Ngành TN&MT

Khẳng định vị thế tổ chức công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước

Thủy Nguyễn 16:15 26/05/2023

(TN&MT) - Sáng 26/5, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Đình Tuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ TN&MT. Về phía Cục Quản lý tài nguyên nước có Cục trưởng Châu Trần Vĩnh; các Phó Cục trưởng cùng toàn thể công đoàn viên của Cục.

_mg_9257(1).jpg
Đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cục nhiệm kỳ 2019-2023

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, nhiệm kỳ 2019-2023, Ban Chấp hành Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước đã chỉ đạo và triển khai toàn diện các hoạt động của công đoàn bảo đảm đạt được mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2023 đã đề ra.

Trong đó, Công đoàn Cục đã hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm là người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho viên chức, người lao động. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức công đoàn, góp phần quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của đoàn viên vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và tổ chức Công đoàn phát triển vững mạnh.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cục đã thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của Cục, tạo điều kiện thuận lợi, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác ; phối hợp tốt với chính quyền thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như: chế độ lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ nghỉ dưỡng, thai sản và thi tuyển công chức, viên chức, bảo đảm quyền lợi của đoàn viên được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng, đúng chính sách; hàng năm tổ chức cho đoàn viên công đoàn khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ kinh phí nghỉ mát nhân dịp hè,…

Bên cạnh đó, Công đoàn Cục đã thường xuyên phối hợp với Lãnh đạo Cục tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với Lãnh đạo Cục, Công đoàn Cục đã chủ động tham gia cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên công đoàn; bảo đảm công bằng, công khai trong công tác xét nâng lương và bình xét thi đua khen thưởng.

Bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn Bộ TN&MT, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trong những năm qua, Công đoàn Cục đã thực hiện tốt việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và Chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên; Chỉ thị, Nghị quyết của Cấp ủy Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Quản lý tài nguyên nước; tích cực tuyên truyền vận động công đoàn viên học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị;…

_mg_9285.jpg
Toàn cảnh Đại hội

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, Công đoàn Cục đã lựa chọn và cụ thể hoá các phong trào thi đua thành những nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, lao động, sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động; phong trào Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục phong trào: “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả ”; tham gia Giải thể thao Ngành TN&MT chào mừng 20 năm thành lập Bộ (5/8/2002-5/8/2022); hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ”,…

Ban Nữ công Cục đã tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong nữ cán bộ công chức, viên chức và người lao động như phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”, “Mẹ lao động giỏi - con học giỏi”, gia đình công chức, viên chức, cán bộ tiêu biểu xuất sắc đã được chị em phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng tham gia;…

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, căn cứ vào tình hình thực tế với những thuận lợi, khó khăn và trên cơ sở tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn cũng như nhận diện những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước đặt mục tiêu nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở và đoàn viên, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhạy bén và tận tâm với công việc theo đúng phương châm "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo".

_mg_9231.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước báo cáo tại Đại hội

Đặc biệt là thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Ban Chấp hành Công đoàn Cục cũng đặt ra chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu hoàn thành trong nhiệm kỳ tới, đó là: Hằng năm, Công đoàn Cục phấn đấu đạt tiêu chuẩn Công đoàn vững mạnh xuất sắc; 100% các Tổ công đoàn đạt tiêu chuẩn Tổ công đoàn vững mạnh; Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc; trên 90% nữ công chức, viên chức và người lao động đạt tiêu chuẩn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp; Trong nhiệm kỳ có 70% các tổ công đoàn trực thuộc được tặng bằng khen của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công đoàn Viên chức Việt Nam. Công đoàn cơ sở Cục Quản lý tài nguyên nước hàng năm đều đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”. Trong nhiệm kỳ được tặng Bằng khen, cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn

Qua theo dõi và chỉ đạo công tác công đoàn của Cục Quản lý tài nguyên nước, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT đánh giá: Ban Chấp hành Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước đã hoàn thành tốt công tác chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên công đoàn; tích cực tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Tham gia công tác quản lý, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…

“Những kết quả đạt được trong công tác công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước nhiệm kỳ qua, đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cục Quản lý tài nguyên nước” – Đồng chí Dương Trung Thành biểu dương và ghi nhận.

Nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Dương Trung Thành đề nghị, Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước cần tập trung đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên công đoàn, gắn với đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Cục phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyền truyền, vận động để các cấp công đoàn và mỗi công đoàn viên thực hiện tốt Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tuyên truyền để đoàn viên công đoàn nắm vững Nghị quyết của Đảng bộ, nhiệm vụ chính trị của Cục.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cục cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật và chế độ chính sách liên quan đến công đoàn viên, giúp công đoàn viên hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, từ đó nâng cao nhận thức, rèn luyện tác phong công tác và kỷ luật lao động trong từng cơ quan, đơn vị. 

“Một nhiệm vụ hết sức quan trọng tại Đại hội là bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa mới và đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ TN&MT. Tôi tin tưởng rằng, với trách nhiệm của mình, đại hội sẽ dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn để bầu tham gia ban chấp hành công đoàn khoá VII, nhiệm kỳ 2023- 2028 và bầu vào đoàn Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT” – Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành.

_mg_9266.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Khuyến Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục, đồng chí Nguyễn Minh Khuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Công đoàn vào hoạt động chung của Cục trong thời gian qua, được Công đoàn Bộ TN&MT đánh giá cao. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động và sự đóng góp tích cực của các tổ chức Công đoàn của Cục Quản lý tài nguyên nước.

Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến, trước yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, phát triển đất nước, nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ TN&MT đặt ra cho Cục Quản lý tài nguyên nước là hết sức nặng nề. Thực tế đó đòi hỏi hoạt động của tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ năng lực tư duy, sức sáng tạo của đội ngũ công đoàn viên để cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Cục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Chính phủ, Bộ TN&MT giao cho lĩnh vực quản lý tài nguyên nước.

Nhân dịp này, Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến bày tỏ cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của Công đoàn Bộ, sự phối hợp hỗ trợ của các Công đoàn các cấp; đồng thời mong rằng trong thời gian tới, hoạt động Công đoàn của Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa.

_mg_6043.jpg
Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành và Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu tham dự đã bầu 7 đồng chí tiêu biểu tham gia BCH Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Công đoàn Cục đi dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Phổ biến công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Đà Nẵng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ “Quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường” cho cán bộ các Bộ, ngành và một số địa phương.
 • Việt Nam - Hàn Quốc: Tăng cường hợp tác trong giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon
  (TN&MT) - Sáng 15/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4 năm 2023, Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Lê Công Thành đã có buổi tiếp xã giao ông Lim Sang Jun, Thứ trưởng Thường trực Bộ Môi trường Hàn Quốc. Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon.
 • TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch tăng trưởng xanh
  (TN&MT) - Sáng 15/9, phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4, năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0”, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tin tưởng, TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đã đặt ra.
 • Bộ TN&MT bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2023
  Ngày 15/9, tại Ninh Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2023 cho các lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị của Bộ. Tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức để tạo sự thống nhất trong việc triển khai. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì hội nghị.
 • Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo thứ nhất lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Quảng Ninh, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì Hội thảo.
 • Bộ TN&MT tiếp tục tập huấn quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu
  (TN&MT) - Sáng ngày 14/9/2023, tại TP.HCM, Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia chức Hội thảo tập huấn thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo của các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và doanh nghiệp tái chế, xử lý chất thải tại khu vực miền Nam.
 • Tăng cường hợp tác về tài nguyên, môi trường giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc
  Sáng ngày 12/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Môi trường Cộng hòa Séc Petr Hladík tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực: nước và vệ sinh môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; xử lý chất thải, kinh tế tuần hoàn.
 • Xây dựng Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn
  (TN&MT) - Ngày 11/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp về việc xây dựng Dự thảo ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn (KTTH) đến năm 2035.
 • Sở TN&MT Sơn La: Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập
  (TN&MT) - Chiều 9/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sở (12/9/2003-12/9/2023).
 • Ngân hàng Đầu tư Châu Âu sẵn sàng đầu tư cho môi trường và khí hậu tại Việt Nam
  (TN&MT) - Trong thời gian tới, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu sẽ hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực, công nghệ và các chuyên gia về chính sách để thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng. Đây là nội dung được thống nhất tại cuộc làm việc ngày 8/9 giữa Bộ trưởng Bộ TN&MT Việt Nam Đặng Quốc Khánh với Ngài Kris Peeters, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).
 • Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn
  (TN&MT) - Sáng 7/9, Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Sở. Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh tham dự buổi Lễ và trao tặng Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho Sở. Dự Lễ còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW: Hướng tới nền kinh tế xanh
  (TN&MT) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 • Đóng góp lớn, tạo động lực để Ninh Bình phát triển toàn diện, bền vững
  (TN&MT) - Chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, dù trải qua không ít khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, Sở TN&MT Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng tổ chức, triển khai công tác của ngành TN&MT, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO