EVNGENCO 3 đẩy mạnh đào tạo chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số

EVNGENCO 3 nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
(TN&MT) - “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” là chủ đề năm 2021 của EVN, với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ ; tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO