Hoạt động chính trị

Đảng ủy PVFCCo triển khai đợt sinh hoạt chính trị "Tự soi - Tự sửa"
Thực hiện hướng dẫn số 220-KH/ĐU ngày 24/3/2022 và Kế hoạch số 221-KH/ĐU ngày 28/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân về việc thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW của BCH TW Đảng, khóa XIII.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO