Hải Phòng hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững: Phát triển bền vững - quyết tâm chính trị của thành phố Cảng

Khánh Ly | 04/08/2022, 08:26

(TN&MT) - Là một trong những thành phố lớn nhất cả nước, chỉ sau Hà Nội và TP.HCM, Hải Phòng được Đảng, Nhà nước xác định là 1 cực tăng trưởng của tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là trung tâm vùng Duyên hải Bắc Bộ, cửa ngõ ra biển của miền Bắc và có vị trí quan trọng về mặt an ninh quốc phòng.

Tiên phong công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Trong giai đoạn 2016 - 2020, thành phố Hải Phòng đã có những bước phát triển vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Đến năm 2017, thu nội địa của thành phố đã đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra trước 3 năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân 5 năm tăng 20,55%/năm, gấp 1,47 lần mục tiêu đề ra và gấp hơn 2 lần tốc độ tăng chung của cả nước. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 36,4%/năm, năm 2020 đạt 20,38 tỷ USD, thị trường xuất khẩu tiếp tục mở rộng, từ 107 thị trường lên 126 thị trường…

vph-imperia-hp_landscape4.jpg
Vinpearl Hotel Imthành phố Hải Phòng đã có những bước phát triển vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoạiperia Hải Phòng

Ngành công nghiệp Hải Phòng phát triển mạnh theo hướng công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường; giữ vai trò chủ lực trong nền kinh tế Hải Phòng, khẳng định vị trí trung tâm công nghiệp lớn, có tính cạnh tranh cao của cả nước. Cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo (từ 25,12% năm 2015 lên 39,15% năm 2020). Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo tăng nhanh từ 16,4% năm 2015 lên 45,5% năm 2020. Hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp được đầu tư phát triển nhanh theo hướng đồng bộ, hiện đại với 13 khu công nghiệp, 7 cụm công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 20,64%/năm.

Kinh tế thành phố phát triển mạnh mẽ, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 5 năm 2016 - 2020 đã tăng 13,94%/năm, gấp 2 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước.

Tỷ trọng GRDP của thành phố trong GDP cả nước tăng từ 3,5% năm 2015 lên 5,3% năm 2020. Quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, năm 2020 ước đạt 276,6 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 2 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 5.863 USD.

Hoạt động thương mại Hải Phòng phát triển theo hướng đáp ứng nhu cầu của đất nước và bắt nhịp thời đại. Phát huy lợi thế cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, Hải Phòng đã phát triển nhanh hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ logistics. Hạ tầng thương mại tiếp tục được hiện đại hóa, đến nay đã có 11 trung tâm thương mại, 25 siêu thị, 154 chợ, 150 cửa hàng tiện ích, 9 kho xăng dầu, 3 trung tâm logistics. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 12,53%/năm, riêng năm 2020 đạt xấp xỉ 145 nghìn tỷ đồng.

Kinh tế vững vàng tạo điều kiện để Hải Phòng quan tâm đầu tư lớn cho các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, an sinh xã hội. Nhiều cơ chế, chính sách vượt trội như: Chính sách hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các cấp; khen thưởng đối với đội ngũ giáo viên, học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại giải thể thao khu vực và quốc tế; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%...

Từng bước cải thiện chất lượng môi trường

Là địa phương phát triển công nghiệp nặng, những năm qua, Hải Phòng đã chú trọng hơn đến việc cải thiện chất lượng môi trường chung trên địa bàn thành phố. Giai đoạn 2016 - 2020, chất lượng nguồn nước các năm sau tăng so với năm trước, trong khi chỉ số chất lượng không khí chủ yếu nằm trong ngưỡng tốt và trung bình (chiếm 82,5%). Nhờ nỗ lực trong quản lý chất thải rắn, đến nay, tất cả chất thải đô thị, chất thải công nghiệp, y tế đều đã được thu gom, xử lý triệt để. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải nông thôn cũng lên tới 98%, chất thải nguy hại xấp xỉ 100%.

vph-imperia-hp_landscape15.jpg
Thành phố Hải Phòng đã có những bước phát triển vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực 

Mặc dù vậy, chính quyền thành phố cũng nhìn nhận, nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu, rộng trong điều kiện kinh tế toàn cầu có nhiều biến động khó lường. Nhiều vấn đề quan trọng trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng - trong đó có BVMT - là những vấn đề phức tạp, đòi hỏi thực hiện trong dài hạn. Một lộ trình phát triển bền vững sẽ phù hợp nhất để góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2030 trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á theo tinh thần Nghị quyết 45-TU/TW của Bộ Chính trị.

Theo Sở TN&MT thành phố Hải Phòng, các giải pháp nhằm phát triển bền vững Hải Phòng đến năm 2030 không thể không nói đến các giải pháp BVMT, trong đó, nhấn mạnh đến việc nâng cao nhận thức cộng đồng và vấn đề xã hội hóa công tác BVMT của thành phố. Cụ thể là vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, phát triển mô hình đô thị sinh thái, mô hình phân loại rác thải tại nguồn theo phương pháp giảm thiểu - tái chế - tái sử dụng (3R), cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng, hạn chế dần tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

Để khắc phục các vấn đề bức xúc về môi trường hiện tại, TP cần xây dựng và thực hiện các đề án, chương trình BVMT như: Chiến lược BVMT giai đoạn 2021 - 2045; Xây dựng và triển khai Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố đến năm 2025, phương hướng đến năm 2030…

Một vấn đề quan trọng là tăng cường tài chính, đầu tư cho BVMT thành phố. Cụ thể, quan tâm bố trí ngân sách cho hoạt động BVMT làng nghề, đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, xử lý chất thải rắn theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, giám sát môi trường. Bố trí kinh phí đầu tư lắp đặt mạng lưới các trạm quan trắc không khí tự động tại một số vị trí có nguy cơ ô nhiễm môi trường, đảm bảo đủ khả năng theo dõi giám sát, dự báo, cảnh báo, có thông tin kịp thời cho cộng đồng và phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về chất lượng không khí.

Trên cơ sở Luật Bảo vệ môi trường 2020, thành phố sẽ khẩn trương hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn. Bên cạnh đó, kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về BVMT từ cấp thành phố đến cấp xã. Có như vậy mới đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn, nâng cao vai trò của hệ thống chính trị. Người dân kỳ vọng các cấp quản lý thành phố kiên quyết di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra xa khu dân cư, hoặc loại bỏ các dự án sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm nghiêm trọng tới môi trường.

Trong bối cảnh mở rộng hợp tác quốc tế, Hải Phòng sẽ có nhiều cơ hội để kêu gọi các tổ chức quốc tế hợp tác và hỗ trợ các công nghệ mới, công nghệ hiện đại trong giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng hiệu quả, năng lượng tái tạo; học tập kinh nghiệm về các mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Thời gian tới, Hải Phòng quyết tâm tận dụng và phát huy lợi thế, chủ động học hỏi, đổi mới mô hình tăng trưởng để giữ vững vị thế tiên phong trong thời đại mới, hướng tới phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường của đạo Tin Lành
(TN&MT) - Cộng đồng đạo Tin Lành Việt Nam đang phát huy nhiều sáng kiến, triển khai những mô hình hay nhằm chung tay với các tôn giáo thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Đừng bỏ lỡ
 • Inforgraphic: Sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu giúp tăng thu nhập
  (TN&MT) - Trong khuôn khổ Chương trình Khoa học công nghệ và Môi trường ứng phó với BĐKH, quản lý TN&MT giai đoạn 20216 – 2020, TS. Phạm Thị Thanh Hương (Trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa) đã thực hiện Đề tài cấp Quốc gia “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các vùng đồi núi Bắc Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu”. Kết quả nghiên cứu đã giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại vùng Bắc Trung Bộ theo hướng bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo.
 • Ngày 30/3, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi
  Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay (30/3) khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét.
 • Đông đảo người dân tham gia trồng cây “Honda Trading Việt Nam - Chung tay vì Việt Nam xanh”
  (TN&MT) - Sáng 29/3, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội và Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam tổ chức sự kiện trồng cây “Honda Trading Việt Nam - Chung tay vì Việt Nam xanh”.
 • Đảm bảo công tác PCCCR tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
  (TN&MT) - Để chủ động thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), hạn chế tối đa số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Những năm qua, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Mường Nhé đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR.
 • Lai Châu rừng phủ xanh nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
  (TN&MT) - Nhờ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm qua, rừng ở Lai Châu luôn được bảo vệ tốt. Cùng với đó, đời sống người dân tham gia bảo vệ rừng được nâng lên; đời sống, kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đã có nhiều đổi thay tích cực.
 • Kinh nghiệm để không còn hộ nghèo từ huyện Xuyên Mộc
  Theo báo cáo của UBMTTQ huyện Xuyên Mộc, hiện hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã được hướng dẫn kỹ thuật, vay vốn sản xuất, hình thành nhiều mô hình giúp nhau làm kinh tế, từng bước thoát nghèo và ổn định đời sống. Thu nhập bình quân tại các xã nông thôn mới đạt 61 triệu đồng/người/năm.
 • Thừa Thiên - Huế: Đầu tư gần 2.000 tỷ đồng thu gom, xử lý chất thải rắn
  Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phê duyệt Đề án tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn đến năm 2030 với tổng kinh phí gần 2.000 tỷ đồng.
 • Trao giải thưởng báo chí “Nữ phóng viên tiên phong vì môi trường”
  (TN&MT) - Ngày 29/3, tại Hà Nội, Quỹ Vì tầm vóc Việt (VSF) và Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã trao 11 giải thưởng báo chí “Nữ phóng viên tiên phong vì môi trường”.
 • Nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc ứng phó BĐKH
  Ngày 29/3, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng và hệ sinh thái ven biển miền Trung Việt Nam”.
 • Australia tìm cơ hội hợp tác đầu tư năng lượng tái tạo tại Việt Nam
  (TN&MT) - Từ ngày 27 – 30/3, Phái đoàn Năng lượng Australia đến Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác về năng lượng tái tạo và kỷ niệm 50 năm Quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam trong năm nay.
 • Dự báo thời tiết ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 29/3, Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác; khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều và tối Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 • Kịch bản phát triển cho ngành năng lượng của Việt Nam đến năm 2050
  (TN&MT) - Chiều 28/3, tại Hà Nội, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo giới thiệu “Báo cáo Tầm nhìn ngành năng lượng Việt Nam hướng tới 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050”.
 • Giải pháp sử dụng đất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Nam Định
  (TN&MT) - Nghiên cứu “Đánh giá thiệt hại kinh tế của nước biển dâng do biến đổi khí đến sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Nam Định” của PGS. TS Doãn Hà Phong (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) với mục tiêu áp dụng quy trình và hệ phương pháp để xác định giá trị thiệt hại trong sử dụng đất nông nghiệp do nước biển dâng tại khu vực ven biển và đưa ra đề xuất các giải pháp thích ứng với nước biển dâng đến sử dụng đất nông nghiệp trong bối cảnh BĐKH tại tỉnh Nam Định.
 • Điện Biên: Không khí bị ảnh hưởng do hiện tượng mù khô
  (TN&MT) - Theo số liệu về quan trắc tại TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên chất lượng không khí mấy ngày qua ở mức có hại, thậm chí nguy hiểm cho sức khỏe con người.
 • Chuyên gia hiến kế thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong KTTV
  (TN&MT) - Trong thời gian gần đây, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, đầu tư thông qua các chương trình, dự án, đề tài... qua đó góp phần nhanh chóng hiện đại hóa và tiếp cận với các công nghệ tiên tiến, trong đó có công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO