Huy động các tổ chức, doanh nghiệp tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Trường Giang (thực hiện) | 28/10/2021, 09:30

(TN&MT) - Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm đầy đủ khung pháp lý cho việc quản lý Nhà nước cũng như cắt giảm thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục, minh bạch... Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT).

PV: Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân. Thực hiện chỉ đạo này, Tổng cục đã có những hành động cụ thể như thế nào, thưa ông?

Ông Mai Văn Phấn: 

Thời gian qua, Bộ TN&MT đã liên tục rà soát, đề xuất để cải cách chính sách, pháp luật đất đai sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành. Cụ thể, đã tham mưu, trình Chính phủ hoặc phối hợp với các Bộ, ngành hoặc ban hành theo thẩm quyền kịp thời các văn bản hướng dẫn: Chính phủ đã ban hành 20 Nghị định (trong đó có 11 Nghị định ban hành mới, 7 Nghị định sửa đổi, bổ sung và 2 Nghị định ban hành thay thế); Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 văn bản quy phạm pháp luật; các Bộ, ngành đã ban hành 64 Thông tư, Thông tư liên tịch, trong đó Bộ đã chủ trì ban hành 39 Thông tư).

Ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT)

Về tổ chức thực hiện, Bộ, Tổng cục đã chỉ đạo các địa phương kiện toàn hệ thống đăng ký để minh bạch hóa, chuyên nghiệp hóa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu thực hiện quyền.

Cụ thể, về thủ tục hành chính đối với những địa phương đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai theo mô hình một cấp, các thủ tục hành chính về đất đai và tài sản gắn liền với đất đã giảm bớt khá lớn; quy trình cung cấp dịch vụ được minh bạch và trách nhiệm hơn, qua đó cải thiện sự tham gia và phản hồi tích cực từ các bên liên quan.

 Ngoài ra, Tổng cục đang xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai nhằm tạo nền tảng cơ bản cho công tác quản trị đất đai dựa trên hệ thống thông tin đất đai tập trung, thống nhất trong phạm vi cả nước.

PV: Như ông trao đổi, Văn phòng Đăng ký đất đai theo mô hình một cấp có vai trò hết sức quan trọng trong việc cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, ông đánh giá thế nào về hệ thống các Văn phòng này?

Ông Mai Văn Phấn: 

Các Văn phòng Đăng ký đất đai đã từng bước chuyên nghiệp hóa, chủ động hơn trong việc điều phối nguồn nhân lực trong toàn hệ thống, bố trí nhân lực để xây dựng, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; đồng thời tăng cường kiểm tra, chỉ đạo việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính ở các cấp huyện, xã để bảo đảm sự thống nhất của hồ sơ địa chính.

Văn phòng Đăng ký đất đai hoạt động hiệu quả, nâng cao sự hài lòng của  người dân, doanh nghiệp.

Nhiều Văn phòng Đăng ký đất đai hoạt động hiệu quả, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; từng bước tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước; minh bạch hóa các nguồn thu từ cung cấp dịch vụ và giảm thiểu hướng tới triệt tiêu các loại hình dịch vụ và nguồn thu phi chính tắc. Nguồn thu từ đất (bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, phí, lệ phí do Văn phòng Đăng ký đất đai trực tiếp thu hoặc chuyển cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước để thu theo quy định) cho ngân sách Nhà nước liên tục tăng.

PV: Cơ sở dữ liệu đất đai là công cụ giúp Chính phủ kiểm soát tốt nhất tài nguyên đất, cung cấp dịch vụ công tốt nhất cho người dân, xin ông cho biết việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở các địa phương và những định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong thời gian tới?

Ông Mai Văn Phấn: 

Thời gian qua, các địa phương đã tổ chức kiện toàn Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị được giao để vận hành, duy trì và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, tuy nhiên về tổng thể vẫn bị phân tán đến cấp tỉnh nên chưa đảm bảo tính tập trung và thống nhất giữa quyền lực kiểm tra, giám sát với vận hành khai thác như các ngành dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao.

Theo tôi, để đảm bảo giữa mô hình cơ sở dữ liệu đất đai đã được thiết kế tập trung, thống nhất thì hệ thống bộ máy tổ chức để thực hiện việc quản trị, duy trì và khai thác cũng cần phải tập trung, thống nhất, tránh việc vận hành bị phân tán dẫn đến kém hiệu quả, do đó cần phải cải tiến mô hình tổ chức theo hình thức tập trung, thống nhất xuyên suốt để quản trị, vận hành hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai theo ngành dọc làm nền tảng để chuyển công tác quản lý theo mô hình Chính phủ điện tử.

Đối với những địa phương thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai theo mô hình một cấp, các thủ tục hành chính đã giảm từ 61 thủ tục xuống còn 42 thủ tục; thời gian giải quyết thủ tục đã được rút ngắn đáng kể từ 15 - 45% so với trước đây; số ngày giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc.

Đặc biệt, việc vướng mắc chủ yếu tập trung vào vốn đầu tư hệ thống, vấn đề về kinh phí là vấn đề lớn cần có sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương: Đối với Trung ương, cần phân bổ ngân sách Trung ương đảm bảo cho các hoạt động quản lý, xây dựng, nâng cấp, duy trì vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai do Trung ương thực hiện; Đối với các địa phương, phải thực hiện trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng quy định của pháp luật đất đai, nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ này phải được lấy từ nguồn thu từ đất trước khi cân đối phân bổ cho các lĩnh vực khác.

Ngoài ra, cần triển khai sớm việc huy động các nguồn lực theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư để có thể huy động các tổ chức, doanh nghiệp nguồn lực về tài chính và công nghệ cùng tham gia xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
 • Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn mới: Đảm bảo tính thống nhất đồng bộ
  (TN&MT) - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất  quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là Quy hoạch có vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đi trước một bước, làm cơ sở cho quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng và địa phương có liên quan đến sử dụng đất, tạo tính liên kết liên vùng; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tôn trọng tự nhiên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Hà Tĩnh: Nâng cao ý thức pháp luật về đất đai giúp người dân ổn định phát triển kinh tế
  Nhờ làm tốt công tác hòa giải, tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật cho người dân về lĩnh vực đất đai đang góp phần giúp huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) ổn định tình hình, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 26/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với UBND 13 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế
  Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-UBDT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Vùng ĐBSCL về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Quảng Ngãi: Không đạt kế hoạch thu ngân sách từ đất
  Nhiều năm liền, nguồn thu tiền sử dụng đất của Quảng Ngãi đạt rất thấp. Từ đầu năm đến nay, tiến độ thu tiền sử dụng đất chỉ mới đạt 25% kế hoạch đề ra (khoảng 415/1.645 tỉ đồng).
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Chiều 21/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 14 tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về tách thửa đất
  (TN&MT) - Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa đất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND (Quyết định 44) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.
 • Bộ TN&MT gỡ vướng về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  Ngày 21/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về việc tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng mắc
  (TN&MT) - Sau gần 4 tháng đi vào cuộc sống, Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập ở các địa phương, góp phần đưa đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Nghị định ra đời từ sự lắng nghe
  (TN&MT) - Trong những năm qua, Bộ TN&MT luôn xác định công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu của ngành tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực đất đai, qua đó, góp phần tháo gỡ những bất cập, vướng mắc ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 • Quản lý đất đai ở Ba Tri: Vì mục tiêu phát triển bền vững
  (TN&MT) - Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, huyện Ba Tri (Bến Tre) đã tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, nhất là tăng cường phát huy nguồn lực, quản lý, sử dụng đất hiệu quả nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. PV đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri xung quanh nội dung này.
 • Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất
  Trong trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất, thì hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 1 lần chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các ngành nghề khác hoặc được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề.
 • Phù Yên (Sơn La): Thu nộp ngân sách hơn 14 tỷ đồng từ đấu giá đất
  (TN&MT) - Sáng 18/9, tại Hội trường Chi cục thuế khu vực Phù Yên – Bắc Yên, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất lần 2/2023 với 58 thửa đất tại 2 khu đô thị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO