Hải Dương: Nâng cao sự hài lòng của người dân khi thực hiện TTHC về tài nguyên và môi trường

Phạm Duy | 01/11/2022, 09:08

Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, kỷ cương, công khai, minh bạch, Sở TN&MT tỉnh Hải Dương đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các huyện, thành phố, thị xã triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh, ngay từ cuối năm 2021, Sở TN&MT đã xây dựng kế hoạch CCHC năm 2022, với nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, xác định rõ thời hạn hoàn thành, kết quả thực hiện, trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc.

9 tháng đầu năm, chủ động tham mưu rà soát, xây dựng, ban hành, chỉ đạo triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Năm 2021, chỉ số CCHC của Sở TN&MT xếp thứ 13/18 sở, ngành, với 85,43 điểm, tăng 4 bậc và 10 điểm so với năm 2020. Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021 xếp thứ 11/18 sở, ngành, với 93,4 điểm.

Qua đó, từ đầu năm đến nay, đã tham mưu ban hành Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất công thành dự án độc lập. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều. Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn ao, điều kiện hợp thửa, điều kiện tách thửa trên địa bàn tỉnh… Có thể nói, đây là các chính sách hết sức quan trọng, góp phần tháo gỡ nhiều rào cản để thực hiện các dự án đầu tư mà trong khu đất đề xuất thực hiện dự án có diện tích đất do nhà nước quản lý; tháo gỡ nhiều vướng mắc khi người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục tách thửa, hợp thửa đất.

so-tnmt-hai-duong.jpg
Sở TN&MT Hải Dương thường xuyên đối thoại, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng

Sở TN&MT cũng đã quan tâm, thường xuyên đối thoại, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư có sử dụng đất. Tập trung rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là về đất đai. Nhờ đó, năm 2021, chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh đã đạt 7,37 điểm, tăng 0,85 điểm so với năm 2020.

Cùng với đó, Sở cũng quan tâm đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra thực hiện chế độ công vụ, chức trách, nhiệm vụ được giao, việc chấp hành, thực hiện các quy chế đã được ban hành, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ tổ chức, công dân.

Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập trung tuyên truyền các nội dung về các quy định của pháp luật đất đai, môi trường, nước, khoáng sản, dịch vụ hành chính công… Cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của Sở để người dân, doanh nghiệp cũng như đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nắm, thực hiện thuận lợi. Công khai các thông tin trong lĩnh vực TN&MT, các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở TN&MT, tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu.

le-ky.jpg
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hải Dương và Tập đoàn FPT về
chuyển đổi số trên nền tảng trực tuyến.

Duy trì, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4… đảm bảo trên 50% hồ sơ TTHC được trả qua dịch vụ bưu chính công ích. Hiện Sở TN&MT đang cung cấp trực tuyến 11 thủ tục mức độ 2, 67 thủ tục mức độ 3, 11 thủ tục mức độ 4. Trong 9 tháng đầu năm, đã tiếp nhận hơn 41.000 hồ sơ, đã giải quyết hơn 38.000 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn đạt 76,5%.

Đặc biệt, từ ngày 1/6/2022, Hải Dương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai, Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai một cấp đã thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý bản đồ địa chính trên hệ thống phần mềm xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu đất đai (ELIS) trên toàn tỉnh. Dữ liệu được cập nhật, quản lý, lưu trữ kể từ ngày 1/6/2022 và được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia theo trục LGSP của Bộ TN&MT.

Sở TN&MT đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả, gắn kết hơn, đẩy nhanh quá trình xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số. Tiếp tục lấy CCHC là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Bài liên quan
 • Hải Dương: Chủ động thích ứng, phòng chống thiên tai
  Trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 21 loại hình thiên tai như: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt; sạt lở đất… Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và coi công tác ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT Lạng Sơn
(TN&MT) - Đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu đề nghị công chức, viên chức, người lao động Sở TN&MT cần phải cập nhật kịp thời, am hiểu sâu sắc các quy định pháp luật, năng động, sáng tạo trong áp dụng các quy định của pháp luật về công tác quản lý trong quá trình thực thi công vụ…
Đừng bỏ lỡ
 • Tập huấn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch – tài chính dành cho cán bộ ngành TN&MT
  (TN&MT) - Ngày 26/9, tại Vĩnh Phúc, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã khai mạc khoá Tập huấn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch – tài chính dành cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách ngành TN&MT năm 2023. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tới dự và chủ trì Hội nghị.
 • Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW
  (TN&MT) - Ngày 26/9, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết 24 - NQ/TW).
 • Ngành TN&MT Điện Biên: 20 năm xây dựng và phát triển
  (TN&MT) - Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Ngành TN&MT tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước; khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu.... Ngành đã từng bước khắc phục khó khăn, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường góp phần tăng trưởng kinh tế và thu hút nguồn đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 • Bộ TN&MT rà soát TTHC tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản
  (TN&MT) - Sáng 25/9, Cục Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về nội dung hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản.
 • Kinh tế tuần hoàn - giải pháp tốt nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tách rời ô nhiễm
  (TN&MT) - Đó là nhận định của TS. Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT tại Tọa đàm “Báo chí, truyền thông đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển xanh” được tổ chức vào ngày 23/9 tại TP.HCM.
 • Sở TN&MT An Giang: Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 2023
  (TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh An Giang hiện đang tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2023, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang. Để hiều rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang.
 • Đoàn thanh niên Bộ TN&MT tham gia Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc
  (TN&MT) - Sáng 17/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 trên phạm vi toàn quốc, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” và tổ chức điểm cấp Trung ương tại tỉnh Phú Yên.
 • Quảng Ninh có tân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý vừa tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao.
 • Làm cho thế giới sạch hơn từ những hành động nhỏ
  (TN&MT) - Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.
 • Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự buổi lễ. Cùng dự Lễ còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
 • Thứ trưởng Lê Minh Ngân dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị
  (TN&MT) - Chiều 15/9, Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở (16/9/2003 - 16/9/2023). Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã đến dự Lễ kỷ niệm.
 • Phổ biến công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Đà Nẵng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ “Quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường” cho cán bộ các Bộ, ngành và một số địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO