HĐND tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn: Chuyển mục đích sử dụng hơn 37 ha rừng trồng
(TN&MT) - HĐND tỉnh Lạng Sơn vừa thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 và Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO