EVNGENCO1 vượt kế hoạch sản lượng điện tháng 8

EVNGENCO1 vượt 32,5% kế hoạch sản lượng điện tháng 8
Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong tháng 8/2022 là 2.693 triệu kWh, đạt 132,5% kế hoạch được giao; lũy kế 8 tháng đầu năm, EVNGENCO1 sản xuất 20.998 triệu kWh, đạt 69,8% kế hoạch năm 2022. Tất cả các nhà máy điện đều vượt sản lượng điện được giao trong tháng (trừ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 không được huy động).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO