Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường hết hạn phải làm sao?

29/07/2016, 00:00

(TN&MT) – Công ty của tôi chuyên sản xuất túi ni lông thân thiện với môi trường. Chúng tôi đã được cấp Giấy chứng nhận thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, do vài tháng nay tôi - Giám đốc công ty đi công tác nước ngoài nên chưa có điều kiện làm lại Giấy chứng nhận này. Hiện nay, Giấy chứng nhận của công ty đã quá hạn 1 tháng. Xin hỏi, chúng tôi có bị thu hồi Giấy chứng nhận hay không? Nếu chúng tôi muốn gia hạn Giấy chứng nhận thì phải làm thế nào? Xin trân trọng cảm ơn Báo Tài nguyên & Môi trường.

Trả lời

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến BáoĐiện tử Tài nguyên & Môi trường. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Một, những trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

Theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường, Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường bị thu hồi trong các trường hợp sau: Sản phẩm, tổ chức, cá nhân sản xuất không đáp ứng các tiêu chí về túi ni lông thân thiện với môi trường quy định tại Điều 8 của Thông tư này khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra; Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm không thực hiện các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 của Thông tư này; Sản phẩm túi ni lông bị thu hồi Nhãn xanh Việt Nam.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày xác định sản phẩm túi ni lông thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, Cơ quan thường trực có trách nhiệm báo cáo Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường xem xét, ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

Trong đó, Điều 8 Thông tư quy định, túi ni lông thân thiện với môi trường phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

“1. Túi ni lông có một trong hai đặc tính kỹ thuật sau:

a) Có độ dày một lớp màng lớn hơn 30 µm (micrômét), kích thước nhỏ nhất lớn hơn 20 cm (xăngtimét) và tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu túi ni lông phải có kế hoạch thu hồi, tái chế;

b) Có khả năng phân hủy sinh học tối thiểu 60% trong thời gian không quá hai (02) năm.

2. Túi ni lông có hàm lượng tối đa cho phép của các kim loại nặng quy định như sau: Asen (As): 12 mg/kg; Cadimi (Cd): 2 mg/kg; Chì (Pb): 70 mg/kg; Đồng (Cu): 50 mg/kg; Kẽm (Zn): 200 mg/kg; Thủy ngân (Hg): 1 mg/kg; Niken (Ni): 30 mg/kg.

3. Túi ni lông được sản xuất tại hộ gia đình, tại cơ sở sản xuất tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường”.

Khoản 1, 2 Điều 11 Thông tư quy định:

 “1. Tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường chưa có kết quả thử nghiệm khả năng phân hủy sinh học của sản phẩm phải cam kết theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này để xem xét, cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

2. Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận, trong thời hạn 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày túi ni lông được cấp Giấy chứng nhận, tổ chức, cá nhân đăng ký phải tổ chức thử nghiệm và gửi kết quả thử nghiệm khả năng phân hủy sinh học của sản phẩm đến Tổng cục Môi trường để hoàn thiện hồ sơ”.

Hai, trình tự, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

Theo Điều 14, Thông tư, Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường được gia hạn trong trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp hết hiệu lực và sản phẩm bảo đảm đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

Trước khi Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường hết hiệu lực 60 (sáu mươi) ngày, tổ chức, cá nhân lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị gia hạn gửi Tổng cục Môi trường để xem xét, gia hạn Giấy chứng nhận.

Hồ sơ đề nghị gia hạn bao gồm: 01 (một) bản đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư này kèm theo mô tả sản phẩm bảo đảm đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 8 của Thông tư này; 01 (một) Bản sao Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường đã được cấp.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký để chỉnh sửa, bổ sung.

Trường hợp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm gia hạn Giấy chứng nhận đã cấp đối với từng loại túi ni lông thân thiện với môi trường.

Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn có hiệu lực không quá 24 (hai mươi bốn) tháng, kể từ ngày được gia hạn.

Như vậy, Giấy chứng nhận của công ty bạn mới hết hạn 1 tháng, bạn hoàn toàn có thể làm thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường nếu công ty bạn đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định.

Báo TN&MT


(0) Bình luận
Nổi bật
Trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường
(TN&MT) - Cạnh gia đình nơi tôi sinh sống, có 1 xưởng chế biến lâm sản, xưởng nằm gần quốc lộ và cạnh khu dân cư sinh sống tập trung. Hàng này, cơ sở này tổ chức đốt phế phẩm bằng lo đốt thủ công nên thường xuyên thải khói, bụi ra khu vực xung quanh, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO