EVN: Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả

Hằng Thương | 22/12/2022, 16:45

Năm 2022 là một năm hết sức khó khăn đối với EVN, tuy nhiên, bằng thực hiện đồng bộ các biện pháp như tiết giảm chi phí; hoàn thành nhiều công trình điện quan trọng, đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng… EVN đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân.

tk-evn-1.jpeg

Vượt khó khăn đảm bảo cung ứng điện

Tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu ngành điện năm 2022 và các năm tiếp theo phải đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện không để xảy ra khủng hoảng năng lượng trong mọi tình huống, phát triển ngành điện một cách bền vững, hiệu quả, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh.

Tuy nhiên, việc đảm bảo cung ứng điện trong bối cảnh hiện nay việc không phải là điều dễ dàng. Bởi việc cấp than sản xuất trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu, nguồn nhập khẩu hạn chế, trong khi giá than nhập khẩu tăng 1,35 lần so với năm 2021 và tăng gấp 3 lần so với năm 2020; cùng với đó diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt trên diện rộng ở miền Bắc và miền Trung từ giữa tháng 6 trở lại đây đã làm cho việc tiêu thụ điện của toàn quốc và miền Bắc tăng rất mạnh…

Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra, lãnh đạo EVN đã yêu cầu các đơn vị chủ động “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Đồng thời, tiết giảm chi phí; thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư xây dựng các dự án nguồn và lưới điện; cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số trong giai đoạn 2021 - 2022; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, thực hiện CPH, thoái vốn; phát động các phong trào thi đua để hoàn thành nhiệm vụ SXKD…

tk-evn-3-1-.jpeg

Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cũng với sự chung sức, đồng lòng của toàn thể CBCNV, trong năm 2022, tổng công suất đặt nguồn điện (đã COD) toàn hệ thống đạt ~77.800 MW, tăng ~1.400 MW so với năm 2021, trong đó tổng công suất các nguồn điện NLTT là 20.165MW chiếm tỷ trọng 26,4%. Đưa Việt nam trở thành nước đứng đầu khu vực ASEAN về công suất nguồn điện.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, tỷ lệ nguồn điện NLTT lớn, Tập đoàn đã tính toán, lập phương thức vận hành HTĐ và bám sát tình hình vận hành thực tế. Đồng thời đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành cho phép vận hành hồ chứa linh hoạt để tối ưu tài nguyên nước. Qua đó, các NMTĐ đã thực hiện tốt công tác điều tiết lũ, đảm bảo phát điện, đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp. Trong công tác lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2022 đã tiết kiệm được 1,62 tỷ m3 nước so với kế hoạch.

Đáng chú ý, năm 2022 EVN đã tiếp tục đẩy mạnh cấp điện nông thôn miền núi, hải đảo, xã đảo trong đó đã đưa vào vận hành ĐD 220kV Kiên Bình - Phú Quốc, đang triển khai thủ tục đầu tư cấp điện lưới quốc gia cho huyện Côn Đảo. Tính đến cuối năm 2022, số xã có điện trên cả nước đạt 100% và số hộ dân được sử dụng điện đạt 99,7%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,53%. Nhờ đó, tính đến cuối năm 2022, số xã có điện trên cả nước đạt 100% và số hộ dân được sử dụng điện đạt 99,7%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,53%.

Hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số

Theo Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng với   EVN, là nền tảng tất yếu cho việc ứng dụng các thành tựu của CMCN 4.0, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ. Yêu cầu chuyển đổi số sớm và thành công là nhiệm vụ cấp thiết, đồng thời cũng là giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD của Tập đoàn.

Để triển khai hiệu quả chuyển đổi số và an toàn thông tin, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động SXKD của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã được thành lập; Chủ tịch HĐTV EVN trực tiếp làm Trưởng ban, và các lãnh đạo Tập đoàn là Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Tiếp đó, 7 tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động SXKD EVN cũng đã được thành lập, khẩn trương bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

evn-co-2-san-pham-duoc-cong-nhan-make-in-viet-nam-.jpg
EVN có 2 sản phẩm được công nhận 'Make in Viet Nam'

Đến nay, EVN đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số, đa dạng hóa các dịch vụ điện, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Đến nay, 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4; trên 92% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; 99,91% các yêu cầu dịch vụ điện được tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Trung tâm CSKH, Trung tâm Hành chính công. Tỷ lệ giao dịch ký hợp đồng mua bán điện theo phương thức điện tử đạt 99,37%.

Từ tháng 1/2022, EVN đã công bố hệ sinh thái số - EVNCONNECT, hoàn thành kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống hoá đơn điện tử của Tổng cục Thuế, sớm 5 tháng so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

EVN đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2022. Trong đó, các lĩnh vực quản trị nội bộ, đầu tư xây dựng, kinh doanh và dịch vụ khách hàng hoàn thành 100%; lĩnh vực sản xuất đạt 91%; lĩnh vực VT&CNTT đạt 70%. Năm 2022, EVN được Hội Truyền thông số trao tặng giải thưởng “Doanh nghiệp Công nghiệp 4.0” và lần thứ 4 liên tiếp được nhận giải thưởng “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”.

Việc "nâng cấp hệ thống ứng dụng quản lý kỹ thuật PMIS" và nhiệm vụ "ứng dụng hiện trường" cũng đã được Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT), EVNNPT và các tổng công ty điện lực triển khai, ứng dụng và đã mang lại hiệu quả lớn.

Đối với lĩnh vực sản xuất, các nhà máy nhiệt điện thuộc EVN đã đưa module RCM vào sử dụng đạt 100%, các nhà máy nhiệt điện thuộc các tổng công ty phát điện đang triển khai cho 12 hệ thống thiết bị và phấn đấu triển khai 20 hệ thống thiết bị trong năm 2022; các tổng công ty điện lực đều đã áp dụng CBM cho sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110 kV, lưới điện trung, hạ áp. Đối với truyền tải, EVNNPT đã xây dựng các yêu cầu, biểu mẫu và đang triển khai xây dựng dashboard khai thác từ PMIS (ứng dụng BI).

Đây là những nỗ lực rất lớn của EVN và các đơn vị trực thuộc trong thực hiện lộ trình chuyển đổi số, chủ động ứng dụng khoa công nghệ trong quản lý, vận hành, qua đó giúp nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Là bước tiến quan trọng để EVN hoàn thành mục tiêu cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong năm 2022 và tạo tiền đề để Tập đoàn hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số vào năm 2025.

Những nỗ lực này đã được ghi nhận, vinh danh tại lễ công bố và trao giải thưởng công nghệ số Make in Viet Nam 2022 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 2 sản phẩm được công nhận là sản phẩm Make in Viet Nam, được Hội Truyền thông số trao tặng giải thưởng “Doanh nghiệp Công nghiệp 4.0” và là năm thứ 4 liên tiếp được nhận giải thưởng “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Tập đoàn, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, nhấn mạnh, EVN đã khẳng định được năng lực và vị thế hàng đầu của một doanh nghiệp nhà nước lớn, đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao, đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia.

Với tinh thần, bản lĩnh và truyền thống anh hùng của những người thợ điện; với những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và các năm qua, tin rằng EVN sẽ triển khai có hiệu quả và đạt nhiều thành tích trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, không ngừng lớn mạnh và bảo toàn, phát triển phần vốn nhà nước tại EVN và phần vốn đầu tư của EVN tại các doanh nghiệp.

Năm 2022, mặc dù doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 460,7 nghìn tỷ đồng, tăng 4,31% so với 2021, trong đó doanh thu Công ty Mẹ EVN ước đạt 385,3 nghìn tỷ đồng, bằng 101% KH và tăng 11,28% so năm 2021.

Tuy nhiên, toàn Tập đoàn ước lỗ 31.360 tỷ đồng do giá nhiên liệu cho sản xuất điện, tỷ giá tăng cao. EVN đã báo cáo Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN và các Bộ ngành cho phép điều chỉnh giá điện trong năm 2022 để giảm bớt khó khăn và có thể cân đối tài chính của EVN trong những năm tới.

Bài liên quan
 • Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII: 9.259 đơn vị máu được tiếp nhận
  Từ ngày 05 – 11/12 Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và các cơ sở y tế trên toàn quốc đã tổ chức thành công Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII, là chương trình hiến máu nhân đạo được phát động trong toàn ngành Điện, với thông điệp “Vạn trái tim – Một tấm lòng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Thành tựu của Gas South sau chiến lược phát triển bền vững
  Doanh thu của Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam - Gas South tăng trưởng 38% sau 3 năm tái cấu trúc và hiện thực hóa kế hoạch phát triền bền vững.
 • Phân bón Cà Mau không ngừng tìm kiếm nhân lực công nghệ chất lượng cao
  Cuộc thi “Giải pháp sáng tạo Tự động hóa và Số hóa trong sản xuất nông – công nghiệp” lần thứ I năm 2023 do Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức đã chính thức diễn ra vào sáng 26/3.
 • Tân Uyên đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đô thị sau khi lên thành phố
  (TN&MT) - Chính quyền Tân Uyên tích cực đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, khai thác nguồn lực công nghiệp - dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt sau Nghị quyết thành lập thành phố.
 • PVFCCo tập trung đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển trong thời kỳ mới
  (TN&MT) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng nhắn gửi tới toàn thể lãnh đạo, CBCNV, người lao động Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) khi Tổng công ty chuẩn bị bước sang tuổi mới, hoàn thành hành trình 20 năm cho mùa bội thu (28/3/2003 - 28/3/2023).
 • Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: Nhìn từ kinh nghiệm Bắc Âu
  (TN&MT) - Cùng với đề cao các giải pháp về cơ chế chính sách, mô hình hợp tác công tư và giải pháp đồng xử lý được đặt ra tại sự kiện Ngày Bắc Âu 2023 với chủ đề "Giải pháp xanh cho kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải: Bài học kinh nghiệm của Bắc Âu và đề xuất chính sách đối với Việt Nam" do đại sứ quán các nước Bắc Âu (Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển) phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.
 • Kho chứa LPG lạnh Thị Vải: Dấu ấn tự hào của một công trình tiên phong
  (TN&MT) - Trải qua 1 thập kỷ đầy khó khăn và thách thức, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã nỗ lực không ngừng làm chủ vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải, từng bước góp phần khẳng định sứ mệnh và vị thế đầu tàu trong phát triển ngành công nghiệp Khí của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).
 • Tập đoàn TKV tổ chức giải các môn thể thao dân tộc: Gắn kết người lao động
  (TN&MT) - Hiện nay, Tập đoàn Công nghiêp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có 42 dân tộc thiểu số ở khắp các vùng miền trong cả nước đến làm việc.
 • PVFCCo - Hành trình 20 năm cho mùa bội thu
  (TN&MT) - 20 năm xây dựng và phát triển (28/3/2003-28/3/2023), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã đi qua những bước chập chững đầu tiên và trưởng thành, tự lực vận hành, phát triển mạnh mẽ. Đây là dấu mốc trọng đại để PVFCCo nhìn lại chặng đường 2 thập kỷ phát triển bền vững, tạo dựng uy tín và tiếng vang thương hiệu, đồng thời là mốc son mở ra chặng đường phát triển mới, vươn xa hơn trong những năm tiếp theo.
 • PV GAS: Hành trình về nguồn thiết thực và ý nghĩa
  (TN&MT) - Chi bộ Kiểm soát - Kiểm soát nội bộ và Chi bộ Thương mại - Pháp chế thuộc Đảng bộ Cơ quan Điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa cùng tổ chức hành trình về nguồn tại Di tích chiến thắng La Ngà và Vườn quốc gia Cát Tiên.
 • T&T Group ủng hộ 2 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
  (TN&MT) - Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức ngày 23/3, T&T Group đã trao ủng hộ 2 tỷ đồng cho Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội nhằm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn.
 • Agribank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập
  Ngày 24/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (26/3/1988- 26/3/2023).
 • Đưa dự án bất động sản về đích: Khó chồng khó
  Trong bối cảnh thị trường căn hộ Hà Nội đang rất ảm đạm vì nguồn cung khan hiếm thì những dự án đang triển khai và sắp “bung hàng” được kỳ vọng sẽ giải tỏa phần nào áp lực nguồn cung. Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư đang gặp khó khăn, vướng mắc khi đưa dự án về đích đúng hạn. Để bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Trọng Tấn, Chủ tịch Công ty Cổ phần KLB – đơn vị đang triển khai một tổ hợp chung cư lớn trên địa bàn TP. Hà Nội.
 • PVFCCo và PVCFC đồng hành cùng hội thảo “Ứng dụng công nghệ AI trong nâng cao năng suất nông nghiệp”
  (TN&MT) - Bộ NN&PTNT vừa qua đã phối hợp cùng Tổng hội NN&PTNT Việt Nam tổ chức hội thảo "Ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) trong nâng cao sản xuất nông nghiệp". Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) vinh dự là nhà tài trợ, đồng hành cùng chương trình.
 • Moody’s nâng hạng tín nhiệm Agribank lên mức tích cực
  Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín Moody's mới đây đã nâng mức xếp hạng “Nhà phát hành và tiền gửi nội tệ, ngoại tệ dài hạn” và chỉ tiêu “Rủi ro đối tác bằng nội tệ, ngoại tệ và đánh giá rủi ro đối tác” của Agribank và một số ngân hàng lên 1 bậc. Trong kỳ đánh giá lần này Moody's đã điều chỉnh triển vọng xếp hạng của Agribank từ "ổn định" lên "tích cực".
 • PVFCCo - Sẽ thay đổi toàn diện mô hình, phương thức hoạt động
  (TN&MT) - Năm 2023, đánh dấu cột mốc 20 năm xây dựng và phát triển của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo). Nhìn lại chặng đường đã qua có thể thấy lãnh đạo PVFCCo đã có những quyết sách đúng đắn phát huy tốt lợi thế, biến thách thức thành cơ hội xác lập được những kỷ lục ấn tượng. Để bứt phá hơn nữa trong chặng đường tiếp theo PVFCCo đã xây dựng một chiến lược mới với định hướng phát triển theo 3 trục chính.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO