Đưa công tác kiểm tra, giám sát trở thành “nòng cốt” trong công tác xây dựng Đảng

Mai Đan | 08/08/2020, 17:55

(TN&MT) - Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những công việc có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng.

Chú trọng xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng từng bước được nâng cao về chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính kỷ luật nghiêm minh, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết đúng mục tiêu, yêu cầu đặt ra, góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ và hàng năm của Đảng uỷ và của Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Liên đoàn; ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Liên đoàn.

Căn cứ Chương trình kiểm tra giám sát hàng năm, công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ được Đảng uỷ Liên đoàn, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ và các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện thường xuyên.

Đồng chí Đinh Đức Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tặng hoa Ban chấp hành Đảng bộ Liên đoàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Theo đồng chí Trần Văn Thảo, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục, Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, qua kiểm tra các chi bộ đều chấp hành tốt Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nghị quyết của cấp ủy cấp trên; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng đầy đủ và duy trì sinh hoạt chi bộ thường xuyên. Đảng viên được kiểm tra chấp hành tốt Điều lệ Đảng, chấp hành nghiêm túc mọi sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, gương mẫu, đoàn kết nhất trí cao. Không có tổ chức cơ sở đảng vi phạm Điều lệ Đảng, trong nhiệm kỳ không có đơn thư khiếu nại hay tố cáo nào của đảng viên và quần chúng.

Đảng ủy đã tiến hành cụ thể hóa phương hướng, chương trình kiểm tra, giám sát. Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Liên đoàn, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các chi ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra trong năm.

Đồng chí Trần Văn Thảo cho hay, theo kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng, trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành 35 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, kết quả kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành tốt Điều lệ Đảng...

Đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

Theo đồng chí Trần Văn Thảo, để công tác kiểm tra, giám sát trở thành “nòng cốt” trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đề xuất một số giải pháp như: Nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp, trước hết là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Cấp uỷ phải gương mẫu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đồng thời thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về hành động đối với công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung đổi mới, tăng cường nội dung, hình thức tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng tuyên truyền các nhân tố điển hình, kinh nghiệm hay.

Ngoài ra, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra cấp trên các cấp mà trực tiếp là Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Từ đó, thực hiện sự chỉ đạo kịp thời, thông suốt để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy mình, nhất là xin ý kiến chỉ đạo xử lý những vấn đề mới phát sinh.

Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức, đối tượng kiểm tra, giám sát. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hoá, tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, các quy định, kết luận của Đảng; việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nhiệm vụ chức trách của cán bộ, đảng viên…

“Xây dựng, ban hành Chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ và hàng năm của Đảng uỷ và của Uỷ ban Kiểm tra phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, đối với các đơn vị ở xa (ĐC.501, ĐC.506) sẽ kết hợp với công tác kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm hoặc trong thời gian nghiệm thu cuối năm”, đồng chí Trần Văn Thảo cho biết.

Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ cho rằng cũng cần xây dựng đội ngũ cán bộ Ủy ban kiểm tra tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao.

“Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong Tổng cục về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực trong Đảng” – đồng chí Trần Văn Thảo đề xuất.

Bài liên quan
  • Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Nỗ lực ngay từ quý I
    (TN&MT) - Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đã đạt được những kết quả tích cực, hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; các doanh nghiệp khoáng sản đã chú trọng đầu tư công nghệ khai thác, chế biến, làm tăng giá trị khoáng sản, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu; công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản tiếp tục được đẩy mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO