Giữ rừng trên đỉnh Copia

Nguyễn Nga | 12/08/2021, 16:33

(TN&MT) - Rừng đặc dụng – phòng hộ Thuận Châu trải dài trên địa bàn 8 xã của 2 huyện Thuận Châu và Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Thực hiện các chính sách khoán bảo vệ, phát triển rừng cho cộng đồng bản nơi đây, đã góp phần nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

Ban quản lý rừng đặc dụng – phòng hộ Thuận Châu triển khai các hoạt động trồng phục hồi rừng.

Chi trả DVMTR giúp bảo vệ rừng bền vững

Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ Thuận Châu được thành lập trên cơ sở sát nhập Ban Quản lý rừng phòng hộ Thuận Châu và Ban Quản lý rừng đặc dụng Copia. Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 21.313 ha rừng và đất rừng trên địa bàn 8 xã thuộc 2 huyện, gồm: Nậm Lầu, Bản Lầm, Mường Bám, Co Mạ, Long Hẹ, Chiềng Bôm (Thuận Châu) và Mường Giàng, Mường Sại (Quỳnh Nhai).

Để quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng, từng bước nâng cao độ che phủ, Ban quản lý đã thực hiện khoán bảo vệ rừng đến 48 cộng đồng bản, nhóm hộ các đồng bào dân tộc sống gần rừng, chủ động phối kết hợp với UBND các xã, cộng đồng bản và các ngành chức năng triển khai công tác bảo vệ rừng thuộc lâm phần được giao. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nội quy, quy ước, hương ước bảo vệ rừng.

Cùng với đó, thường xuyên phối hợp với kiểm lâm địa bàn, kiện toàn các tổ, đội bảo vệ rừng, tăng cường tuần tra, truy quét ngăn chặn các hành vi vi phạm, xâm hại rừng, nhất là ở những địa bàn thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Từ đầu năm tới nay, đã kịp thời ngăn chặn và lập biên bản 2 vụ khai thác rừng trái phép; 4 vụ việc các hộ dân tự ý lấn chiếm rừng và đất rừng trái phép để làm nương rẫy.

Các tổ đội bảo vệ rừng xã Co Mạ, huyện Thuận Châu tăng cường tuần tra bảo vệ rừng.

Công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, làm cơ sở triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tạo điều kiện cho người dân có thu nhập ổn định từ nghề rừng được triển khai thực hiện tốt. Năm 2020, trong tổng diện tích rừng được giao, có 11.367 ha đủ điều kiện chi trả, với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng để tập trung đầu tư các công trình phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, PCCCR và hỗ trợ 48 cộng đồng bản và nhóm hộ nhận khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng. Năm 2021, diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng dự kiến là hơn 11.457ha; đơn vị đang tiếp tục rà soát để thực hiện chi trả cho người dân.

Bên cạnh đó, năm 2020, đã hỗ trợ 927 triệu đồng để bảo vệ 2.318 ha rừng và hỗ trợ 128 triệu đồng khoanh nuôi tái sinh 321 ha rừng tự nhiên; hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cao năng lực phát triển sản xuất cho cộng đồng dân cư của 41 bản thuộc 5 xã của huyện Thuận Châu.

Ông Giàng A Và, Trưởng bản Cửa Rừng, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu cho biết: Bản Cửa Rừng có 96 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Từ nhiều năm nay, bản đã phối hợp với cán bộ Ban quản lý tuyên truyền các quy định về bảo vệ rừng đến người dân, không được phát nương làm rẫy, không lấn chiếm đất rừng. Bản cũng nhận khoán bảo vệ hơn 300ha rừng với 15 thành viên tuần tra, bảo vệ rừng. Năm 2020, được nhận tiền khoán bảo vệ rừng hơn 340 triệu đồng, đây là nguồn khích lệ để người dân có trách nhiệm hơn trong quản lý bảo vệ rừng

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nội quy, quy ước, hương ước bảo vệ rừng.

Tăng cường các dự án trồng phục hồi rừng

Cùng với công tác quản lý, bảo vệ rừng, những năm qua, Ban Quản lý rừng đăc dụng – phòng hộ Thuận Châu đã triển khai nhiều dự án trồng phục hồi rừng. Tới hết năm 2020, đã trồng mới 150ha rừng tại xã Nậm Lầu, Bản Lầm thuộc dự án trồng rừng chống biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; 170 ha thuộc dự án trồng rừng thay thế; 650ha dự án trồng và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Đà, sông Mã.

Công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học đang được triển khai. Để tạo nguồn cây giống có chất lượng phục vụ trồng rừng phù hợp với địa bàn vùng cao, Ban quản lý đã phối hợp với Viện nghiên cứu giống và công nghệ sinh học Lâm nghiệp triển khai đề tài “Nghiên cứu chọn giống bạch đàn để trồng rừng gỗ lớn cho vùng cao Tây Bắc”. Tiến hành chăm sóc 2,5 ha khảo nghiệm dòng vô tính các giống Bạch đàn tại bản Pom Khoảng, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu. Trồng khảo nghiệm 2ha cây mắc khén thuộc xã Chiềng Bôm nhằm phát triển nguồn gen quý, tạo các giống đặc hữu riêng cho từng vùng sinh thái.

Tỉnh Sơn La đã phê duyệt phương án điều chỉnh các phân khu bị băng giá ra khỏi khu bảo vệ nghiêm ngặt thành phân khu phục hồi sinh thái để áp dụng các biện pháp lâm sinh phục hồi.

Ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Ban Quản lý cho biết: Những năm qua, Ban quản lý đã xây dựng phương án PCCCR, sử dụng nguồn vốn dịch vụ môi trường rừng cùng một số nguồn vốn khác để tập trung cho công tác bảo vệ rừng. Tuy nhiên, do thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, đặc biệt là năm 2016, băng tuyết đã gây thiệt hại khoảng 1.000ha rừng tự nhiên và 500ha rừng trồng, không có khả năng tái sinh. Ban Quản lý đã sử dụng các nguồn vốn để mua cây giống, hỗ trợ và vận động các tổ đội bảo vệ rừng trồng khắc phục các diện tích bị ảnh hưởng.

Đồng thời, xây dựng phương án điều chỉnh các phân khu bị băng giá ra khỏi khu bảo vệ nghiêm ngặt thành phân khu phục hồi sinh thái để áp dụng các biện pháp lâm sinh phục hồi. Bằng các nguồn vốn dự án thời gian tới, Ban Quản lý đang tiếp tục triển khai các dự án trồng, khoanh nuôi tái sinh rừng bổ sung. Trước mắt, giai đoạn 2021-2025 sẽ trồng mới 150ha và phục hồi 100ha rừng.

Tuy nhiên, do hầu hết các xã trong địa phận quản lý đều có địa hình dốc, chia cắt sâu, với đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú, La Ha, Kháng… cùng chung sống, sinh kế chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp trên đất dốc và chăn nuôi đại gia súc. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, sống thành từng bản nhỏ định cư lâu dài cả vùng đệm và vùng lõi của khu rừng nên áp lực dân số còn gây khó khăn cho công tác phát triển rừng và bảo vệ vốn rừng hiện còn.

Thời tiết cực đoan băng tuyết năm 2016 đã gây thiệt hại nhiều diện tích rừng.

Tiếp tục mở rộng diện tích Rừng đặc dụng – Phòng hộ Thuận Châu
Theo Phương án quản lý rừng bền vững Khu rừng đặc dụng – Phòng hộ Thuận Châu giai đoạn 2021-2030 của UBND tỉnh Sơn La, kế hoạch sử dụng đất của Ban Quản lý rừng Đặc dụng – Phòng hộ Thuận Châu đến năm 2030 là trên 30.500ha, thuộc 7 xã của huyện Thuận Châu và 5 xã của huyện Quỳnh Nhai.
Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt quy hoạch đến năm 2030 là trên 4.700ha, giảm hơn 1.000ha so với năm 2020, do điều chỉnh diện tích rừng từ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt bị thiệt hại nặng nề do băng giá sang phân khu phục hồi sinh thái để thực hiện các biện pháp làm giàu lại rừng.
Phân khu phục hồi sinh thái có quy mô diện tích trên 11.000ha, phân khu dịch vụ hành chính quy mô diện tích 127,58ha, sẽ xây dựng các công trình: Vườn lưu giữ nguồn gen động thực vật rừng quý hiếm, trung tâm cứu hộ động, thực vật, đập tạo hồ chứa nước PCCCR và các công trình phụ trợ... Với rừng phòng hộ, diện tích bảo vệ đầu nguồn là trên 14.500ha.
Cũng trong giai đoạn 2021-2030, sẽ triển khai nhiều chương trình để khôi phục và phát triển rừng. Cụ thể: Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 750ha rừng; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung 600ha rừng; làm giàu rừng 2.000ha… Trồng mới 1.200ha rừng; trồng lâm sản ngoài gỗ 500ha…
Cùng với đó, lên phương án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng với định hướng các tuyến, địa điểm du lịch như: Tuyến du lịch tham quan khu căn cứ du kích tại bản Long Hẹ, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu kết hợp nghỉ dưỡng khám phá ẩm thực văn hóa đồng bào Mông xã Co Mạ; tuyến du lịch tham quan lòng hồ thủy điện Sơn La từ xã Mường Sại lên xã Cà Nàng huyện Quỳnh Nhai; tuyến du lịch sinh thái trải nghiệm thăm quan rừng đặc dụng, vườn sưu tập và bảo vệ động thực vật rừng bản địa, vườn lưu giữ nguồn ven động thực vật rừng quý hiếm, trung tâm cứu hộ động thực vật, trải nghiệm thực tế ươm cây giống, trồng rừng…
Bài liên quan
 • Những người giữ rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học
  (TN&MT) - Là khu bảo tồn thiên nhiên thứ 5 của tỉnh Sơn La được thành lập từ năm 2016, Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La (KBTTN) nằm trên đỉnh Sam Síp, thuộc bản Chom Khâu, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. Nơi đây đang lưu giữ hệ sinh thái rất đa dạng, đồng thời, đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ, cung cấp nguồn nước trực tiếp cho các nhà máy thủy điện trong khu vực, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bình Thuận: Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước giúp giảm nghèo bền vững
(TN&MT) -Thời gian qua, thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tỉnh Bình Thuận không những tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia vay và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế, mà còn thực hiện nhiều giải pháp nhằm kịp thời ứng phó với tình hình hạn hán, giải quyết nhu cầu về nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân địa phương.
Đừng bỏ lỡ
 • Bảo Thắng - Lào Cai: Bảo vệ tài nguyên khoáng sản để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên môi trường, quản lý và bảo vệ chặt khoáng sản chưa khai thác, nâng cao nhận thức của người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó là cách mà huyện Bảo Thắng đang làm trong việc bảo vệ khoáng sản để phát triển bền vững và giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • “Đổi đời” từ rừng xanh
  (TN&MT) - Nhiều năm qua, việc phát triển trồng rừng gỗ lớn đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC) đã giúp người dân tại Thừa Thiên – Huế thoát nghèo và vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH).
 • Kon Tum: Người dân thoát nghèo nhờ quản lý, bảo vệ rừng
  (TN&MT) - Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum những năm qua không chỉ nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, mà còn là công cụ đắc lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
 • Kon Tum: Tích cực vận động người đồng bào dân tộc thiểu số bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Để phong trào bảo vệ môi trường lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), các cấp chính quyền địa phương và hội, đoàn thể tỉnh Kon Tum đã tích cực vận động người dân cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở thôn, làng.
 • “Xanh - sạch - sáng” các thánh đường ở Cố đô Huế
  (TN&MT) - Thời gian qua, giáo dân Công giáo ở các xứ đạo trung tâm TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan “xanh - sạch – sáng” trong khuôn viên các thánh đường, thể hiện tinh thần “sống tốt đời đẹp đạo”.
 • Gìn giữ nét đẹp truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Thành phố Sơn La có có trên 106.000 người, 12 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, dân tộc Thái chiếm trên 52% dân số. Để gìn giữ, bảo tồn, khôi phục các phong tục tập quán tốt đẹp, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc thành phố, năm 2020, Thành ủy Sơn La đã ban hành Đề án số 04 – ĐA/TU, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tiểu vùng Tây Bắc giai đoạn 2020 – 2025.
 • Phát triển Kinh tế gắn với gìn giữ bản sắc văn hoá vùng DTTS&MN - Bài 1: “Đòn bẩy” từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030
  (TN&MT) - Năm 2022, các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; phát huy tốt nhất nguồn lực từ chương trình để từng bước thay đổi bộ mặt và nâng cao chất lượng đời sống gắn với gìn giữ bản sắc văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
 • Bình Thuận: Nâng cao hiệu quả sử dụng đất của đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Trong những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần ổn định các khu dân cư, khu sản xuất cho đồng bào DTTS, đồng thời, góp phần bảo đảm cho việc phát triển toàn diện cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.
 • Bến Tre: Quan tâm đồng bào DTTS xây dựng quê hương giàu mạnh
  (TN&MT) - Thời gian qua, công tác tham mưu thực hiện chính sách dân tộc luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành tỉnh Bến Tre; đặc biệt trong triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn, góp phần cùng cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), đoàn kết gắn bó, chung tay xây dựng quê hương.
 • Cần Thơ: Tăng cường công tác cấp giấy CNQSDĐ cho đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng của TP. Cần Thơ đã tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố nói chung, người dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng.
 • Chứng nhận rừng theo tiêu chuẩn FSC góp phần bảo vệ môi trường nhìn từ cơ sở
  Diện tích rừng ở Việt Nam hàng chục năm qua đang suy giảm nghiêm trọng, một phần là do chặt phá rừng bừa bãi và nạn buôn lậu gỗ, cũng như chính sách lỏng lẻo trong quản lý và khai thác rừng của chúng ta đem đến. Để quản lý rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống và hành trình tiêu thụ sản phẩm từ rừng, Tuyên Quang là một trong những tỉnh tiên phong và đã đem lại hiệu quả nhất hiện nay.
 • Quế Phong (Nghệ An): Đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ trong vấn đề cấp “sổ đỏ”
  (TN&MT) - Qua thống kê sơ bộ trên địa bàn huyện Quế Phong hiện có trên 80% phụ nữ đứng tên trong “sổ đỏ” của gia đình. Để đạt được kết quả này là một nỗ lực rất lớn của cả cán bộ và người dân trên địa bàn huyện và sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số” do Viện tư vấn Phát triển Kinh tế- Xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) hỗ trợ thực hiện.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO