Hà Trung (Thanh Hóa): Cần xem xét việc mở rộng mỏ đá của Công ty Mạnh Trang

Bài và ảnh: Thu Thủy - Đức Duy | 14/01/2021, 08:58

(TN&MT) - Mặc dù, người dân xã Hà Tân, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã nhiều lần gửi đơn thư lên các cấp bày tỏ sự bức xúc trong việc mở rộng mỏ đá của Công ty Mạnh Trang, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết “thấu tình, đạt lý”. Họ cho rằng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng còn tồn tại nhiều bất cập vì quyền lợi của người dân chưa đảm bảo.

Người dân xã Hà Tân, huyện Hà Trung phản ánh những búc xúc trong việc mở rộng mỏ đá cho Công ty Mạnh Trang

Cần giải quyết “thấu tình, đạt lý”

Theo đơn thư phản ánh tới Báo Tài nguyên & Môi trường, hộ ông Nguyễn Văn Hài, Tống Văn Hà và Nguyễn Văn Ba, xã Hà Tân, huyện Hà Trung trình bày với nội dung: Chúng tôi là những hộ gia đình thương binh, nông dân nghèo, cha mẹ già yếu, nhiều thế hệ sống chung một gia đình, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chính phụ thuộc vào 3,6 ha đất rừng được Nhà nước giao. Đến ngày 8/04/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Mạnh Trang (Công ty Mạnh Trang) mở rộng mỏ đá, nhưng chúng tôi không nhận được bất kỳ thông báo, Quyết định thu hồi về đất đối với diện tích đang canh tác, khiến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng.

Việc mở rộng mỏ đá cho Công ty Mạnh Trang còn tồn tại nhiều bất cập trong công tác GPMB

Ông Tống Văn Hà, thôn Đô Mỹ, xã Hà Tân búc xúc cho biết: Đất rừng được chúng tôi khai hoang từ năm 2008 và có hợp đồng khoán hộ trồng, chăm sóc rừng với Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Hà Trung. Để được như ngày hôm nay, chúng tôi đã đổ biết bao mồ hôi, xương máu. Tuy nhiên, đến nay Quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty Mạnh Trang mở rộng mỏ đá không còn hiệu lực, nhưng người dân không nhận được văn bản thanh lý, chấm dứt hợp đồng trồng rừng, phía Công ty cũng không có động thái đền bù, hỗ trợ về đất và tài sản thỏa đáng cho người dân.

Theo người dân xã Hà Tân, Công ty Mạnh Trang khai thác đá tại mỏ cũ đã gây ảnh hưởng đến môi trường và diện tích đất trồng rừng

“Hiện tại Quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty Mạnh Trang mở rộng mỏ đá đã hết thời hạn, nhưng Công ty không thực hiện đúng trong các điều khoản của Quyết định. Căn cứ vào Điều 48, Luật Đầu tư năm 2014 thì việc đầu tư của Công ty Mạnh Trang thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động dự án. Bên cạnh đó, trong quá trình khai thác tại khu vực mỏ cũ, Công ty Mạnh Trang đã gây ảnh hưởng đến môi trường và đất sản xuất của người dân như bụi đá, tiếng ồn… Vì vậy, người dân rất ủng hộ doanh nghiệp địa phương được cấp phép khai thác khoáng sản để tạo công ăn việc làm, đảm bảo vệ sinh môi trường”. Ông Nguyễn Văn Ba phân tích.

Tồn tại nhiều bất cập

Theo tìm hiểu của PV, ngày 8/04/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 1247/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ đá spilit làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung cho Công ty Mạnh Trang.

Tại Điều 3 của Quyết định trên nêu rõ: Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, nếu Công ty Mạnh Trang không hoàn thành thủ tục đầu tư về đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất và ký quỹ đầu tư theo quy định thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý. Công ty không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ khoản chi phí nào đã đầu tư liên quan đến dự án.

Mặc dù Quyết định chấp thuận chủ trương mở rộng mỏ đá cho Công ty Mạnh Trang đã hết hiệu lực, nhưng quyền lợi của các hộ có đất bị ảnh hưởng vẫn "dậm chân tại chỗ"

Trong khi người dân chưa nhận đền bù, hỗ trợ từ diện tích đất rừng, ngày 20/03/2020, UBND huyện Hà Trung ban hành Thông báo số 35/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án: Mở rộng mỏ đá tại xã Hà Tân của Công ty Mạnh Trang.

Điều đáng nói, tính đến hết ngày 8/04/2020, Quyết định chấp thuận chủ trương mở rộng mỏ đá cho Công ty Mạnh Trang không còn hiệu lực. Thế nhưng, ngày 9/10/2020, ngày 10/12/2020, UBND huyện Hà Trung lần lượt ban hành 02 Thông báo số 471/TB-HĐ và số 560/TB-HD về việc kiểm kê, đo đạc xác định diện tích đất… thực hiện GPMB dự án: Mở rộng mỏ đá tại xã Hà Tân của Công ty Mạnh Trang.

Không dừng lại ở đó, ngày 10/12/2020, ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung ký ban hành Quyết định số 5589/QĐ-UBND về việc kiểm đếm bắt buộc. Quyết định có nội dung: Áp dụng biện pháp kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Ba đang hợp tác đầu tư, góp vốn bảo vệ, chăm sóc và trồng rừng với hộ ông Nguyễn Văn Hài và hộ ông Tống Văn Hà đang sử dụng tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 14 tại xã Hà Tân. Nghiêm trọng hơn, tại Điều 2 của Quyết định nêu rõ: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 8/11/2020.

Quyết định số 5589/QĐ-UBND, ngày 10/12/2020 của UBND huyện Hà Trung về việc kiểm đếm bắt buộc đối các hộ dân. Điều đáng nói, tại Điều 2 của Quyết định nêu rõ: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 8/11/2020

Liên quan đến vấn đề trên, ông Vũ Văn Hướng, cán bộ địa chính xã Hà Tân xác nhận: Hộ ông Nguyễn Văn Ba được hộ ông Nguyễn Văn Hài và hộ ông Tống Văn Hà ủy quyền lại diện tích đất rừng nằm trong dự án mở rộng mỏ đá của Công ty Mạnh Trang. Hằng năm, các hộ đều đóng nghĩa vụ tài chính đầy đủ, không có tranh chấp và canh tác thường xuyên. Về phía xã, chúng tôi chưa nhận được sự phối hợp từ phía Công ty Mạnh Trang để đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân.

Trao đổi với PV Báo Tài nguyên & Môi trường, ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung cho biết: Đúng là Quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty Mạnh Trang mở rộng mỏ đá tại xã Hà Tân đã hết thời hạn. Trước đó, UBND huyện Hà Trung đã có các Thông báo về việc kiểm kê, đo đạc xác định diện tích đất bị ảnh hưởng do dự án, nhưng các hộ dân chưa thống nhất.

Lý giải về việc vì sao Quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty Mạnh Trang mở rộng mỏ đá đã hết hiệu lực, nhưng vì sao UBND huyện Hà Trung vẫn ban hành các Thông báo, Quyết định kiểm kê bắt buộc đối với các hộ dân?. Ông Dũng phân trần: Về phía UBND huyện có sai sót vì Phòng TN&MT không kiểm tra kỹ thời hạn của Quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty Mạnh Trang. Tuy nhiên, huyện đã tiến hành hủy bỏ Quyết định số 5589/QĐ-UBND về việc kiểm kê bắt buộc. Hiện tại, chúng tôi đã dừng công tác GPMB, khi UBND tỉnh gia hạn chấp thuận chủ trương cho Công ty Mạnh Trang, lúc đó sẽ tiếp tục thực hiện GPMB.

Trong khi, Công ty Mạnh Trang khai thác đá gây ô nhiễm môi trường, Quyết định chấp thuận chủ trương mở rộng mỏ đá cho đơn vị đã hết hiệu lực, nhưng quyền lợi của các hộ có đất bị ảnh hưởng chưa được đền bù, hỗ trợ thỏa đáng, công tác GPMB từ phía chính quyền sở tại và doanh nghiệp còn tồn tại nhiều bất cập. Đề nghị, UBND tỉnh Thanh Hóa cần xem xét lại việc mở rộng mỏ đá cho Công ty Mạnh Trang.

Bài liên quan
 • Hà Trung - Thanh Hóa: Nhiều vấn đề Báo TN&MT nêu là chính xác
  (TN&MT) - Ngày 20/6/2019, Báo Tài nguyên & Môi trường đăng bài: Hà Trung (Thanh Hóa): Nhà “khủng” mọc trên đất nông nghiệp, phản ánh việc gia đình ông Phạm Tuấn Anh, xã Hà Phú đã ngang nhiên xây dựng khu nhà tầng trên đất nông nghiệp. Đến ngày 1/7/2019, Báo đăng tiếp bài: “Dân tố xã phá núi Đồng Chợ” tại thôn Tam Quy I, xã Hà Tân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • TP. Thanh Hóa: Người dân bức xúc về Dự án khu dân cư tại phường Quảng Thắng
  Mặc dù chưa hoàn thành công tác GPMB Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư thuộc khu danh lam thắng cảnh Mật Sơn, song đơn vị thi công đã tự ý san lấp đất nông nghiệp, gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, người dân phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa cũng đã phản ánh, kiến nghị về mức đền bù giá đất không thỏa đáng đối với Dự án này.
 • Hà Nội: Tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với chung cư mini
  (TN&MT) - Ngày 15/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 234/KH-UBND, tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư minni), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố. Thời gian kiểm tra từ ngày 15/9 đến trước ngày 30/10.
 • Tổng Công ty 36 bị phạt và truy thu hơn 1 tỷ đồng vì chiếm đất
  (TN&MT) – Tổng Công ty 36 bị UBND tỉnh Hòa Bình xử phạt tổng cộng 270 triệu đồng vì hành vi chiếm đất, đồng thời bị buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
 • Thu tiền nhưng không giao "sổ", khách hàng "tố" chủ đầu tư dự án Gem Sky World
  (TN&MT) - Ngày 14/9, tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai đã chủ trì buổi đối thoại giữa Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (chủ đầu tư), Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (đơn vị tư vấn dịch vụ) với hàng trăm khách hàng mua nhà đất... tại dự án Gem Sky World tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
 • Con Cuông (Nghệ An): Thủy điện 4MW, kéo dài 14 năm chưa xong
  Dự án thủy điện Suối Choang tại huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) đang “treo từ năm này qua tháng khác gây nên nhiều hệ lụy cho địa phương. Mới đây, chủ đầu tư của dự án này còn bị cơ quan chức năng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
 • Khởi tố, bắt tạm giam chủ chung cư mini để xảy ra cháy làm nhiều người thương vong
  Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh với tội danh "Vi phạm quy định về PCCC", theo Điều 313 Bộ Luật hình sự. Các Quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện KSND Thành phố phê chuẩn.
 • Nhà sản xuất, nhập khẩu phải có trách nhiệm xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật
  (TN&MT) - Liên quan đến trách nhiệm xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, một số doanh nghiệp hỏi: Bao bì thuốc bảo vệ thực vật được hiểu như thế nào? Doanh nghiệp chúng tôi sản xuất, nhập khẩu các bao bì để cung cấp cho các công ty sản xuất, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật thì có phải thực hiện trách nhiệm xử lý chất thải? Công ty chúng tôi nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật để san chiết, đóng gói thì tính theo số lượng nhập khẩu hay số lượng sản phẩm san chiết, đóng gói bán ra thị trường? Trường hợp nào không phải thực hiện trách nhiệm xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật?
 • Nghệ An: "Nóng ruột" với trạm bơm hàng chục tỷ bỏ hoang gần chục năm
  Trạm bơm Vực Giồng là một dự án lớn được đầu tư xây dựng và hoàn thành vào cuối năm 2014, nhằm phục vụ tưới tiêu cho hơn 70ha lúa 2 vụ và gần 150ha hoa màu cho các hộ dân khối 3 và 4 thuộc phường Long Sơn, TX Thái Hòa (Nghệ An). Thế nhưng, đến nay hệ thống Trạm bơm này vẫn chưa được đưa vào vận hành phục vụ sản xuất, gây lãng phí hàng chục tỷ đồng.
 • Lai Châu: Bắt giữ đối tượng mua bán sừng tê giác, mật gấu trái phép
  (TN&MT) - Công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công chuyên án 0923S, bắt giữ một đối tượng về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật cấp quý hiếm, thu một sừng tê giác và một túi mật gấu.
 • Khánh Hòa: Điều tra vụ lái xe tông thẳng vào trụ sở UBND tỉnh
  Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành thụ lý điều tra làm rõ vụ việc người đàn ông lái xe hơi bất ngờ tông thủng cổng trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa vào tối 10.9.2023. Bản thân người này bị cháy trong xe dẫn đến bỏng nặng.
 • Kiến nghị xử lý nhiều vi phạm tại Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên
  Thanh tra tỉnh Đắk Nông vừa công bố kết luận thanh tra công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (gọi tắt là Công ty Nam Tây Nguyên, trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông). Đây là doanh nghiệp có quy mô lớn trong các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay.
 • Hà Trung (Thanh Hóa): Nhiều sai phạm tại mỏ đá HTX Đông Đình
  Hoạt động khai thác, chế biến đá của Hợp tác xã Công nghiệp Đông Đình tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã bộc lộ nhiều bất cập về quy trình khai thác, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là sai phạm nghiêm trọng về khai thác khoáng sản vượt mốc giới lên tới hàng nghìn mét vuông.
 • Thọ Xuân (Thanh Hóa): Bờ sông Chu tan hoang do khai thác cát trái phép
  Hoạt động khai thác cát trái phép như một “đại công trường” bên bờ sông Chu tại xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đang diễn ra một cách công khai, rầm rộ, thậm chí tình trạng này còn có dấu hiệu được tổ chức quy mô, xảy ra trong một thời gian dài.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO