Giao, cho thuê đất không phải đấu giá quyền sử dụng đất như thế nào?

Báo Tài nguyên & Môi trường | 17/01/2022, 13:06

(TN&MT) - Cử tri tỉnh Gia Lai hỏi: Theo Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013: “Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 2 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất”.

Tuy nhiên, hiện nay, chưa có quy định cụ thể việc xác định giá để giao đất, cho thuê đất trong trường hợp Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 như thế nào, có được sử dụng giá khởi điểm do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để giao đất, cho thuê đất hay không?

Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Bộ TN&MT trả lời như sau:

Việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 49, 114 Luật Đất đai năm 2013; Điều 52, 59 Luật Đấu giá tài sản. Cụ thể:

*Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 quy định, việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá chỉ được tiến hành sau khi đã tổ chức cuộc đấu giá lần đầu nhưng không thành và được thực hiện như sau:

Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá, hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó nếu người có tài sản đấu giá đồng ý bằng văn bản;

Trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc đấu giá và chấp nhận giá khởi điểm hoặc chấp nhận mức giá sau khi đã giảm thì tài sản được bán cho người đó nếu người có tài sản đấu giá đồng ý bằng văn bản.

Việc đấu giá tài sản theo quy định trên chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá.

*Điều 52 Luật Đấu giá tài sản quy định, các trường hợp đấu giá không thành bao gồm: Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá; Tại cuộc đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá; Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và cuộc đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên; người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này; Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật này mà không có người trả giá tiếp; Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật này; đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại Điều 59 của Luật này.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày cuộc đấu giá không thành, tổ chức đấu giá tài sản trả lại tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Việc xử lý tài sản đấu giá không thành được thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc đấu giá lại theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản.

Điều 59 Luật Đấu giá tài sản quy định, việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá quy định tại Điều 49 của Luật này không áp dụng đối với các tài sản sau đây: Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Tài sản khác mà pháp luật quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

*Điểm b và Điểm c Khoản 4 Điều 114 của Luật Đất đai năm 2013 quy định: Giá đất cụ thể được sử dụng trong trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Căn cứ quy định nêu trên đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 2 lần nhưng không thành thì được xem là đấu giá không thành. Do đó, khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với diện tích đất 5 nêu trên không được sử dụng giá khởi điểm đã xác định trong cuộc đấu giá không thành trước đó mà phải định giá đất cụ thể theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 4 Điều 114 của Luật Đất đai năm 2013.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Inforgraphic: Chùa Bụt – điểm đến tâm linh độc đáo của xứ Thanh
(TN&MT) - Chùa Bụt (xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa) là một trong những điểm du lịch tâm linh thu hút rất đông du khách tại khu du lịch Hải Tiến với lối kiến trúc độc đáo, có hình dáng như những ngôi chùa của người Khmer.
Đừng bỏ lỡ
 • Đất thuê trả tiền hàng năm không được bồi thường khi thu hồi
  (TN&MT) - Gửi thư đến báo Tài nguyên & Môi trường, bạn đọc hỏi: Gia đình tôi có thuê diện tích đất hơn 3000 m2 từ năm 1992 để thả cá dưới dạng hợp đồng vô thời hạn (có hợp đồng giữa xã và gia đình). Hàng năm, gia đình tôi vẫn tiến hành đóng thuế ao đầy đủ (từ năm 2018 xã đơn phương dừng thu thuế).
 • Những nội dung quan trọng trong Đánh giá môi trường chiến lược
  (TN&MT) - Bạn đọc Hồ Đức Quảng (Hải Phòng) hỏi: Trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 có quy định về Đánh giá môi trường chiến lược. Xin hỏi, theo quy định mới, đối tượng, nội dung, quá trình thực hiện Đánh giá môi trường chiến lược như thế nào?
 • Điều kiện chuyển nhượng đất trong dự án xây dựng kinh doanh nhà ở năm 2022?
  (TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Lê Anh Thư (Sóc Sơn, Hà Nội) hỏi: Gia đình tôi đang có 1 lô đất tại khu đô thị mới. Lô đất này đã được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, khi chúng tôi muốn chuyển nhượng lô đất này cho người khác thì văn phòng công chứng trả lời là không chuyển nhượng được bởi gia đình tôi chưa xây nhà trên đất theo đúng thiết kế. Xin hỏi, văn phòng công chứng trả lời vậy có đúng không? Cụ thể quy định này như thế nào?
 • Quy định mới nhất về cho thuê thửa đất nhỏ hẹp như thế nào?
  (TN&MT) - Bạn đọc Hồ Hải An (Quảng Ninh) hỏi: Xin hỏi, gia đình tôi muốn thuê một thửa đất nhỏ do chính quyền địa phương quản lý. Diện tích này nằm cạnh thửa đất của gia đình tôi nên chúng tôi muốn thuê để mở rộng diện tích sản xuất. Xin hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý?
 • Quy định mới nhất về thủ tục và nghĩa vụ tài chính khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở
  (TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Minh Khuê (Phúc Thọ - Hà Nội) hỏi: Do điều kiện gia đình đông con, thiếu chỗ ở, gia đình tôi muốn chuyển một phần đất nông nghiệp sang đất ở để chia cho các con. Xin hỏi, thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở theo quy định mới nhất năm 2022 như thế nào? Gia đình tôi phải nộp những loại tiền gì?
 • Hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước là gì?
  (TN&MT) - Bạn đọc Hoàng Khôi (Uông Bí, Quảng Ninh) hỏi: Tôi được biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Xin hỏi, hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước là gì? Công ty chúng tôi có công trình hồ chứa để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Xin hỏi, công trình này có thuộc đối tượng điều chỉnh của quy định này không? Nếu thuộc thì thông số giám sát hoạt động khai thác tài nguyên nước đối với công trình này là gì?
 • Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai
  (TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Hồng Nam (An Giang) hỏi: Gia đình tôi và hàng xóm đang có tranh chấp về đất đai. Hai bên đã nhiều lần nói chuyện và không tìm ra phương pháp giải quyết. Xin hỏi, để giải quyết tranh chấp này gia đình tôi sẽ phải làm thủ tục gì? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ dân?
 • Hỗ trợ tiền cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất sản xuất
  Bạn đọc Nùng Thị Mây (Bắc Kạn) hỏi: Gia đình tôi thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Hiện gia đình tôi thiếu đất sản xuất và khó khăn về khai thác nước sinh hoạt. Chúng tôi đã kiến nghị địa phương hỗ trợ đất sản xuất tuy nhiên đã vài năm nay chưa được bố trí. Xin hỏi, trong trường hợp địa phương không bố trí được đất sản xuất thì gia đình tôi sẽ nhận được những hỗ trợ gì?
 • Khi nào được chuyển đất nông nghiệp thành đất thổ cư?
  Bạn đọc Hoàng Quốc Nam (Thái Nguyên) hỏi: Hiện nay tôi thấy có nhiều người chuyển thành công đất nông nghiệp bị bỏ hoang thành đất ở. Xin hỏi, gia đình tôi muốn chuyển đổi 200m2 đất nông nghiệp thành đất ở và xây nhà trên đất có được không? Diện tích đất nông nghiệp này nhà tôi nhận chuyển nhượng đã lâu (trước năm 2000). Nếu được chuyển đổi thì gia đình tôi phải làm những thủ tục gì?
 • Quy trình thẩm định, phê duyệt dự án đo đạc bản đồ địa chính
  Để đảm bảo hiệu quả của công tác án đo đạc bản đồ địa chính, Sở TN&MT có trách nhiệm thẩm định kỹ thuật các dự án này trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.
 • Điều kiện để nhận bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
  Theo cử tri tỉnh Ninh Thuận, có một số quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất vẫn còn những bất cập dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài, cụ thể như: Một trong những điều kiện để được cấp giấy chứng nhận, được bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp đó là người sử dụng đất phải có hộ khẩu tại địa phương là không phù hợp với thực tế.
 • Mua bán đất bằng hợp đồng uỷ quyền: Những rủi ro tiềm ẩn
  Thực tế, vì nhiều lí do khác nhau, nhiều người đang lựa chọn việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng phương thức uỷ quyền định đoạt. Tuy nhiên, cách thức này vừa không đúng quy định của pháp luật, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người nhận chuyển nhượng.
 • Chậm sang tên sổ đỏ bị phạt như thế nào?
  Tôi có mua một mảnh đất cách đây vài năm. Khi mua tôi đã làm hợp đồng mua bán và công chứng nhưng chưa sang tên sổ. Xin hỏi, bây giờ tôi làm thủ tục sang tên thì có bị phạt hay không? Nếu bị phạt thì mức phạt là bao nhiêu?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO