Hà Nội tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khai thác khoáng sản

Thanh Tùng | 16/09/2022, 10:31

(TN&MT) - UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND quận, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép. Tham mưu UBND TP thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nếu phát hiện vi phạm quy định của pháp luật.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 245/KH- UBND về việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển bền vững, hiệu quả hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết số 88/NQ-CP thuộc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TƯ ngày 10/2/2022.

Trong đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện đa dạng hóa các hình thức thông tin như tổ chức hội nghị, hội thảo, qua báo chí và hệ thống thông tin cơ sở.

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền địa phương và người đứng đầu các cơ quan đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý nhà nước. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn TP nhằm xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.

e.jpg
Ảnh minh họa

Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, UBND TP giao trách nhiệm cho các đơn vị có chức năng phối hợp thực hiện. Trong đó, Sở TN&MT là cơ quan thường trực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch.

Cụ thể, giao Sở TN&MT phổ biến, quán triệt toàn bộ nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị đến các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn TP. Chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND quận, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép. Tham mưu UBND TP thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nếu phát hiện vi phạm quy định của pháp luật.

Phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cho UBND TP tham gia góp ý với Bộ TN&MT hoàn thành Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi). Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định bất cập về địa chất, khoáng sản quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản và hoàn thành cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ, từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo tiến độ chuyển đổi số với ngành khoáng sản, địa chất.

Đồng thời, hỗ trợ tham mưu UBND TP tham gia góp ý với Bộ TN&MT lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các nhiệm vụ như Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Thống kê, kiểm kê nguồn lực tài nguyên khoáng sản trong phạm vi cả nước; Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời 2021 – 2030, tầm nhìn 2050.

Sở Xây dựng có trách nhiệm nghiên cứu, rà soát báo cáo UBND TP xem xét điều chỉnh bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư, xây dựng, thiết kế, công tác nghiệm thu... đối với công trình mỏ khai thác khoáng sản thuộc nhóm trách nhiệm quản lý của cơ quan cấp tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm dự báo nhu cầu về vật liệu xây dựng trên địa bàn TP cũng như tham mưu cho UBND TP tham gia góp ý với Bộ Xây dựng đối với các nhiệm vụ: lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng; Hoàn thiện chính sách xuất, nhập khẩu và dự trữ khoáng sản bảo đảm cân đối nhu cầu trước mắt và dự trữ lâu dài.

Các đơn vị Sở Công Thương, Sở Tài Chính, Sở Thông tin & Truyền Thông, Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng chuyên môn.

UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, chủ động lập kế hoạch, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách địa phương cho công tác bảo vệ khoáng sản. Huy động và chỉ đạo phối hợp với các lực lượng trên địa bàn để ngăn chặn, giải tỏa, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác khoáng sản trái phép theo thẩm quyền.

Bài liên quan
 • Hà Nội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công
  (TN&MT) - Sáng 12/9, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Theo đó, HĐND TP đã xem xét Tờ trình về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP. Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Vụ "Bất cập trong khai thác tại mỏ cát số 66" tại Thiệu Hóa- Thanh Hóa: Cần xử lý nghiêm
Ngay sau khi Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường đăng tải phản ánh về những dấu hiệu bất cập tại mỏ cát số 66 của Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung, xã Thiệu Quang. Cơ quan chức năng huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã tiến hành kiểm tra cho thấy sạt lở bờ bãi sông phía ngoài ranh giới mỏ, gần với đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân như Báo phản ánh là đúng thực tế. Xác định Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung đã khai thác ra ngoài ranh giới, phạm vi mỏ, làm sạt lở 3.115 m2 đất.
Đừng bỏ lỡ
 • Tập đoàn TKV khởi động thu hồi đất đá thải mỏ phục vụ san lấp mặt bằng
  (TN&MT) - Sáng 24/11, tại mặt bằng bãi thải Nam Suối Lại thuộc Công ty Than Hòn Gai - TKV, Công ty Chế biến Than Quảng Ninh đã tổ chức lễ khởi động khai thác, thu hồi đất đá thải mỏ phục vụ san lấp các công trình dân dụng và công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 • Lào Cai chú trọng phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản
  (TN&MT) - Bảo vệ môi trường (BVMT) trong khai thác khoáng sản rất cần được quan tâm chú trọng, đặc biệt là vấn đề phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản để hệ sinh thái, đất và môi trường không bị ảnh hưởng.
 • Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: Điều tra chuyên sâu, đánh giá tổng thể địa chất, khoáng sản
  (TN&MT) - Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22/12/2011 (Chiến lược số 2427). Sau 10 năm triển khai thực hiện (2012 - 2021), phần lớn các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược số 2427 đã thu được những kết quả đáng kể trong việc hình thành “bức tranh tổng thể” về địa chất khoáng sản Việt Nam đoạn mới.
 • "Bức tranh tổng thể" về khoáng sản Việt Nam: Nhiều bất cập trong thực hiện mục tiêu khai thác, chế biến khoáng sản
  (TN&MT) - Quá trình tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược số 2427), Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhận thấy, tình hình thực hiện các mục tiêu chiến lược còn gặp nhiều khó khăn, một số mục tiêu có thể không đạt được như kỳ vọng, đặc biệt là mục tiêu về khai thác, chế biến khoáng sản.
 • “Bức tranh tổng thể” về khoáng sản Việt Nam: Cần tiếp tục điều tra, làm rõ tiềm năng địa chất, khoáng sản và nâng cao chế biến sâu
  (TN&MT) - Sau 10 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đáng kể, Chiến lược số 2427 cũng bộc lộ một số tồn tại bất cập, nhất là trong khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản, từ đó, đặt ra vấn đề cần xem xét, rà soát sửa đổi, điều chỉnh và xây dựng chiến lược mới để phù hợp với thực tế hiện nay.
 • Quảng Ninh bảo vệ tài nguyên khoáng sản: Quản lý chặt, xử lý nghiêm
  (TN&MT) - Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo về công tác quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản.
 • Khai thác khoáng sản phải gắn liền với trách nhiệm xã hội tại địa phương
  Trong những năm qua, hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh, tuy nhiên tại nhiều nơi hoạt động khai thác khoáng sản đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, hoạt động này cần phải gắn chặt với trách nhiệm xã hội góp phần giúp địa phương giảm nghèo bền vững.
 • Phú Yên đề ra giải pháp thực hiện chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng
  Để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thực tế của tỉnh, UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 88, ngày 22/7/2022 của Chính phủ.
 • Phú Yên: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản
  Để nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức, cá nhân về vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 29/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
 • Dẹp “vàng tặc” để xanh đời
  (TN&MT) - Những ngày cuối năm, chúng tôi về Chiềng Lương (Mai Sơn) nơi đã từng là “chiến trường” của “vàng tặc” ở Sơn La. Nhiều năm trước, nơi đây khá phổ biến tình trạng đào múc, hủy hoại đất nghi có vàng để khai thác trái phép. Tuy nhiên, trong 3 năm gần đây, bằng nhiều biện pháp, huyện Mai Sơn đã cơ bản chấn chỉnh nghiêm công tác quản lý đất đai, khoáng sản tại địa phương để phục vụ phát triển bền vững.
 • Quảng Nam: Giám sát chặt khai thác khoáng sản giúp phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) - Quảng Nam là địa phương nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng chủ yếu tập trung ở nông thôn và miền núi. Để người dân được hưởng lợi từ tài nguyên khoáng sản, địa phương chú trọng khai thác hợp lý và giám sát việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. PV Báo TN&MT có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam về công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản tại địa phương.
 • Điện Biên: Thực trạng và giải pháp khai thác sử dụng cát
  (TN&MT) - Cát, sỏi là khoáng sản có vai trò quan trọng, thiết yếu trong xây dựng và cơ bản đã được quản lý, khai thác, sử dụng theo quy hoạch và quy định của pháp luật về khoáng sản. Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng là nhu cầu cần thiết của xã hội, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa giải quyết sinh kế cho một số bộ phận người dân lao động.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO