hợp tác khoáng sản

Masan High-Tech Materials và EQ Resources ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác khoáng sản
Ngày 12/4/2023, Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“Masan High-Tech Materials”) ký kết Biên bản ghi nhớ (“MOU”) với Công ty TNHH EQ Resources (“EQR”) thông qua đối tác liên doanh hiện tại của EQR là Công ty TNHH Cronimet Australia (“Cronimet”) liên quan đến Dự án Vonfram Mt Carbine tại Viễn Bắc, bang Queensland, Úc. Biên bản ghi nhớ này nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác dựa trên lợi ích chung, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về thăm dò, khai thác chế biến Vonfram, cũng như đánh giá cơ hội tiềm n
 • Thông qua Kế hoạch Hành động Hợp tác Khoáng sản ASEAN Giai đoạn 2
  (TN&MT) - Ngày 8/10, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoáng sản lần thứ 8 (AMMin 8) đã thông qua Kế hoạch Hành động Hợp tác Khoáng sản ASEAN 2016 – 2025 (AMCAP-III) Giai đoạn 2 (2021 - 2025).
 • Thúc đẩy tiềm năng mới trong hợp tác ASEAN về khai thác khoáng sản
  (TN&MT) - Ngày 8/10, tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoáng sản lần thứ 8 (AMMin 8), các nước ASEAN sẽ xem xét thông qua Kế hoạch Hành động Hợp tác Khoáng sản ASEAN 2016 - 2025 (AMCAP-III) giai đoạn 2 (2021 – 2025).
 • Hợp tác khoáng sản ASEAN + 3 tạo điều kiện đầu tư cho thăm dò và phát triển khoáng sản
  Ngày 7/10 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tiếp tục tổ chức Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản với ba nước đối thoại lần thứ 14 (14TH ASOMM+3), trực tuyến ở 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ban Thư ký ASEAN
 • Hợp tác khoáng sản ASEAN + 3 tạo điều kiện đầu tư cho thăm dò và phát triển khoáng sản
  (TN&MT) - Ngày 7/10, Bộ TN&MT chủ trì, giao cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản với ba nước đối thoại (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 14 (14TH ASOMM+3) theo hình thức trực tuyến ở 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ban Thư ký ASEAN.
 • Triển vọng phát triển cho hợp tác khoáng sản ASEAN
  (TN&MT) - Nghiên cứu hỗ trợ của Kế hoạch Hành động Hợp tác ASEAN về Khoáng sản giai đoạn 2016 – 2020, Triển vọng phát triển của Hợp tác Khoáng sản ASEAN (DPAMC) nhấn mạnh, thị trường khoáng sản của khu vực ASEAN mang lại cơ hội mạnh mẽ cho các Quốc gia Thành viên. ASEAN đại diện cho một trung tâm nhu cầu chính hiện tại và trong tương lai đối với các khoáng sản do ASEAN sản xuất.
 • Thúc đẩy hợp tác ASEAN hướng tới phát triển bền vững khai thác khoáng sản
  (TN&MT) - Ngày 6/10, Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản (ASOMM) lần thứ 21 và các Nhóm công tác đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến do Bộ TN&MT chủ trì giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện tại Hà Nội và từ hệ thống trực tuyến ở 10 nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì Hội nghị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO