huan chuong lao dong hang ba nam 2013

Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT: Cầu nối quan trọng giữa khoa học và chính sách
(TN&MT) - Với sứ mệnh xây dựng, chuyển giao tri thức về quản lý TN&MT, là cầu nối vững chắc giữa khoa học và chính sách, phát huy hiệu quả vai trò tham mưu, tư vấn chiến lược, chính sách, Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT hướng tới trở thành trung tâm hàng đầu quốc gia, có uy tín quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng tri thức, tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách, pháp luật, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển chung của ngành TN&MT và sự phát triển bền vững đất nước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO