huyện Nà Hang

Tuyên Quang tái tạo và nuôi trồng thủy sản giúp người dân thoát nghèo
Để khai thác hiệu quả, quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững, những năm qua tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm quy hoạch vùng nuôi, có chính sách khuyến khích phát triển, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, từ đó vừa giữ cân bằng hệ sinh thái, vừa tạo sinh kế đem lại thu nhập cho người dân thoát nghèo.
  • Huyện Nà Hang - Tuyên Quang: Giảm nghèo hiệu quả
    (TN&MT) - Năm 2014, huyện Nà Hang xây dựng kế hoạch giảm 643 hộ nghèo. Với nhiêu giải pháp hiệu quả, đến nay huyện đã giảm được 692 hộ nghèo, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO