Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá

Thanh Tùng | 18/07/2022, 16:22

(TN&MT) - UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2269/UBND-TNMT về tăng cường kiểm soát và chỉ đạo thực hiện, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, thực hiện Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tại lần thứ 8 về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố tại Văn bản số 589-CV/BCSĐ ngày 12/7/2022, UBND Thành phố giao các Sở, ngành Thành phố liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội (Sở Tài nguyên và Môi trường), theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, có trách nhiệm nghiên cứu, rà soát và thực hiện nghiêm, hiệu quả nội dung kết luận chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tại mục 5.2 Kết luận số 52-KL/TU ngày 7/7/2022.

Các Sở, ngành Thành phố liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội (Sở Tài nguyên và Môi trường) tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1767/CĐ-TTg ngày 21/12/2021 và Văn bản số 2015/VPCP-PL ngày 1/4/2022 của Văn phòng Chính phủ; của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 413/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20/1/2022; của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 5370/BXD-QLN ngày 24/12/2021 và của UBND Thành phố nhằm kiểm soát chặt chẽ công tác đấu giá quyền sử dụng đất, việc định giá đất, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của các khu vực trên địa bàn, góp phần tạo môi trường lành mạnh và tác động tích cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND Thành phố tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà dầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; khẩn trương chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan, hoàn thiện trình UBND Thành phố Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của thành phố Hà Nội (trong đó, có nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án kinh doanh có sử dụng đất), xong trước ngày 30/7/2022.

UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan, tham mưu, đề xuất báo cáo UBND Thành phố các nội dung kiến nghị với Trung ương tại mục 2, phần IV Báo cáo số 521-BC/BCSĐ ngày 27/6/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, xong trước ngày 30/7/2022.

Các Sở, ngành Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tập trung ưu tiên giải quyết các hồ sơ, thủ tục về giá khởi điểm (thuộc thẩm quyền UBND Thành phố phê duyệt), về quy hoạch, về chấp thuận đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất, về thu hồi đất, giao đất, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất,... không để xảy ra việc giải quyết chậm, vượt thời gian quy định. Chủ động tham gia, phối hợp cùng các quận, huyện, thị xã (tại địa phương) để đẩy nhanh việc tháo gỡ, giải quyết tồn tại, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội thực hiện các quy trình, thủ tục, hồ sơ về đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền trúng đấu giá vào ngân sách theo đúng tiến độ, phương án đấu giá được duyệt; thực hiện các thủ tục hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá theo quy định đối với các trường hợp người trúng đấu giá nhưng nộp ngân sách không đúng, đủ theo phương án được duyệt;

Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình hướng dẫn và tổ chức thực hiện, đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo theo quy định.

UBD Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, xác định nhiệm vụ phải hoàn thành năm 2022, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất cụ thể theo lộ trình từng tháng từ nay đến cuối năm 2022 (rà soát cụ thể tình hình, tiến độ từng dự án, làm rõ khó khăn, vướng mắc, giải pháp tháo gỡ), báo cáo kết quả về UBND Thành phố (qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp chung) trước ngày 25 hàng tháng;

Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình đấu giá quyền sử dụng đất được UBND Thành phố quy định tại Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 3/6/2022, trong đó, tăng cường công khai niêm yết việc đấu giá tài sản, thông báo công khai việc đấu giá tài sản; hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và khuyến khích tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức trực tuyến;quyền sử dụng đất được UBND Thành phố quy định tại Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 3/6/2022, trong đó, tăng cường công khai niêm yết việc đấu giá tài sản, thông báo công khai việc đấu giá tài sản; hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và khuyến khích tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức trực tuyến;

Chủ động thực hiện thủ tục xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 1/6/2022 của UBND Thành phố về việc ủy quyền cho UBND quận, huyện, thị xã quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với các ô đất đủ điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất;

Bổ sung quỹ đất đủ điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định và thu tiền trúng đấu giá vào ngân sách theo đúng tiến độ, phương án đấu giá được duyệt; kiên quyết hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá theo quy định đối với các trường hợp trúng đấu giá nhưng nộp ngân sách không đúng, đủ theo phương án được duyệt.

Kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết gửi các Sở, ngành xem xét, đề xuất báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết theo quy định.

UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác đấu giá trên địa bàn Thành phố, báo cáo UBND theo quy định trước ngày 28 hàng tháng. Kịp thời đề xuất UBND Thành phố tổ chức giao ban định kỳ về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc hoặc làm việc với các đơn vị chậm thực hiện để đôn đốc, nhắc nhở, thực hiện các biện pháp khắc phục nhằm hoàn thành kế hoạch Thành phố giao.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
TP.HCM: Thị trường văn phòng cho thuê vẫn là điểm sáng
(TN&MT) - Thị trường bất động sản (BĐS) TP.HCM hiện thiếu vắng các giao dịch mua bán, nhưng lại đang sôi động ở mảng cho thuê. Trong đó, phân khúc có sức phục hồi mạnh mẽ nhất là văn phòng cho thuê với nhu cầu tìm kiếm tăng cao, tỷ lệ hấp thụ đạt trên 90% cả ở khu vực ngoài trung tâm.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO