụng tài nguyên nước theo quy định của Thông tư 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các chủ hồ đã thực hiện lắp đặt thiết bị, camera giám sát, truyền thông tin dữ liệu hồ chứa về hệ thống giám sát tại trung ương, đây cũng là công cụ quan trọng phục vụ công tác quản lý, hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành để quản lý hiệu quả tài nguyên nước.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được trong công tác quản lý tài nguyên nước tại địa phương, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cũng cho biết, công tác quản lý tài nguyên nước trên điạ bàn tỉnh Gia Lai cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể là, công tác điều tra cơ bản về tài nguyên nước tại địa phương còn hạn chế, thông tin, số liệu điều tra, đánh giá, quan trắc tài nguyên nước còn thiếu, còn phân tán. Hệ thống mạng quan trắc tài nguyên nước phục vụ công tác cảnh báo, dự báo, cảnh báo ô nhiễm, cạn kiệt còn hạn chế, chưa đảm bảo để chủ động kiểm soát nguồn nước; chưa đủ số lượng trạm quan trắc phục vụ vận hành liên hồ chứa để chủ động trong việc kiểm soát lũ, hạn hán, ô nhiễm nguồn nước; chưa thực hiện được công tác thống kê, kiểm kê tài nguyên nước trên quy mô toàn quốc, chưa có ngân hàng dữ liệu tài nguyên nước quốc gia;…

Cùng với đó, các vấn đề mang tính liên ngành như: quy hoạch phát triển, khôi phục rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn sinh thủy, bảo vệ nguồn nước trong quá trình thực hiện các dự án thủy điện, thủy lợi, nuôi tròng thủy sản… chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Chưa có cơ chế, chính sách minh bạch, rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi, khuyên khích các nguồn lực xã hội (tài chính, công nghệ, con người) tham gia hoạt động quản lý tài nguyên nước;…

anh-toan-canh(1).jpg
Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc, khảo sát thực tế tại Nhà máy thủy điện Ialy 

Để giải quyết các vướng mắc nêu trên, Sở TN&MT Gia Lai kiến nghị với Đoàn công tác nội dung sửa đổi, bổ sung Luật tài nguyên nước lần này cần quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều phối lưu vực sông liên tỉnh; Luật tài nguyên nước cần quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các Bộ, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ tài nguyên nước để tránh chồng chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước; cần quy định cụ thể trong Luật về nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, cơ cấu tổ chức, số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước cấp tỉnh;…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý tài nguyên nước và triển khai thực hiện Luật tài nguyên nước 2012 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong những năm qua, đồng thời tiếp thu các nội dung trao đổi, kiến nghị của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai để nghiên cứu đưa vào sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi) sắp tới để bảo đảm phù hợp với thực tế, nâng cao hơn nữa hiệu quả hiệu lực, tháo gỡ khó khăn cho các bộ, ngành, địa phương và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật tài nguyên nước.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại một số nhà máy thủy điện, công trình chuyển nước lưu vực sông, công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Gia Lai để phục vụ thẩm tra dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi). Dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu vào Kỳ họp thứ 5 diễn ra vào tháng 5/2023 và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tháng 10/2023.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đà Nẵng: Đề xuất nhiều ý tưởng về bảo đảm nguồn nước sinh hoạt
Ngày 27/9, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị phổ biến kết quả nghiên cứu về nước sạch và các giải pháp xử lý nước sinh hoạt, biện pháp xử lý và rửa bồn chứa nước cho các hộ gia đình.
Đừng bỏ lỡ
 • Hải Dương: Sản xuất, cung cấp nước sạch gắn với chuyển đổi số, bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Xác định đổi mới công nghệ và chuyển đổi số là yếu tố “sống còn” của doanh nghiệp do vậy, những năm gần đây, Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương đã tích cực áp dụng những thành tựu của khoa học công nghệ vào công tác sản xuất, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân, từ đó góp phần vào công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường.
 • Cần Thơ quản lý hiệu quả tài nguyên nước: Thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển
  (TN&MT) - TP. Cần Thơ hiện đang tập trung triển khai thực hiện các biện pháp nhằm quản lý, bảo vệ hiệu quả nguồn tài nguyên nước trước tác động của biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố phát triển ngày càng bền vững.
 • Quảng Ngãi: Sử dụng nước hiệu quả, tiếp cận theo hướng tuần hoàn
  (TN&MT) - Biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn ra ngày càng nghiêm trọng đang ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn tài nguyên nước mặt và nước ngầm ở Quảng Ngãi.
 • TP. Vinh (Nghệ An): Tất cả các mẫu nước sạch đều đạt yêu cầu
  Mới đây, vào ngày 06/9/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã có báo cáo về kết quả giám sát chất lượng nước sạch sử dụng vào mục đích sinh hoạt tại các nhà máy nước cung cấp cho thành phố Vinh và các vùng phụ cận. Theo đó, tất cả 10/10 mẫu nước sạch đều đạt QCĐP 01:2021/NA.
 • Quảng Ngãi: Nhiều bất cập trong đầu tư công trình nước sạch
  Bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, những năm qua tỉnh Quảng Ngãi đầu tư hàng trăm công trình nước sạch, mỗi công trình có kinh phí đầu ít nhất là 500 triệu đồng, thậm chí có những công trình hơn 10 tỷ đồng. Thế nhưng, vì nhiều lý do có hơn 90% các công trình cấp nước ở nông thôn không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả gây lãng phí.
 • Mù Cang Chải (Yên Bái): Nhanh chóng khắc phục kênh mương thuỷ lợi sau mưa lũ
  (TN&MT) – Sau khi bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra vào đầu tháng 8/2023, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã tích cực phối hợp với các đơn vị tu sửa lại hệ thống kênh mương thuỷ lợi đảm bảo đủ nước cho bà con sản xuất vụ mùa.
 • Ninh Thuận: Thực hiện vận hành các hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2023
  (TN&MT) - Theo nhận định xu thế khí tượng thủy văn mùa mưa, bão, lũ năm 2023 của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trên các lưu vực sông cả nước sẽ có những diễn biến hết sức phức tạp, phạm vi ảnh hưởng do mưa bão rộng, đặc biệt là khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, cảnh báo nguy cơ lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 11.
 • Để những mạch nguồn chảy mãi
  Việt Nam được dệt thêu bởi 3.450 sông, suối - tạo nên sự đa dạng cảnh sắc, con người và văn hóa độc đáo. Thế nhưng, sông ngòi - những mạch sống của các hệ sinh thái đang bị đầu độc bởi con người. Ngày nay, khó có thể kiếm được con sông nào giữ được một vài nét nguyên sơ.
 • Lạng Sơn: Đưa nước sạch đến với người dân vùng khó khăn
  (TN&MT) - Là tỉnh miền núi có mạng lưới sông suối, ao, hồ khá đa dạng với hơn 270 hồ chứa, trên 970 đập dâng các loại, tỉnh Lạng Sơn đã và đang triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cấp nước an toàn cho khu vực nông thôn, góp phần tiết kiệm, giảm tỷ lệ thất thoát nước, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.
 • Đà Nẵng và Quảng Nam thống nhất đề nghị thành lập tổ chức quản lý lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
  Sáng 29/8, UBDN TP. Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam đồng tổ chức Hội thảo ký kết các văn bản làm cơ sở tiếp tục thử nghiệm ban điều phối quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng.
 • Phù Yên (Sơn La): Tăng cường quản lý tài nguyên nước
  (TN&MT) - UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 1284/UBND-TNMT, về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn huyện.
 • Luật hóa quy định bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
  (TN&MT) - Để nâng cao vai trò của cơ quan quản lý tài nguyên nước trong việc thống nhất các hoạt động bảo vệ, quản lý tài nguyên lưu vực sông hiện nay, đồng thời tăng cường chức năng, tính hiệu lực, hiệu quả về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, phù hợp với yêu cầu thực tế, Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã sửa đổi, bổ sung và luật hóa các quy định liên quan đến bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO