giao thông thủy nội địa

Trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV
(TN&MT) - Việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn (KTTV) góp phần đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật về KTTV.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO