Đông Nam Bộ: Nhiều chuyển động trong triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020

Tường Tú - Linh Nga - Thanh Quỳnh | 16/03/2023, 11:29

(TN&MT) - Ngay sau khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành, các tỉnh, thành Đông Nam Bộ như TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham mưu ban hành các văn bản triển khai thi hành nhằm sớm đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 đi vào thực tiễn cuộc sống, phù hợp với điều kiện thực tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Hiệu quả ban đầu

Tại TP.HCM, ngày 17/11/2021, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020. Theo đó, TP.HCM xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đồng thời, TP.HCM xác định trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện; UBND phường, xã, thị trấn trong việc phối hợp, tổ chức triển khai Luật trên địa bàn thành phố.

7-1-.jpg

Năm 2022, để triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020, Sở TN&MT TP.HCM đã tham mưu ban hành 13 văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT). Cụ thể, trình UBND Thành phố 1 văn bản; gửi các sở ngành, quận, huyện góp ý 4 văn bản; đang xây dựng dự thảo 3 văn bản…; đồng thời, Sở TN&MT cũng đã phối hợp với Tổng cục Môi trường tổ chức hội nghị triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định số 45/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT đến các sở, ngành, quận, huyện, TP. Thủ Đức...

Còn tại Bình Dương, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, ngoài việc ban hành các kế hoạch, Sở TN&MT cũng đã có văn bản hướng dẫn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ TN&MT; có văn bản đề nghị UBND cấp huyện, cấp xã thống kê và lập danh sách các giấy phép môi trường đã được cấp phép và số lượng hồ sơ đăng ký môi trường.

Đặc biệt, Sở TN&MT Bình Dương cũng đã cụ thể hóa các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 cho địa phương như: Xây dựng dự thảo Quy định BVMT tỉnh Bình Dương; xây dựng các phương án BVMT trong Quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; xây dựng và ban hành Kế hoạch BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; xây dựng Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2023 - 2025; xây dựng đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, để triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giao Sở TN&MT tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phân loại rác sinh hoạt; quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải theo quy định....; đồng thời, giao các sở, ngành liên quan và các địa phương triển khai các hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng, nội dung dễ hiểu, phù hợp với các nhóm đối tượng, góp phần thiết thực đưa các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đến với người dân.

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, ngoài phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp cùng tham gia vào các hoạt động BVMT, việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 còn hỗ trợ cho công tác quản lý chất thải; kiểm soát nguồn thải có nguy cơ tác động xấu đến môi trường của tỉnh, thúc đẩy việc phân loại rác thải tại nguồn, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn của địa phương.

Đồng bộ giải pháp

Thời gian tới, để Luật Bảo vệ môi trường 2020 sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, phù hợp với điều kiện thực tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, dựa trên các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Sở TN&MT TP.HCM sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để trình Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn TP.HCM đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường năm 2023 và những năm tiếp theo; đảm bảo lộ trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định của Luật trước 31/12/2024.

7-2-.jpg

Một cảng sông tại TP.HCM được kiểm kê khí thải nhà kính theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020

Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ - Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM cho biết: Thời gian qua, trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường theo quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các Nghị định hướng dẫn vẫn còn một số vướng mắc, bất cập giữa thực tiễn của TP.HCM với quy định của pháp luật. Vì vậy, Sở TN&MT kiến nghị Tổng cục Môi trường sớm có hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến Luật mới này và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm đảm bảo quá trình áp dụng Luật trên địa bàn thành phố được thông suốt, hiệu quả.

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT cho hay: Thời gian tới, ngoài việc tập trung hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành lại Quy định BVMT tỉnh Bình Dương để làm cơ sở triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020; Sở TN&MT cũng sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của các huyện, thị xã, thành phố và cập nhật các kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về BVMT.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chủ động ngăn ngừa những vi phạm chính sách, pháp luật về BVMT; đồng thời, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình thực thi các chính sách, pháp luật về BVMT, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, BVMT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân công nhiệm vụ thống nhất, xuyên suốt cho các sở, ban, ngành có liên quan và các địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Trong đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Sở TN&MT, các sở, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục quán triệt Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trong toàn hệ thống chính trị; tiếp tục rà soát các quy định liên quan, tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác BVMT; tập trung triển khai thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật về quản lý chất thải; triển khai mạnh mẽ các giải pháp, xây dựng lộ trình để giải quyết dứt điểm các điểm đen, điểm nóng về môi trường, kết hợp di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường với chỉnh trang đô thị.

Bài liên quan
 • Sở TN&MT Bình Dương: Đẩy mạnh ứng dụng chia sẻ dữ liệu quan trắc môi trường
  (TN&MT) - Trước xu thế phát triển mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin của ngành TN&MT, để bắt kịp với yêu cầu hội nhập trong cuộc cách mạng 4.0, Sở TN&MT Bình Dương đã chủ động xây dựng Ứng dụng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường để chia sẻ đến cộng đồng và kết nối với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) Bình Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu
Từ ngày 05-10/6, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng Giám mục Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) với chủ đề “50 năm FABC: Nhìn lại các văn kiện và áp dụng”. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đến tham dự và phát biểu tại Hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
 • Chông chênh mùa màng Tây Bắc
  (TN&MT) - Tháng 5, trời Tây Bắc bước vào những ngày nắng nóng kỷ lục. Nhiệt độ ngoài trời có lúc trên 40 độ C. Sông hồ cạn nước, khí hậu oi bức… So với những năm trước đây khí hậu Tây Bắc bây giờ khắc nghiệt hơn nhiều. Nắng lắm, mưa nhiều… nhiệt độ các mùa đều tăng lên rõ rệt.
 • Ấm no từ những cánh rừng
  (TN&MT) - Dưới những tán rừng rộng lớn và xanh thẳm, bà con nông dân ở Thừa Thiên – Huế ngước nhìn với ánh mắt hạnh phúc. Họ đã thoát nghèo. Với họ, vùng đất khó giờ không còn khó nhờ tinh thần vươn lên trong lao động, sản xuất. Màu xanh bạt ngàn của những núi đồi đang thời kỳ sinh trưởng, phát triển tốt khẳng định khát vọng làm giàu của người dân.
 • Phú Thọ hướng tới chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải
  (TN&MT) - Tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch với mục tiêu nhằm phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh hướng tới phát thải ròng khí nhà kính về “0” vào năm 2050.
 • Đà Nẵng đồng loạt tổ chức ngày hội thu gom rác tái chế
  Ngày 8/6, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện đồng loạt tổ chức những ngày hội thu gom rác tái chế trên địa bàn thành phố, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.
 • Xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành tài nguyên
  (TN&MT) - Ngày 9/6, tại Hà Nội, Tạp chí TN&MT tổ chức Diễn đàn Môi trường năm 2023 với chủ đề “Giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành tài nguyên”. Đây là sự kiện thường niên hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6), đặc biệt là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Tạp chí TN&MT.
 • Thời tiết ngày 9/6: Mưa dông tập trung về chiều tối
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong hôm nay (9/6), tất cả các khu vực trên cả nước sẽ có mưa,  tập trung vào chiều và tối.
 • Thúc đẩy hợp tác ASEAN về quản lý thiên tai năm 2023
  (TN&MT) - Theo trình tự luân phiên giữa các quốc gia ASEAN, năm 2023, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM), đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai lần thứ 11 và các phiên họp liên quan của ACDM, Trung tâm điều khối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai (Trung tâm AHA)…
 • Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở TP. Hội An và huyện Núi Thành
  UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn số 3577/UBND-KTN về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn thành phố Hội An và xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.
 • El Nino tác động đến đời sống xã hội: cảnh báo và giải pháp - Nhanh chóng xây dựng kịch bản ứng phó
  (TN&MT) - Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn (KTTV), năm 2023, có khả năng sẽ xác lập nhiều kỷ lục nắng nóng và các hình thái thời tiết dị thường do tác động của hiện tượng El Nino kết hợp xu thế nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu.
 • Mường Lát (Thanh Hóa): Linh hoạt giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Nằm ở vùng núi cao của tỉnh Thanh Hóa, địa hình Mường Lát cơ bản là đồi núi, dân số ít và chủ yếu là đồng bào dân tộc. Nơi đây thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề trước các hiện tượng thời tiết cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu. Vì vậy, rất cần thiết phải có các giải pháp cụ thể nhằm từng bước nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu trong cộng đồng và nhận thức của người dân về những hậu quả của thiên tai.
 • Ngành KTTV trước xu hướng thời tiết nguy hiểm: Hướng tới mô hình hóa và dự báo tác động
  (TN&MT) - Việc xây dựng công cụ dự báo, cảnh báo, cũng như cập nhật công nghệ để nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV rất cấp thiết trong bối cảnh nhiều loại hình thời tiết, thiên tai cực đoan có thể xuất hiện vào nửa cuối mùa hè năm nay do hiện tượng El Nino.
 • Hậu Giang quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
  (TN&MT) - Thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) theo đúng tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT (Nghị quyết số 24-NQ/TW) đã đề ra, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển ổn định, bền vững.
 • Đắk Nông: Phí dịch vụ môi trường rừng “tiếp sức” ngành lâm nghiệp
  (TN&MT) - Từ khi triển khai chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), tình trạng khó khăn về nguồn kinh phí cho công tác quản lý bảo vệ rừng của các công ty lâm nghiệp được tháo gỡ một phần. Tính trong giai đoạn 2012 đến tháng 4/2023, tổng số tiền DVMTR đã thu thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Nông là hơn 982,5 tỷ đồng, tổng số tiền DVMTR đã chi là 808,7 tỷ đồng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO