EVNHANOI: Quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2022

PV | 09/03/2022, 16:13

Năm 2022, EVN dự kiến cơ bản hoàn thành chuyển đổi số và tạo tiền đề để hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số vào năm 2025. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ được giao đúng tiến độ.

Trong đó hoàn thành nhiệm vụ của 4 lĩnh vực trọng yếu gồm: Quản trị nội bộ, Đầu tư xây dựng, Sản xuất, Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng. Dù trước mắt còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng EVNHANOI sẽ nỗ lực cao độ thực hiện các nhiệm vụ đúng lộ trình; đồng thời, nhân rộng các mô hình, công nghệ đã được ứng dụng hiệu quả trong năm 2021.

evnhanoi-da-so-hoa-chuan-hoa-du-lieu-tung-nhom-nghiep-vu-linh-vuc-de-lam-co-so-du-lieu-dung-chung.png
EVNHANOI đã số hóa, chuẩn hóa dữ liệu từng nhóm nghiệp vụ, lĩnh vực để làm cơ sở dữ liệu dùng chung

Trong những năm vừa qua, EVNHANOI đã số hóa, chuẩn hóa dữ liệu từng nhóm nghiệp vụ, lĩnh vực để làm cơ sở dữ liệu dùng chung có từ đó rút ngắn thời gian thực hiện giữa các tác vụ ngoài hiện trường và văn phòng, thời gian cấp phiếu, lệnh thao tác, công tác, đóng lệnh. Các hoạt động văn phòng tại Tổng công ty xóa bỏ hơn 95% hình thức, thủ tục, lưu trữ giấy. Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin triển khai theo hướng quy hoạch tổng thể, từ tương tác nghiệp vụ trên nền tảng công nghệ, cơ sở dữ liệu, an ninh bảo mật, cơ sở hạ tầng... Chuyển đổi số trên toàn bộ các lĩnh vực trọng tâm trong công tác SXKD cũng đã giảm thiểu được tác động xấu của dịch Covid 19 trong các năm 2020-2021, thích ứng một cách linh hoạt đảm bảo các kế hoạch hoạt động của đơn vị.

evnhanoi-phat-trien-ung-dung-voi-muc-tieu-nang-cao-trai-nghiem-cua-khach-hang.jpeg
EVNHANOI phát triển ứng dụng với mục tiêu nâng cao trải nghiệm của khách hàng

EVNHANOI đã tiếp cận bộ hành vi khách hàng, mục tiêu nâng cao trải nghiệm của khách hàng đối với đơn vị phân phối cung cấp sản phẩm đặc thù. Xây dựng hệ sinh thái khách hàng với nguồn dữ liệu đo xa thu thập đầy đủ. Trao quyền cho khách hàng được giám sát dữ liệu tiêu dùng điện. Giảm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp khách hàng, tránh các hoạt động tiêu cực, có nhiều kênh và giải pháp trực tuyến phục vụ khách hàng tiến đến thực hiện các tác vụ kinh doanh.

evnhanoi-phat-trien-ung-dung-phuc-vu-cong-tac-hien-truong.png
EVNHANOI phát triển ứng dụng phục vụ công tác hiện trường

Thực hiện xác thực điện tử và trang bị chữ ký số, thiết bị làm việc từ xa ngoài hiện trường nhằm triển khai các công việc mọi lúc, mọi nơi, đáp ứng thực hiện “đúng thời gian” tất cả các luồng công việc kiểm tra định kỳ, thí nghiệm, an toàn, thao tác lưu động, trực ca, lao động ngoài, giám sát công trường, vào ra các đơn vị…Hoàn thành bộ chỉ tiêu SXKD trên cơ sở khai thác triệt để các nguồn dữ liệu sẵn có, theo hình thức tự động nhằm có hệ báo cáo, phân tích thông minh nhanh chóng hỗ trợ đưa ra quyết định. Liên thông, tương tác các nghiệp vụ trên các quy trình đã được số hóa.

ban-chi-dao-chuyen-doi-so-evnhanoi-dua-ra-cac-giai-phap-linh-hoat-de-phu-hop-voi-tinh-hinh-thuc-te.jpeg
Ban chỉ đạo Chuyển đổi số EVNHANOI đưa ra các giải pháp linh hoạt để phù hợp với tình hình thực tế

Từ những những kết quả đạt được EVNHANOI sẽ phấn đấu thực hiện 100% kế hoạch EVN giao năm giai đoạn 2021-2022, đồng thời thực hiện nhiều nhất có thể các phần việc giai đoạn 2023-2025. Đồng thời thay đổi nhận thức, văn hóa làm việc của CBCNV trong môi trường công nghệ số, tăng cường đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực chuyên môn phục vụ công tác Chuyển đổi số. Xây dựng cơ sở hạ tầng về Lưới điện thông minh, công nghệ thông tin nhằm đáp ứng việc quản lý, vận hành hành và trao đổi thông tin đa chiều. Xây dựng hệ thống ứng dụng đảm bảo hiệu suất lao động, giảm thời gian thực hiện, tinh gọn bộ máy triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bài liên quan
  • EVNHANOI  đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác kinh doanh và dịch vụ
    (TN&MT) - Trong 06 tháng đầu năm 2020,  cùng với việc đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn địnhphục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn Thủ đô, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác kinh doanh và dịch vụ nhằm đem đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng sử dụng điện.

(0) Bình luận
Nổi bật
KCM tích cực xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn “Văn hóa kinh doanh Việt Nam”
Với định hướng “Con người làm trung tâm - Văn hóa làm nền tảng”, từ năm 2011, Công ty Khí Cà Mau đã tập trung quyết liệt xây dựng Văn hóa doanh nghiệp KCM với sứ mệnh, tầm nhìn cụ thể, rõ ràng và xác định hệ giá trị cốt lõi: “Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Sáng tạo – Kết nối” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO