Giao đất; cho thuê đất; không phải đấu giá quyền sử dụng đất; Luật Đất đai 2013; Luật Đấu giá tài sản

Giao, cho thuê đất không phải đấu giá quyền sử dụng đất như thế nào?
(TN&MT) - Cử tri tỉnh Gia Lai hỏi: Theo Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013: “Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 2 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO