Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật BVMT 2020: Sẽ được chỉnh sửa để hoàn thiện hơn

Thảo Linh | 05/08/2021, 10:43

(TN&MT) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Tổng cục Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát, tổng hợp, phân loại ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, chuyên gia đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) 2020.

Đến nay, Tổng cục đã nhận được ý kiến chính thức của 58/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với hơn 202 cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nhiều ý kiến gửi về Tổng cục Môi trường đề nghị chỉnh sửa các điều khoản về bảo vệ các thành phần môi trường, phân vùng môi trường.

Về bảo vệ các thành phần môi trường

Hiện nay nhiều địa phương cho rằng, theo Dự thảo Nghị định, UBND cấp tỉnh phải ban hành nhiều kế hoạch. Đó là: Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt sông, hồ nội tỉnh; Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh; Kế hoạch điều tra, đánh giá và xây dựng phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đối với khu vực đất bị ô nhiễm; lập Dự án xác lập, thẩm định và công nhận di sản thiên nhiên cấp cộng đồng và cấp tỉnh...

Trong khi việc thực hiện các kế hoạch này cần có nguồn ngân sách để tổ chức thực hiện và phải thông qua HĐND cấp tỉnh. Do đó, đề nghị nghiên cứu xem xét phương án tùy thuộc vào đặc điểm của từng tỉnh có thể xây dựng 1 kế hoạch chung, ví dụ như Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường chung để thống nhất quy trình ban hành nhằm tạo nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tổng cục Môi trường nhận thấy ý kiến này là phù hợp, được đề xuất trên cơ sở thực tiễn quản lý của địa phương, đặc biệt đối với các tỉnh có chất lượng môi trường nước mặt hoặc chất lượng môi trường không khí đang đáp ứng QCVN. Tuy nhiên, do Luật BVMT 2020 đang quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh phải ban hành các kế hoạch quản lý với tên cụ thể của các thành phần môi trường. Do vậy, Tổng cục Môi trường đề nghị Vụ Pháp chế có ý kiến về mặt pháp lý trong việc gộp chung các kế hoạch nêu trên. Trường hợp việc ban hành kế hoạch chung không trái Luật, Tổng cục Môi trường đề xuất hướng chỉnh lý nội dung này theo ý kiến góp ý nêu trên.

Đối với ý kiến đề nghị bổ sung hướng dẫn về bảo vệ các thành phần môi trường khác như nước ngầm, nước biển, Tổng cục Môi trường đề xuất không tiếp thu ý kiến này do quy định về BVMT nước ngầm được Luật giao Bộ trưởng Bộ TN&MT hướng dẫn, hiện đã được thể hiện trong Dự thảo Thông tư; riêng nội dung về BVMT nước biển đã quy định chi tiết trong Luật, đồng thời Luật không giao Chính phủ hướng dẫn.

Có ý kiến đề nghị, đối với một số sông liên tỉnh nhưng phần lớn lưu vực nằm trên địa bàn 1 tỉnh, chỉ một phần nhỏ nằm ở địa bàn tỉnh khác thì nên giao địa phương lập Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường để tăng cường hơn tính chủ động của địa phương. Mặc dù đây là góp ý phù hợp với thực tiễn, tùy vào điều kiện đặc thù của từng sông, hồ liên tỉnh, việc lập Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt có thể giao địa phương lập, gửi Bộ TN&MT để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tuy nhiên, Tổng cục Môi trường cho rằng vẫn cần phải xem xét.

Ảnh minh họa

Về phân vùng môi trường

Có ý kiến cho rằng, việc phân vùng môi trường còn mang tính chất chung chung, khó triển khai (Dự thảo Nghị định phân thành 3 vùng là vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác), do đó cần quy định chi tiết hơn về phân vùng môi trường. Chẳng hạn như bổ sung thêm vùng cần bảo vệ, vùng không phát thải, vùng hạn chế khai thác; để bảo đảm dễ hiểu, logic giữa các vùng thì cần đổi tên của các vùng; một số ý kiến đề nghị quy định rõ mức độ hạn chế phát thải trong vùng hạn chế phát thải và vùng khác.

Tổng cục Môi trường đề xuất không tiếp thu ý kiến này do pháp luật về quy hoạch đã quy định phân vùng môi trường gồm vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác. Do vậy, tên các vùng cần được giữ nguyên để bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện.

Đối với quản lý phân vùng môi trường, có ý kiến đề nghị cân nhắc nội dung yêu cầu về quan trắc online đối với nguồn thải, chất thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt để phù hợp với quy định về quan trắc online trong Dự thảo Nghị định.

Cũng có ý kiến đề nghị bỏ quy định “UBND tỉnh quy định lộ trình áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất” do khó thực hiện, hơn nữa tại Điều 63 của Dự thảo Nghị định đã có quy định về kỹ thuật hiện có tốt nhất. Sau khi nghiên cứu ý kiến nêu, Tổng cục Môi trường đề xuất tiếp thu theo hướng bổ sung các quy định cụ thể về quy mô xả thải phải lắp đặt quan trắc online, đối tượng áp dụng tương ứng với các phân vùng môi trường quy định tại chương có liên quan về quan trắc môi trường trong Dự thảo Nghị định.

Có ý kiến chuyên gia cho rằng khái niệm phân vùng môi trường trong Dự thảo Nghị định là chưa được rõ ràng về các chỉ tiêu phân vùng; cũng có ý kiến cho rằng khái niệm này là chưa chính xác; hoặc có ý kiến cho rằng khái niệm này mới chỉ đề cập đến “tác động của ô nhiễm môi trường” mà thiếu nội dung về suy thoái môi trường (nhất là mảng xanh về hệ sinh thái, đa dạng sinh học). Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về phân vùng môi trường dựa trên hiện trạng chất lượng môi trường không khí, môi trường đất, nước…

Về vấn đề này, Tổng cục Môi trường cho rằng, tại Khoản 3, Điều 3 Luật BVMT 2020 quy định: Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia là việc sắp xếp, định hướng phân bố không gian phân vùng quản lý chất lượng môi trường; Điều 28 của Luật BVMT 2020 quy định các yếu tố nhạy cảm môi trường bao gồm cả con người và các loài sinh vật, các đối tượng này yêu cầu phải có chất lượng môi trường đảm bảo, từ đó xác định được các đối tượng cụ thể như nội thành nội thị, nguồn nước cấp cho sinh hoạt, khu bảo tồn thiên nhiên… bao gồm hiện trạng đang có và quy hoạch mới.

Trên cơ sở này, phân vùng môi trường được tiếp cận theo các đối tượng nhạy cảm, bao gồm cả sử dụng đất và khả năng bị tổn thương trước ô nhiễm môi trường. Từ các nội dung này hình thành nên khái niệm, nội hàm, tiêu chí của phân vùng môi trường và các yêu cầu về BVMT. Như vậy, cách tiếp cận phân vùng môi trường trong Dự thảo Nghị định đã bao gồm yếu tố về chất lượng môi trường liên quan đến các yếu tố nhạy cảm môi trường, tính đến khả năng bị tổn thương của đối tượng này trước tác động của ô nhiễm môi trường.

Bài liên quan
 • Lấy ý kiến góp ý quy định chi tiết một số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường 2020
  (TN&MT) - Để Luật BVMT 2020 được triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả ngay khi Luật có hiệu lực thi hành, Bộ TNMT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, chuyên gia có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Hiện Dự thảo đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến góp ý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Thời tiết 27/3: Bắc Bộ trời chuyển rét
  (TN&MT) -  Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày hôm nay 27/3 tại các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.
 • Thừa Thiên – Huế: Hưởng ứng Giờ Trái Đất 2023 với chủ đề “Một tương lai không rác thải nhựa”
  Việc hưởng ứng nhằm kêu gọi người dân và du khách đến Huế cùng xây dựng thói quen tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên thông qua việc lan tỏa thông điệp và tăng cường nhân rộng thói quen sống xanh, giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần, tăng cường phân loại rác tại nguồn...
 • EVN và các đơn vị tham gia tích cực, hiệu quả Giờ trái đất 2023.
  (TN&MT) - EVN đã đăng tải các nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 trên các kênh truyền thông số của Tập đoàn cũng như các đơn vị như webiste, zalo, fanpage, Tiktok…, với những cách thức thể hiện hấp dẫn, dễ thu hút người đọc/người xem như Infograpfic, ảnh, video clip...
 • Giờ Trái đất 2023: Cả nước tiết kiệm gần gần 300 nghìn kWh điện
  (TN&MT) - Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (từ 20h30-21h30) tối ngày 25/3, cả nước đã tiết kiệm 298.000 kWh điện, tương đương số tiền khoảng 555,6 triệu đồng.
 • Yên Bái: Tắt đèn một giờ đồng hồ hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023
  (TN&MT) - Tối 25/3, tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái (Yên Bái) Tỉnh đoàn Yên Bái, Sở Công thương và Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp tổ chức Chương trình Hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2023. Trong một giờ đồng hồ tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 – 21h30, tỉnh Yên Bái tiết kiệm được 28.886 kWh điện.
 • Thời tiết ngày 26/3: Hà Nội có mưa, trời lạnh
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 26/3, Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ.
 • Hưởng ứng Giờ Trái đất 2023: 'Năng lượng sạch – Trái đất xanh'
  (TN&MT) - Ngày 25/3, tại Phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra sự kiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng với chủ đề “Năng lượng sạch - Trái Đất xanh”. Sự kiện hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2023, diễn ra tối nay từ 20h30 đến 21h30.
 • Chuyên gia quốc tế bàn giải pháp tăng cường khả năng dự báo thiên tai ở Việt Nam
  (TN&MT) - Theo các chuyên gia về khí tượng thủy văn (KTTV), để tăng cường khả năng chống chịu với các hiện tượng cực đoan ở khu vực đô thị của Việt Nam, cần phải hiểu rõ các rủi ro hiện tại và trong tương lai, xây dựng năng lực phòng chống, quản lý khẩn cấp, phát triển ngành cũng như cơ chế quản trị rủi ro và học hỏi để quản lý rủi ro bền vững cho tương lai. Để làm được như vậy, ngành KTTV cần phát triển hơn nữa công nghệ, mô hình dự báo, cảnh báo dựa trên tác động.
 • Thanh Hóa: Thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Mã
  Sáng 25/3, tại khu phố Yên Vực, phường Tào Xuyên, UBND TP Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức “Lễ thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Mã – TP.Thanh Hóa”.
 • Quảng Bình: Xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải
  (TN&MT) - Ngày 22/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm đã ký ban hành công văn số 479 /UBND-KT về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải Quảng Bình.
 • Sơn La: 50 đoàn viên thanh niên đạp xe diễu hành hưởng ứng Giờ Trái đất 2023
  (TN&MT) - Ngày 25/3, Đoàn thanh niên Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La tổ chức ra quân tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.
 • Yên Bình (Yên Bái): Ra quân hưởng ứng Đề án trồng một tỷ cây xanh
  (TN&MT) - Sáng 25/3, tại tổ 7 thị trấn Yên Bình, UBND huyện Yên Bình (Yên Bái) tổ chức phát động trồng cây Phong Linh vàng và cây Hoa Ban trắng hưởng ứng Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.
 • Mưa đá xuất hiện tại miền núi Thừa Thiên – Huế
  Một trận mưa đá vừa xảy ra tại huyện miền núi A Lưới của tỉnh Thừa Thiên – Huế, không thiệt hại về người.
 • Thời tiết ngày 25/3: Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày và đêm 25/3, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to.
 • Lạng Sơn: Giữ gìn, bảo tồn đa dạng sinh học giúp dân thoát nghèo
  (TN&MT) - Được ví như “lá phổi xanh” vùng Đông Bắc, với trên 8.200ha rừng trải rộng trên địa bàn 5 xã thuộc 3 huyện của tỉnh Lạng Sơn, rừng đặc dụng Hữu Liên là địa bàn sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc từ bao đời nay. Nhờ được giao khoán bảo vệ rừng, giữ gìn, bảo tồn đa dạng sinh học, làm du lịch sinh thái đã tạo nguồn sinh kế ổn định cho bà con, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO