Hướng tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

PV | 29/05/2020, 06:36

(TN&MT) - Với tinh thần Nhiệt huyết - Sáng tạo - Chuyên nghiệp - Kỷ cương Đại hội Đảng bộ các cấp của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã và đang diễn ở các cơ sở, tất cả hướng tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ thành công Đại hội điểm của ngành Dầu khí

Đại hội Đại biểu lần thứ X của Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) là đại hội điểm các Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.  

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội Đảng bộ PV GAS

Đại hội Đảng bộ PV GAS lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường 30 năm phát triển mạnh mẽ, toàn diện của PV GAS, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới với nhiều vận hội và trách nhiệm cao cả.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ PV GAS đã giữ được vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn hệ thống chính trị trực thuộc nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, từng bước thực hiện thành công Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp đến năm 2025, định hướng 2035; Chiến lược phát triển Tổng công ty và thu được kết quả đáng biểu dương trên nhiều lĩnh vực, lập thành tích chào mừng 30 năm ngày thành lập Tổng công ty (1990 - 2020), tiếp tục giữ vững tốc độ phát triển nhanh, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả; vị thế và uy tín của PV GAS ngày càng được nâng cao trong phạm vi quốc gia và trên trường quốc tế. Hạ tầng ngành công nghiệp khí dần dần được hoàn thiện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý khí của PV GAS vận hành an toàn, ổn định. PV GAS liên tục dẫn đầu về doanh thu và lợi nhuận trong Tập đoàn, là doanh nghiệp đóng thuế thu nhập lớn tại Việt Nam, nhiều năm liền được các tổ chức uy tín trong nước và khu vực đánh giá cao về kết quả hoạt động, mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước, cổ đông, người lao động, cộng đồng xã hội và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ PV GAS đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới, chuyên nghiệp; phát triển PV GAS lớn mạnh, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, trở thành doanh nghiệp chủ đạo trong ngành công nghiệp khí Việt Nam và hội nhập quốc tế, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu thu gom - vận chuyển - chế biến - xuất nhập khẩu - tồn trữ - dịch vụ - kinh doanh khí và sản phẩm khí, tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn; Tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành công nghiệp Khí Việt Nam phát triển nhanh chóng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hội nhập quốc tế.

Hướng tới Đại hội đảng bộ Tập đoàn lần thứ III

Tại Đảng bộ Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC): Với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC là dịch vụ kỹ thuật dầu khí phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, công nghiệp... cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự biến động của giá dầu thô, sức ép cạnh tranh tăng cao do nhu cầu giảm giá dịch vụ và sự tham gia ngày càng nhiều các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu tư nhân với giá dịch vụ thấp, thậm chí thấp hơn nhiều so với giá thành đã ảnh hướng rất lớn đến các mặt hoạt động của PTSC. Trong bối cảnh thị trường dịch vụ đã biến đổi theo chiều hướng rất xấu so với dự kiến tại thời điểm xây dựng và phê duyệt kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, PTSC đã nỗ lực triển khai áp dụng hàng loạt những giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ và đồng bộ để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm... nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Giai đoạn 2016-2020, tổng doanh thu hợp nhất của PTSC ước 89.729 tỉ đồng, đạt 117% so với kế hoạch 5 năm điều chỉnh giữa nhiệm kỳ; tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước 5.435 tỉ đồng, đạt 122,7% kế hoạch 5 năm điều chỉnh giữa nhiệm kỳ.

 

Với chủ đề là “Đột phá tư duy, phát huy sáng tạo, xây dựng PVEP phát triển bền vững”, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí phát triển bền vững, có tiềm lực kinh tế, kỹ thuật và sức cạnh tranh. Trong đó, tập trung trí tuệ và mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt được mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020 - 2025 là phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững, thực hiện tốt vai trò đơn vị nòng cốt, chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nâng cao uy tín và thương hiệu trong khu vực và quốc tế. Đồng thời, chú trọng triển khai các giải pháp đột phá về tư duy, phát huy sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường hiệu quả quản lý, quản trị doanh nghiệp, đảm bảo nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển gắn liền với đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ ...

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng ủy Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, luôn đoàn kết thống nhất, nhanh nhạy đưa ra những giải pháp phù hợp với sản xuất kinh doanh trong từng thời điểm, chèo lái con thuyền BSR vững vàng vượt qua giông bão, tiếp tục gặt hái những kết quả nổi bật, toàn diện và vững chắc. Dấu ấn nổi bật nhất của nhiệm kỳ vừa qua chính là việc cán bộ, Đảng viên và người lao động BSR đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong 5 năm qua, BSR đã sản xuất 33 triệu 203 nghìn tấn sản phẩm các loại, vượt 20% kế hoạch; tiêu thụ đạt 33 triệu 146 nghìn tấn, vượt 20% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế gần 22 nghìn tỷ đồng, vượt 21%. Nộp ngân sách nhà nước 56 nghìn tỷ đồng. Trong đó, phải khẳng định, vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ủy BSR chính là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong chỉ đạo điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển.

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020,  Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã từng bước vượt qua những thách thức đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhà máy Đạm Cà Mau hoạt động an toàn, ổn định, cán mốc 6 triệu tấn sản lượng sản xuất vào tháng 7-2019 thì Nhà máy cũng liên tục thực hiện các chương trình sáng kiến, cải tiến, tối ưu hóa để nâng dần công suất: Hoàn thành nâng công suất Xưởng Ammonia lên 110% so với công suất thiết kế vào tháng 8-2016, đồng thời công suất Xưởng Urê tăng dần qua các năm, từ 98% khi mới đưa vào hoạt động đến nay đạt 110% so với công suất thiết kế. Nhà máy đẩy mạnh triển khai các chương trình tối ưu hóa công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng khí, qua đó giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

PVCFC đang tiêu thụ hiệu quả 100% sản phẩm Đạm Cà Mau được sản xuất, giữ vững vị thế dẫn đầu tại khu vực ĐBSCL. Đến nay Đạm Cà Mau đã có mặt trên toàn quốc và xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Bộ sản phẩm Đạm Cà Mau (Urê, NH3, N46.Plus...) và các sản phẩm phân bón tự doanh như Kali, NPK, DAP... được đẩy mạnh tiêu thụ, giá cả hợp lý, góp phần ổn định thị trường phân bón. Thương hiệu “Đạm Cà Mau” với hình ảnh “Người nuôi dưỡng” ngày càng phát triển lớn mạnh.

Đúng ngày sinh nhật Bác (19/5/2020) Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (POC) đã tổ chức đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ POC đã nâng cao vai trò, vị thế của BIENDONG POC trong sự phát triển chung của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đánh dấu sự hình thành, trưởng thành vượt bậc của công ty chỉ trong hơn 10 năm xây dựng, phát triển.

Nổi bật và đáng ghi nhận là việc hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng: Đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có bất kỳ tai nạn sự cố nghiêm trọng về người và môi trường trong khu vực làm việc của Biển Đông POC; Đảm bảo công tác thi công các giếng khoan được tiếp tục thực hiện theo kế hoạch (FDP phê duyệt) và đạt mục tiêu giếng khoan, đưa các giếng vào khai thác với chi phí khoan tiết kiệm (giữa thực tế so với ngân sách giếng khoan được phê duyệt), hệ số dừng giàn (NPT) ở mức thấp <15%; Tiếp tục việc vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo sản lượng khai thác trên các giàn Hải Thạch và Mộc Tinh ở mức sản lượng trung bình: 2 tỷ m3 khối khí thương phẩm/năm; Đảm bảo an ninh năng lượng khí, cung cấp ổn định cho các hộ tiêu thụ vùng Đông Nam Bộ, góp phần phát triển hệ thống khí điện cho đất nước... Đặc biệt là góp phần vào công cuộc bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh biển đảo, vùng nước sâu xa bờ của đất nước.

Trong 5 năm qua, hệ số làm việc của giàn khai thác luôn đạt được mức cao (~ 96-99.9%, đặc biệt đầu quý I/2020 đạt 100%). Sản lượng khí luôn hoàn thành và vượt mức kế hoạch qua từng năm từ 100 - 115%; sản lượng condensate khai thác hiệu quả vượt chỉ tiêu qua các năm đạt tỷ lệ từ 102 - 126%.

Có thể thấy, những kết quả đạt đươc trong nhiệm kỳ qua của các đảng bộ tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo của các tổ chức đảng xứng đáng với niềm tin yêu của đội ngũ người lao động ngành Dầu khí  Việt Nam.

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
(TN&MT) - Tổ chức Helvetas vừa phối phối hợp với Liên minh Đất đai LANDA/Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) tổ chức Hội thảo Kết thúc dự án “Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số” (L4A) tại thành phố Hòa Bình, tình Hòa Bình.
Đừng bỏ lỡ
 • PV Drilling nhận hai giải thưởng quốc tế về thành tích an toàn
  Vừa qua, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã vinh dự được Hiệp hội các nhà thầu khoan quốc tế - khu vực Đông Nam Á (IADC - SEAC) trao tặng 2 giải thưởng về thành tích an toàn hoạt động trong năm 2022.
 • Công khai thông tin thủ tục các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp
  Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đơn vị này tiếp tục đăng tải và  cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình thực hiện thủ tục các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn nhằm đảm bảo công khai, minh bạch vấn đề này để các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo biết và thực hiện.
 • Vinamilk có các trang trại và nhà máy sữa đầu tiên tại Việt Nam đạt trung hoà carbon
  (TN&MT) - Ngày 26/5, tại Nghệ An, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động “Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050” (Vinamilk hướng đến Net Zero 2050). Đặc biệt tại sự kiện, Vinamilk cũng đã được xác nhận là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam có nhà máy và trang trại đạt trung hòa Carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060. Sự kiện này đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình tiên phong của Vinamilk về phát triển bền vững.
 • Agribank được vinh danh với 3 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2022
  Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ vinh danh Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Vietnam) tổ chức. Agribank vinh dự được xướng tên với ba Giải thưởng: “Ngân hàng hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao”, “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng” và “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh”.
 • Van Phuc Group khánh thành nhạc nước và xác lập 2 kỷ lục Việt Nam
  (TN&NT) - Tối 27/5, Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) đã tổ Lễ chức khánh thành công trình nhạc nước Van Phuc Water Show với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 200 tỷ đồng. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo TP.HCM.
 • Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty EPS nỗ lực đảm bảo sản xuất điện mùa khô
  (TN&MT) - Ngày 26/5, ông Lê Văn Danh - Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 3 đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) về công tác đảm bảo sản xuất điện cao điểm mùa khô và năm 2023.
 • PV Power 3 năm liên tiếp được xếp hạng ‘BB’ với triển vọng tích cực
  Ngày 25/5, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Fitch Ratings đã xác nhận Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn bằng ngoại tệ tại mức BB với “Triển vọng tích cực”.
 • Tăng giá điện 3% và 6 bậc, EVN có thoát khó?
  Việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng giá điện lên 3%, giá điện sinh hoạt có 6 bậc, nguyên tắc dùng càng nhiều điện giá điện càng cao, khoản lỗ hơn 26 nghìn tỷ của EVN… là những vấn đề gần đây khiến dư luận quan tâm, kiến nghị làm rõ.
 • PV GAS có Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới
  Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã công bố Nghị quyết số 58/NQ-KVN về việc bầu ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT PV GAS giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PV GAS. Đồng thời, HĐQT PV GAS cũng thông báo Quyết định số 668/QĐ-KVN về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Phong - Thành viên HĐQT PV GAS giữ chức vụ Tổng giám đốc PV GAS.
 • Du khách hưởng lợi nhờ những kỳ nghỉ “all in one” đang là xu thế
  Khách du lịch đang có xu hướng tìm kiếm nhiều trải nghiệm trong cùng một chuyến đi, kết hợp nghỉ dưỡng lẫn thăm thú, vui chơi, giải trí… Nắm bắt điều này, các doanh nghiệp du lịch lớn đã bắt tay để mang tới những trải nghiệm “đa trong một”, tối ưu chi phí cho du khách.
 • PV GAS tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Ngày 25/05/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2023 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
 • PVFCCo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Vào ngày 24/05, tại Hội trường Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 • 30 năm MobiFone: Chuyển mình để bứt phá
  Sau ba thập kỷ, từ một công ty viễn thông hàng đầu với mạng lưới phủ sóng khắp cả nước, MobiFone đã và đang chuyển mình thành một doanh nghiệp công nghệ, cung cấp hạ tầng số chủ lực hàng đầu quốc gia và xây dựng xã hội số Việt Nam.
 • EVN tạo điều kiện tối đa cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp
  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các đơn vị thành viên đã và đang nỗ lực tối đa, tạo mọi điều kiện cho các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp trong việc hoàn thành các thủ tục. Mục tiêu nhằm đưa các dự án này vào vận hành trong thời gian sớm nhất, trên tinh thần tuân thủ các quy định của pháp luật.
 • Petrolimex Aviation cung cấp nhiên liệu hàng không Jet A-1 tại Cảng Hàng không Cà Mau
  Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) đã thực hiện thành công tra nạp nhiên liệu bay Jet A-1 cho máy bay Embraer 190 của Hãng Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) mang số hiệu QH1284 xuất phát từ Cà Mau đi Hà Nội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO