Kết quả điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên nước dưới đất tại đô thị Rạch Giá

Phương Xuân | 03/12/2021, 17:23

(TN&MT) - Nước dưới đất tại đô thị Rạch Giá hiện là nguồn dự phòng chiến lược trong tương lai. Do đó, bảo vệ nguồn tài nguyên này là vấn đề cấp thiết để phát triển bền vững.

Nhằm đánh giá tài nguyên nước dưới đất của đô thị Rạch Giá, trong năm 2021, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam (Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia) đã thực hiện đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở đô thị Rạch Giá”, trong đó đã tiến hành các dạng công tác nghiên cứu gồm điều tra khảo sát thực địa; khảo sát địa vật lý (đo sâu điện trở đối xứng và đo carota lỗ khoan); khoan thăm dò địa chất thủy văn tại 3 vị trí với 6 lỗ khoan nghiên cứu trong 2 tầng chứa nước cần bảo vệ qp2-3 và qp1; hút nước thí nghiệm chùm kết hợp đổ muối nhằm xác định khả năng chứa nước, tính toán các thông số địa chất thủy văn của các tầng chứa nước; lấy và phân tích 31 mẫu nước dưới đất (mẫu toàn diện, vi sinh, vi lượng và Sắt chuyên môn); 22 mẫu đất (mẫu thành phần hạt và hệ số thấm); xây dựng mô hình dòng chảy, mô hình dự báo xâm nhập mặn nước dưới đất …

rach-gia1.1.jpg
Kiểm tra công tác điều tra, khảo sát thực địa

Kết quả đã phản ánh được đặc điểm cấu trúc địa chất thủy văn, sự phân bố, số lượng, chất lượng nước dưới đất các tầng chứa nước; hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất và các vấn đề do khai thác nước dưới đất gây ra gồm sụt lún mặt đất, xâm nhập mặn, cạn kiệt nguồn nước dưới đất; khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước và các nguyên nhân dẫn đến việc suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất.

Làm sáng tỏ cấu trúc địa chất thủy văn

Kết quả nghiên cứu cho thấy vùng đô thị Rạch Giá tồn tại 6 tầng chứa nước lỗ hổng và 7 thành tạo địa chất rất nghèo nước hoặc không chứa nước. Các tầng chứa nước theo thứ tự từ trên xuống dưới gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng Holocen (qh); Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen trên (qp3); Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen giữa - trên (qp2-3); Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới (qp1); Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22); Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen dưới (n21).

Sơ đồ cấu trúc địa chất thủy văn đô thị Rạch Giá

Xác định được tiềm năng, trữ lượng có thể khai thác của các tầng chứa nước

Theo mục tiêu của đề án được phê duyệt, vùng đô thị Rạch Giá có 2 tầng chứa nước cần bảo vệ là qp2-3 và qp1. Kết quả nghiên cứu cho thấy tầng chứa nước trên cùng là qh có diện phân bố và chiều dày nhỏ, nghèo nước, nước bị mặn hoàn toàn; tầng chứa nước n22 và n21 là các tầng chứa nước nằm sâu, nghèo nước, nước bị mặn hoàn toàn; tầng chứa nước qp3, qp2-3 và qp1 là các tầng chứa nước có mức độ chứa nước từ nghèo đến giàu nước, phần lớn là nước nhạt. Hiện nay tầng qp3 và qp2-3 đang được khai thác trong vùng.

rach-gia2.2.jpg

Kiểm tra công tác hút nước thí nghiệm lỗ khoan

Với sự hỗ trợ của mô hình dòng chảy nước dưới đất, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đã tính toán được tổng tiềm năng tài nguyên nước dưới đất toàn đô thị là 142.952 m3/ngày; trong đó, phần nước nhạt là 82.266 m3/ngày, phần nước mặn là 60.686 m3/ngày. Trữ lượng có thể khai thác phần nước nhạt là 35.640 m3/ngày.

Biểu đồ trữ lượng có thể khai thác nước nhạt các tầng chứa nước

Sơ đồ phân vùng khả năng khai thác nước dưới đất tầng qp2-3

Đánh giá được chất lượng các tầng chứa nước cần bảo vệ

Chất lượng nước dưới đất được đánh giá trên cơ sở 26 mẫu nước và chuỗi số liệu quan trắc trong 10 năm của 6 lỗ khoan thuộc trạm quan trắc quốc gia Q401. Kết quả đánh giá cho thấy so với Quy chuẩn nước ngầm QCVN 09-MT:2015/BTNMT, nước nhạt trong các tầng chứa nước có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu ăn uống, sinh hoạt. Dấu hiệu ô nhiễm chỉ ở dạng điểm cục bộ, một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn chủ yếu là các hợp chất Nitro, sắt, độ cứng, …

 Sơ đồ chất lượng nước dưới đất tầng chứa nước qp2-3

Hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất

Tổng số công trình khai thác nước dưới đất là 3.120 công trình, trong đó có 13 công trình dự phòng quy mô ≥10m3/ngày và 3.107 công trình đang khai thác với quy mô <10m3/ngày. Tổng lưu lượng khai thác nước dưới đất là 2.101m3/ngày.

Biểu đồ tỷ lệ khai thác nước dưới đất theo tầng chứa nước

Nước dưới đất được khai thác trong 2 tầng chứa nước (qp3 và qp2-3) và không khai thác trong 4 tầng chứa nước (qh, qp1, n22, n21). Lượng nước dưới đất được khai thác chủ yếu trong tầng chứa nước qp2-3 với 2.088 m3/ngày, chiếm 99,38% tổng lượng khai thác. Tầng chứa nước qp3 khai thác với 13m3/ngày, chiếm 0,62% tổng lượng khai thác.

So với trữ lượng có thể khai thác nước dưới đất của các tầng chứa nước (35.640 m3/ngày), lượng khai thác hiện tại đang chiếm 5,90%. Trữ lượng còn có thể khai thác thêm toàn vùng đô thị khoảng 33.539 m3/ngày.

Kết quả tính toán nhu cầu sử dụng nước đến năm 2050 (không bao gồm lượng nước cho tưới và chăn nuôi) toàn đô thị Rạch Giá là 52.693 m3/ngày. So với nhu cầu sử dụng nước, nước dưới đất có thể đáp ứng 67,64% nhu cầu sử dụng nước.

Đề án tổng hợp rà soát, cập nhật toàn bộ các thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản về tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn vùng đô thị Rạch Giá đã thực hiện từ trước đến nay; tiến hành điều tra, đánh giá chi tiết về tài nguyên nước dưới đất và các vấn đề cần bảo vệ nguồn tài nguyên này. Vì vậy, các số liệu đánh giá về hiện trạng tài nguyên nước dưới đất có độ tin cậy cao. Đây là cơ sở đề ra các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ nước dưới đất, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nước, phát triển bền vững tài nguyên nước đồng thời phục vụ hữu ích cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đô thị.

Bài liên quan
 • Khai thác nước dưới đất ở đô thị Cà Mau và các vấn đề về tài nguyên nước dưới đất
  (TN&MT) - ​​​​​​​Kết quả Bảo vệ nước dưới đất tại đô thị Cà Mau là cơ sở quan trọng để đưa ra các giải pháp thực hiện hợp lý nhằm bảo vệ các tầng chứa nước nói riêng và nguồn tài nguyên nước dưới đất nói chung, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nước, phát triển bền vững tài nguyên nước đồng thời phục vụ hữu ích cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đô thị Cà Mau.

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • Mở rộng mạng lưới nước sạch cho người dân vùng nông thôn Yên Bái
  (TN&MT) - Trong thời gian qua, thông qua các chương trình và lồng ghép nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh Yên Bái đã và đang tích cực đưa nước sạch tới người dân vùng nông thôn, trong đó có sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội.
 • Thể chế quan điểm tuần hoàn tài nguyên nước
  (TN&MT) - Trong bối cảnh hướng đến nền kinh tế tuần hoàn trên thế giới, việc tuần hoàn tài nguyên nước là một yêu cầu cần thiết. Các quốc gia cần xây dựng được môi trường pháp lý cho phép thực hiện các giải pháp kinh tế nước tuần hoàn, đưa ra các chính sách khuyến khích và thúc đẩy thích hợp, nâng cao nhận thức và tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các công nghệ tiết kiệm nước, tuần hoàn, tái sử dụng nước. Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã đặt ra vấn đề này.
 • Đắk Nông: Đảm bảo nguồn nước, giúp người dân phát triển nông nghiệp
  Đắk Nông là một trong năm tỉnh thuộc Tây Nguyên được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu thổ nhưỡng rất phù hợp để phát triển nông nghiệp. Trong đó, vấn đề an ninh nguồn nước luôn được tỉnh Đắk Nông quan tâm, chú trọng chỉ đạo đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi, giúp người dân có điều kiện tốt nhất phát triển sản xuất nông nghiệp, vươn lên thoát nghèo.
 • Phiên họp thứ 55 Ủy hội sông Mê Công:Thúc triển khai thực hiện Tuyên bố chung Viêng Chăn
  (TN&MT) - Ngày 18/5, tại Đà Nẵng đã diễn ra Phiên họp lần thứ 55 của Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Phiên họp nhằm thúc đẩy triển khai việc thực hiện Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao lần thứ 4 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (Tuyên bố chung Viêng Chăn).
 • Bạc Liêu: Quản lý, sử dụng, bảo vệ nguồn nước sạch cho mục tiêu phát triển bền vững
  Xác định tầm quan trọng của tài nguyên nước, trong những năm qua tỉnh Bạc Liêu đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nước, phục vụ đời sống nhân dân và mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo nước sạch cho mọi tầng lớp nhân dân. Để hiểu hơn về vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Bình Thuận, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu.
 • Sơn La: Lấy ý kiến dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
  (TN&MT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Bà Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chủ trì Hội nghị.
 • Vĩnh Phúc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Tài nguyên nước
  (TN&MT) - Sáng 17/5, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì Hội nghị.
 • Quảng Ngãi: Tìm giải pháp cấp nước ngọt ổn định cho đảo tiền tiêu Lý Sơn
  Nguồn nước ngầm trên huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang dần cạn kiệt khiến đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con trở nên khó khăn. Các cơ quan chức năng của tỉnh cùng chính quyền địa phương khẩn trương tìm phương án tối ưu trong việc cấp nước ngọt ổn định, lâu dài cho đảo.
 • Thừa Thiên – Huế: Đưa vào vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp
  (TN&MT) - Dự án vận hành hồ chứa nhằm bảo vệ an toàn di tích lịch sử Cố đô Huế và hạn chế tình trạng lũ lụt, giảm thiểu thiệt hại cho lưu vực sông Hương.
 • Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật Đất đai và Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
  Sáng 12/5, tại Sở TN&MT, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ông Đỗ Đức Duy – Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị.
 • Yên Bái: Nỗ lực đưa nước sạch tới người dân vùng nông thôn
  Vượt qua những khó khăn về địa hình, những năm qua tỉnh Yên Bái đã nỗ lực đưa nước hợp vệ sinh tới nhiều vùng nông thôn, đặc biệt là những địa phương có đồng bào dân tộc sinh sống.
 • Yên Bái: Gần 300 công trình cấp nước tập trung phát huy được hiệu quả
  (TN&MT) – Đến hết năm 2022, người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái có khoảng trên 600.000 người được tiếp cận và sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 93%. Hiện toàn tỉnh có 358 công trình cấp nước tập trung, với 254 công trình đang phát huy tốt hiệu quả với tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng.
 • Quy định rõ trách nhiệm các Bộ ngành, cơ quan đối với đảm bảo an ninh nguồn nước
  (TN&MT) - Chiều 9/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 6 về nội dung thẩm tra dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Lệ Thủy đồng chủ trì Phiên họp.
 • Nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng mùa khô tới, Bộ TN&MT chỉ đạo khẩn triển khai các biện pháp cấp bách
  (TN&MT) - Ngày 8/5, Bộ TN&MT đã có Công văn gửi các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, và các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa lưu vực sông thực hiện các giải pháp cấp bách, giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du các lưu vực sông miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ các tháng cuối mùa cạn năm 2023.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO