Hà Nội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Thanh Tùng | 12/09/2022, 17:59

(TN&MT) - Sáng 12/9, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Theo đó, HĐND TP đã xem xét Tờ trình về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP. Hà Nội.

Làm rõ lí do giải ngân vốn đầu tư công thấp

Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 ngân sách cấp TP, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết, theo Tờ trình của UBND TP, đầu tư công năm 2022 của cấp TP có tổng số kế hoạch vốn giao là 51.582,9 tỷ đồng, kết quả giải ngân đến ngày 22/8/2022 của toàn TP là 13.843,246 tỷ đồng, đạt 27,1% kế hoạch đã giao.

2(2).jpg
Quàn cảnh Kỳ họp. Ảnh: Thanh Hải

UBND TP đã đưa ra 5 nguyên tắc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp thành phố, bao gồm nguyên tắc xác định cho các dự án giảm vốn, nguyên tắc xác định cho các dự án cần tăng vốn. Phương án điều chỉnh xác định giữ nguyên tổng vốn Kế hoạch của năm (51.582,952 tỷ đồng), chỉ điều chỉnh đối với các yếu tố cấu thành trong tổng kế hoạch này: dự án cấp thành phố điều chỉnh giảm 1.228,3 tỷ đồng; giảm kinh phí thực hiện một số mục tiêu (thực hiện nhiệm vụ quy hoạch; GPMB và xây dựng hạ tầng khu đấu giá cấp TP, hỗ trợ ngành dọc) với số vốn 1.506 tỷ đồng; bổ sung 16,1 tỷ đồng cho các dự án cấp huyện được ngân sách thành phố hỗ trợ.

Tổng nguồn vốn chưa bố trí sau khi đã điều chỉnh, điều hòa các dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp TP và hỗ trợ cấp huyện là 2.718,2 tỷ đồng (1.506 tỷ đồng + 1.212,2 tỷ đồng) được phân bổ thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ mới và tăng vốn cho một sổ dự án theo nhu cầu triển khai.

Thẩm tra các nội dung này, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP thống nhất sự cần thiết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đáp ứng nhu cầu hấp thụ vốn thực tế trên địa bàn. Đồng thời, thống nhất với các nguyên tắc, phương án điều chỉnh do UBND TP trình.

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND TP làm rõ về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của TP thấp, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước (đến hết tháng 8, tỷ lệ giải ngân của TP là 27,1% trong khi tỷ lệ giải ngân của cả nước là 35,49%). Qua báo cáo, còn hơn 3.234,6 tỷ đồng đã xác định nguồn vốn thực hiện một số nhiệm vụ nhưng chưa được phân bổ chi tiết, chiếm tỷ trọng gần 14,8% kế hoạch vốn ngân sách TP. Rà soát việc phân bổ cho 115 dự án (trong đó hầu hết là các dự án mới khởi công năm 2022, nhiều dự án mới được cấp huyện phê duyệt quyết định đầu tư trong những ngày cuối tháng 8/2022) để TP hỗ trợ với tổng nhu cầu vốn của giai đoạn 2023-2025 lên tới khoảng 2.200 tỷ đồng…

1.jpeg
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Thanh Hải

Bổ sung 30.000 tỷ đồng thực hiện các dự án trọng điểm

Về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp TP, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết, tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 đến thời điểm hiện nay được xác định là 321.145,3 tỷ đồng; đã bố trí vốn năm 2021, 2022 là 62.315,3 tỷ đồng, bằng 26,5% tổng Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp TP. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 đã được cân đối, bố trí phù hợp mục tiêu, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025 theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với đánh giá của UBND TP và sự cần thiết điều chỉnh, cập nhật bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đáp ứng kịp thời các dự án quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Để đảm bảo phù hợp quy định cũng như đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc điều chỉnh, cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã đề ra, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND TP báo cáo làm rõ thêm các dự án đề nghị cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là đáp ứng đủ thủ tục để đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định. UBND TP rà soát đối với các dự án hoàn thành trong giai đoạn phải bố trí đủ vốn để đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh phí thực hiện, tránh trường hợp thiếu hụt trong cân đối tổng nguồn cần đảm bảo.

Cùng với đó, tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án còn rất chậm. Có 137 dự án đã được HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng UBND TP mới phê duyệt 33/137 dự án, đạt 24% dự án HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó còn 169 dự án đã được dự nguồn kế hoạch vốn trung hạn chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư với số vốn là 25.337,6 tỷ đồng.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP, đến thời điểm hiện nay, đã gần hết nửa thời gian kế hoạch trung hạn, song mới có khoảng 1/3 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nên tiềm ẩn nguy cơ chậm so với tiến độ và kế hoạch vốn cân đối đã được phê duyệt. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND TP rà soát, chỉ đạo dứt điểm, tập trung hoàn thiện thủ tục và nhanh chóng triển khai thi công đảm bảo theo tiến độ, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm TP.

22.jpg
Các đại biểu tham dự Kỳ họp. Ảnh: Thanh Hải

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng thống nhất bổ sung nguồn vốn huy động của TP để thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án đã được Thành ủy thông qua. UBND TP đề xuất bổ sung 30.000 tỷ đồng từ nguồn huy động của TP là nằm trong phạm vi hạn mức dư nợ vay của TP. Đồng thời, đề nghị UBND TP tiếp tục rà soát, cập nhật phương án sử dụng nguồn vốn bổ sung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 phù hợp với dự kiến nhu cầu vốn của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm có quy mô lớn (như dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đang được UBND TP trình HĐND TP về chủ trương đầu tư trong kỳ họp này); đề nghị làm rõ danh mục 10 dự án, công trình trọng điểm dự kiến sử dụng 16.260 tỷ từ nguồn bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Về định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết, hiện nay, bộ, ngành T.Ư chưa thông báo nguồn kế hoạch vốn năm 2023 cho TP Hà Nội, UBND TP đã sơ bộ xác định tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 dự kiến 52.600 tỷ đồng, tương đương năm 2022, đồng thời đã xác định định hướng, trọng tâm đầu tư và dự kiến phân bồ kế hoạch vốn năm 2023 cho các nhiệm vụ, nhóm ngành. Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Các dự án trọng điểm, chương trình mục tiêu đã được quan tâm đảm bảo nguồn vốn thực hiện.

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với Tờ trình của UBND TP về định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố. UBND TP cần tiếp tục đánh giá làm rõ khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư của năm 2023; các dự án mới đưa vào kế hoạch phải đảm bảo phù hợp, thống nhất với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 đã duyệt; việc cân đối, phân bổ vốn cần đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đề ra, phù hợp với tiến độ triển khai và khả năng hấp thu vốn của từng dự án.

Sau khi nghe các Tờ trình và báo cáo thẩm tra, các đại biểu HĐND TP thảo luận tại tổ về các nội dung này.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO