Hướng tới tín chỉ đa dạng sinh học với nguyên tắc công bằng

Tống Minh - Đức Tâm (thực hiện) | 02/02/2023, 09:57

(TN&MT) - Cuối năm 2022 vừa qua, gần 200 quốc gia trên thế giới đã đồng thuận thông qua “Khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu”, mở ra một bước chuyển mạnh mẽ mới nhằm giải quyết tình trạng mất đa dạng sinh học và khôi phục hệ sinh thái tự nhiên.

Nhận định về xu hướng chuyển dịch có tính xanh hóa này, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ (ảnh) - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT cho rằng, thời gian tới, chắc chắn thế giới sẽ hướng tới những sản phẩm cao hơn tín chỉ các-bon, đó chính là tín chỉ đa dạng sinh học.
PV: Là một trong những trung tâm đa dạng sinh học của thế giới, Việt Nam có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn khi ký kết và tham gia các công ước liên quan đến đa dạng sinh học. Việt Nam đã thực hiện các yêu cầu quốc tế liên quan tới bảo tồn đa dạng sinh học như thế nào, thưa ông?

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ:
Chúng ta đã có 5 Công ước và 2 Nghị định thư liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học với các nội dung liên quan tới bảo vệ di sản thiên nhiên và di sản văn hóa, bảo vệ vùng đất ngập nước, quy định về tác động của biến đổi khí hậu tới đa dạng sinh học.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Việt Nam cũng đã thực hiện rất tốt các yêu cầu của quốc tế, được quốc tế đánh giá cao về nội dung liên quan tới bảo vệ đa dạng sinh học, đặc biệt là liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và các khu đất ngập nước. Chúng ta đã xây các khu bảo vệ, bảo tồn trên mặt đất cũng như các khu bảo vệ, bảo tồn ở vùng đất ngập nước, khu vực ven biển, ngoài bờ biển và khu vực ngoài khơi.

anh-thay.jpg
PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT

Trong quá trình bảo vệ đa dạng sinh học, chúng ta đặc biệt quan tâm tới các khu vực sinh thái theo lưu vực sông từ thượng nguồn tới hạ nguồn, đến ven biển và ra ngoài biển xanh, đảm bảo được cân bằng sinh thái giữa các khu vực này.

Theo đánh giá chung của thế giới, Việt Nam là 1 trong 16 quốc gia sở hữu sự đa dạng sinh học cao nhất thế giới. Chúng ta đã và đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học và tiến hành chia sẻ cơ sở dữ liệu với các nước. Đây là công cụ quản lý quan trọng cho công tác bảo tồn ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

PV: Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hiện thực hóa những cam kết tại COP26, theo ông, việc bảo tồn đa dạng sinh học sẽ hỗ trợ tích cực thế nào để chúng ta thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050?

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ:
Mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu, phát thải hiệu ứng nhà kính và đa dạng sinh học là một thể thống nhất. Rừng hấp thụ 1/3 các-bon, biển hấp thụ 1/3 các-bon. Vì vậy, bảo đảm được đa dạng sinh học, đảm bảo được cân bằng giữa nước ngọt - nước lợ - nước mặn, cân bằng giữa miền ngược - miền xuôi, thượng nguồn - hạ nguồn và khu vực ven biển… chúng ta sẽ đáp ứng được yêu cầu hấp thụ các-bon và đảm bảo yêu cầu nâng cao tín chỉ các-bon.

Tôi cho rằng, bảo tồn đa dạng sinh học chính là cơ sở để chúng ta thực hiện tốt các cam kết tại COP26. Đối với Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã quy định rất rõ về cách thức để đạt được yêu cầu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

z3786839622123_1948d373ddbc5e56d677fbf755f60567.jpg
Ảnh: Kiều Đức Chung (VBCS)

Cụ thể, Luật đã quy định cụ thể về việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn, lồng ghép các yêu cầu của kinh tế tuần hoàn trong việc tiết giảm sản phẩm vật liệu, giảm rác thải ra môi trường, cũng như các yếu tố tạo tác động tốt cho môi trường được đưa vào trong kế hoạch chiến lược của các bộ, ngành và địa phương. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp lồng ghép mô hình kinh tế tuần hoàn vào quá trình sản xuất.

Nội dung về đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong Luật Bảo vệ môi trường cũng quy định rất rõ nguyên tắc người phát thải phải trả phí và người bảo tồn được nhận tiền dịch vụ để thực hiện nhiệm vụ đó. Quy định cụ thể nhất là quy định liên quan tới dịch vụ chi trả hệ sinh thái. Liên quan đến nội dung này, chúng ta cũng tìm cách bảo vệ được đa dạng sinh học.
Hiện nay, Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT đang nghiên cứu các yêu cầu liên quan đến tín chỉ các-bon và tín chỉ đa dạng sinh học.

Trong tương lai, tín chỉ các-bon và tín chỉ đa dạng sinh học sẽ là yêu cầu của thế giới để đảm bảo rằng các đơn vị sử dụng mất cân bằng làm phát thải các-bon và làm suy giảm đa dạng sinh học sẽ phải trả tiền cho các đơn vị bảo vệ, bảo tồn, bảo vệ đa dạng sinh học và hấp thu các-bon.

PV: Ông đánh giá như thế nào về cơ chế chính sách bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam đã ban hành thời gian qua? Và tín chỉ đa dạng sinh học phải chăng là công cụ mới để giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa các bên trong hoạt động kinh tế và bảo tồn?

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ:
Có thể nói, đa dạng sinh học là một trong những lĩnh vực mà Việt Nam tham gia đầu tiên, từ cách đây 50 năm, khi chúng ta ký Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, và sau đó là Công ước Đa dạng sinh học. Như vậy, Việt Nam đã cùng với thế giới chia sẻ trách nhiệm với toàn cầu trong việc bảo vệ đa dạng sinh học. Qua các thời kì phát triển khác nhau, chúng ta đi từ xóa đói giảm nghèo tới phát triển kinh tế, đến nay, vấn đề về môi trường, đa dạng sinh học đã được đặt lên hàng đầu trong các Chương trình nghị sự của Việt Nam. Thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030 về phát triển bền vững, trong đó, yêu cầu các nội dung liên quan tới đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, Việt Nam đã có Chiến lược về đa dạng sinh học để thực hiện nhiệm vụ trong Công ước, đồng thời cũng đảm bảo cho quá trình phát triển bền vững của Việt Nam.

z3786839569105_2c1d7884c8f12030349c88c418bd8062.jpg
Ảnh: Kiều Đức Chung (VBCS)

Một dấu ấn đậm nét để đảm bảo cho công tác này là việc Thủ tướng Chính phủ cam kết đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Đây là một trong những cam kết mạnh mẽ nhất của chúng ta. Tiên phong thực hiện cam kết, Việt Nam đã kí thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Đây chính là hỗ trợ của thế giới để Việt Nam có thể tiến tới mục tiêu về bảo vệ môi trường, chống suy giảm đa dạng sinh học và giảm phát thải.

Về tín chỉ đa dạng sinh học, như tôi đã chia sẻ, thời gian tới, chắc chắn thế giới sẽ hướng tới những sản phẩm cao hơn tín chỉ các-bon, đó chính là tín chỉ đa dạng sinh học.

Từ trước đến nay, chúng ta cho rằng, không khí, nước và đất đai là sản phẩm miễn phí của tự nhiên. Đến nay, đất đai, nước, chúng ta đều đã tính phí sử dụng. Thời gian tới, khi chúng ta thực hiện tín chỉ các-bon, không khí cũng sẽ được tính phí. Mục tiêu cao hơn nữa mà chúng ta hướng tới là đa dạng sinh học cũng phải được tính phí, thực hiện nguyên tắc chung ai làm mất thì phải bồi thường cho người sinh ra và bảo vệ. Đây là nguyên tắc mà chúng ta cần có nguồn lực và hỗ trợ tài chính của các nước phát triển - là những nước đi trước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm thu hẹp đa dạng sinh học. Từ đó, chúng ta mới có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ này. Bảo đảm rằng các nước phát triển bù đắp cho các nước đang phát triển, các đơn vị làm suy giảm đa dạng sinh học phải bù đắp cho các đơn vị bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học. Đây là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu để thế giới có thể thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ đa dạng sinh học.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
 • Bảo tồn đa dạng sinh học: Tương lai chung cho sự sống
  (TN&MT) - Suy giảm đa dạng sinh học (ĐDSH) trên quy mô toàn cầu đang ở tốc độ chưa từng có trong lịch sử loài người, đe dọa tới tiến trình phát triển bền vững. Các nước trên thế giới đang soạn thảo Khung Chiến lược toàn cầu về ĐDSH đến năm 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Thừa Thiên – Huế: Hưởng ứng Giờ Trái Đất 2023 với chủ đề “Một tương lai không rác thải nhựa”
  Việc hưởng ứng nhằm kêu gọi người dân và du khách đến Huế cùng xây dựng thói quen tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên thông qua việc lan tỏa thông điệp và tăng cường nhân rộng thói quen sống xanh, giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần, tăng cường phân loại rác tại nguồn...
 • EVN và các đơn vị tham gia tích cực, hiệu quả Giờ trái đất 2023.
  (TN&MT) - EVN đã đăng tải các nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 trên các kênh truyền thông số của Tập đoàn cũng như các đơn vị như webiste, zalo, fanpage, Tiktok…, với những cách thức thể hiện hấp dẫn, dễ thu hút người đọc/người xem như Infograpfic, ảnh, video clip...
 • Giờ Trái đất 2023: Cả nước tiết kiệm gần gần 300 nghìn kWh điện
  (TN&MT) - Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (từ 20h30-21h30) tối ngày 25/3, cả nước đã tiết kiệm 298.000 kWh điện, tương đương số tiền khoảng 555,6 triệu đồng.
 • Yên Bái: Tắt đèn một giờ đồng hồ hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023
  (TN&MT) - Tối 25/3, tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái (Yên Bái) Tỉnh đoàn Yên Bái, Sở Công thương và Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp tổ chức Chương trình Hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2023. Trong một giờ đồng hồ tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 – 21h30, tỉnh Yên Bái tiết kiệm được 28.886 kWh điện.
 • Thời tiết ngày 26/3: Hà Nội có mưa, trời lạnh
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 26/3, Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ.
 • Hưởng ứng Giờ Trái đất 2023: 'Năng lượng sạch – Trái đất xanh'
  (TN&MT) - Ngày 25/3, tại Phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra sự kiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng với chủ đề “Năng lượng sạch - Trái Đất xanh”. Sự kiện hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2023, diễn ra tối nay từ 20h30 đến 21h30.
 • Chuyên gia quốc tế bàn giải pháp tăng cường khả năng dự báo thiên tai ở Việt Nam
  (TN&MT) - Theo các chuyên gia về khí tượng thủy văn (KTTV), để tăng cường khả năng chống chịu với các hiện tượng cực đoan ở khu vực đô thị của Việt Nam, cần phải hiểu rõ các rủi ro hiện tại và trong tương lai, xây dựng năng lực phòng chống, quản lý khẩn cấp, phát triển ngành cũng như cơ chế quản trị rủi ro và học hỏi để quản lý rủi ro bền vững cho tương lai. Để làm được như vậy, ngành KTTV cần phát triển hơn nữa công nghệ, mô hình dự báo, cảnh báo dựa trên tác động.
 • Thanh Hóa: Thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Mã
  Sáng 25/3, tại khu phố Yên Vực, phường Tào Xuyên, UBND TP Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức “Lễ thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Mã – TP.Thanh Hóa”.
 • Quảng Bình: Xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải
  (TN&MT) - Ngày 22/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm đã ký ban hành công văn số 479 /UBND-KT về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải Quảng Bình.
 • Sơn La: 50 đoàn viên thanh niên đạp xe diễu hành hưởng ứng Giờ Trái đất 2023
  (TN&MT) - Ngày 25/3, Đoàn thanh niên Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La tổ chức ra quân tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.
 • Yên Bình (Yên Bái): Ra quân hưởng ứng Đề án trồng một tỷ cây xanh
  (TN&MT) - Sáng 25/3, tại tổ 7 thị trấn Yên Bình, UBND huyện Yên Bình (Yên Bái) tổ chức phát động trồng cây Phong Linh vàng và cây Hoa Ban trắng hưởng ứng Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.
 • Mưa đá xuất hiện tại miền núi Thừa Thiên – Huế
  Một trận mưa đá vừa xảy ra tại huyện miền núi A Lưới của tỉnh Thừa Thiên – Huế, không thiệt hại về người.
 • Thời tiết ngày 25/3: Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày và đêm 25/3, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to.
 • Lạng Sơn: Giữ gìn, bảo tồn đa dạng sinh học giúp dân thoát nghèo
  (TN&MT) - Được ví như “lá phổi xanh” vùng Đông Bắc, với trên 8.200ha rừng trải rộng trên địa bàn 5 xã thuộc 3 huyện của tỉnh Lạng Sơn, rừng đặc dụng Hữu Liên là địa bàn sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc từ bao đời nay. Nhờ được giao khoán bảo vệ rừng, giữ gìn, bảo tồn đa dạng sinh học, làm du lịch sinh thái đã tạo nguồn sinh kế ổn định cho bà con, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
 • Thời tiết ngày 24/3: Nắng nóng gay gắt trước khi giảm nhiệt
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 24/3, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-45%.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO