Hà Nội triển khai hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia tự nguyện

Thanh Tùng | 04/09/2022, 20:21

(TN&MT) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chủ Xuân Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 03/2022/NQHĐND của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố trong công tác BHXH tự nguyện; thường xuyên xác định phát triển BHXH tự nguyện là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

12.jpg
Thời gian thực hiện hỗ trợ là từ 1/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025. Ảnh: Thu Cúc

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trừ trường hợp đóng theo phương thức quy định tại Khoản 2 Điều 8 Chương III Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH), đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội, là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bao gồm:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng trước ngày 1/1/2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng từ ngày 1/1/2018 trở đi;

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Người lao động giúp việc gia đình; Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương; Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH (trừ trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm); Người tham gia khác.

Về mức hỗ trợ, theo UBND thành phố Hà Nội, người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định, cụ thể: Hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo. Hỗ trợ thêm 25% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo.

Hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện đối với các đối tượng khác. (Mức hỗ trợ này ngoài mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ).

Thời gian thực hiện từ 1/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025, cụ thể: Người tham gia BHXH tự nguyện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện kể từ ngày 1/8/2022 đến ngày người tham gia kết thúc việc tham gia BHXH tự nguyện nhưng không quá ngày 31/12/2025.

Về trình tự thực hiện chính sách hỗ trợ, tổ chức dịch vụ thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) lập danh sách người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND gửi Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã để tổng hợp và ghi nhận quá trình tham gia BHXH cho người tham gia theo đúng các quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hằng quý, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã phối hợp Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp,... rà soát, thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Kinh phí thực hiện từ ngân sách cấp quận, huyện, thị xã. Riêng năm 2022, đối với các huyện, thị xã khó khăn chưa tự cân đối ngân sách, UBND các huyện, thị xã tổng hợp kinh phí hỗ trợ gửi Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổng hợp, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã triển khai thực hiện chính sách.

UBND thành phố đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan hướng dẫn và giải quyết các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND và Kế hoạch này.

Tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, các mô hình tổ chức thu BHXH, BHYT hoạt động linh hoạt, hiệu quả; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho từng Tổ chức dịch vụ thu BHXH; định kỳ 6 tháng, hằng năm sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

Chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã hướng dẫn đầy đủ, kịp thời về quy trình, thủ tục hồ sơ và chính sách hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện và các Tổ chức dịch vụ; chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ và phê duyệt danh sách người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND. Phối hợp Phòng Tài chính và các đơn vị có liên quan trong việc thanh quyết toán tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng theo quy định.

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30/11 hằng năm; định kỳ hàng năm đề xuất UBND Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với BHXH Thành phố tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện, chính sách hỗ trợ mức đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND.

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn, giải quyết các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND. Chỉ dạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tuyên tuyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện đối với các trường hợp người lao động nghỉ việc đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Đôn đốc, hướng dẫn phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện trong việc xác định, đối chiếu, rà soát đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên cơ sở danh sách đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang quản lý. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội trong việc tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện trên địa bàn Thành phố.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Quảng Trị: Cứu hộ tàu cá cùng 10 thuyền viên gặp nạn trên biển
Ngày 8/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa triển khai lực lượng ứng cứu thành công 1 tàu cá cùng 10 thuyền viên gặp nạn trên biển.
Đừng bỏ lỡ
 • Rằm tháng Giêng, núi Bà Đen vượt lượng khách so với nhiều điểm đến tâm linh
  (TN&MT) - Sun World Ba Den Mountain đã đón 120 ngàn khách đi cáp treo dịp Rằm tháng Giêng, nâng tổng số khách tới quần thể du lịch Núi Bà Đen (Tây Ninh) lên 1,5 triệu lượt trong 15 ngày Tết Quý Mão.
 • Hội An đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nguyên tiêu
  Ngày 5/2 (nhằm Rằm tháng Giêng năm Quý Mão), tại phố cổ Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nguyên tiêu Hội An.
 • Quảng Nam: "Thuận thiên" để sống được từ rừng
  (TN&MT) - Cũng như các huyện miền núi khác của tỉnh Quảng Nam, huyện Đông Giang xác định phát triển kinh tế “thuận thiên” vừa giúp đồng bào cải thiện sinh kế bền vững, đồng thời duy trì và phát huy giá trị đa dạng sinh học một cách tự nhiên, tránh khai thác tài nguyên một cách cạn kiệt.
 • TP. Huế: Hơn 5.000 người tham gia chạy bộ vì cộng đồng
  Hàng nghìn người đã tham gia chạy bộ ở TP. Huế với mục đích ý nghĩa là ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn.
 • Lào Cai: Linh thiêng lễ hội đền Thượng
  Sáng ngày 5/2( tức 15/1 âm lịch) hàng nghìn du khách thập phương và nhân dân tỉnh Lào Cai cùng hội tụ dưới gốc cây đa ngàn năm tuổi để dự lễ “Khai hội đền Thượng năm 2023”. Lễ hội đền Thượng là lễ hội để tưởng nhớ công lao vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm giữ gìn hòa bình và tạo cuộc sống no ấm cho nhân dân.
 • Nghệ An: Vận động hỗ trợ xây dựng hàng chục nghìn ngôi nhà cho người nghèo
  Ngày 04/02/2023, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. 
 • Tưng bừng khai Hội Báo Xuân Lào Cai 2023
  Với chủ đề “Báo chí Lào Cai đổi mới, sáng tạo, kết nối, trách nhiệm và nhân văn”, tối 3/2, tại thành phố Lào Cai, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông Lào Cai, Sở Văn hóa và Thể thao Lào Cai và UBND thành phố Lào Cai tưng bừng tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân 2023.
 • Tiên Du - Bắc Ninh: Khai hội vùng Lim, du khách từ khắp mọi miền đổ về trẩy hội
  (TN&MT) - Sáng 2/2, rất đông du khách từ khắp mọi miền đã đổ về trẩy hội vùng Lim tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Lễ hội Lim nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh và con người, quê hương huyện Tiên Du.
 • Vĩnh Phúc kỷ niệm 60 năm làm theo lời Bác
  (TN&MT) - Vĩnh Phúc là một trong những địa phương được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm và sự quan tâm. Sinh thời, Người đã có 8 lần về thăm Vĩnh Phúc, trong lần thăm ngày 2/3/1963, Người căn dặn: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”.
 • Hội Báo Xuân Vĩnh Phúc 2023: 60 năm - hành trình và khát vọng
  (TN&MT) - Hội báo Xuân và triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật “Vĩnh Phúc - 60 năm hành trình khát vọng” là hoạt động trọng điểm mừng Đảng, mừng xuân, đất nước đổi mới; đặc biệt, là điểm nhấn có ý nghĩa quan trọng hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (2/3/1960 - 2/3/2023).
 • Hai địa danh của Quảng Bình nằm trong Top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2023
  (TN&MT) - Chuyên trang đặt phòng nổi tiếng booking.com vừa công bố giải thưởng thường niên Traveller Review Award 2023 tôn vinh 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2023. Theo đó, Phong Nha và Đồng Hới là 2 địa danh của tỉnh Quảng Bình nằm trong Top 10.
 • Bắc Giang: Khai mạc lễ hội Tây Yên Tử 2023
  (TN&MT) - Ngày 2/2, tại Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, hàng nghìn người dân huyện Sơn Động và các huyện lân cận tỉnh bắc Giang tham dự lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO