Đồng Nai: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngành TN&MT năm 2023

Tường Tú | 05/01/2023, 15:04

(TN&MT) - Ngày 05/01, tại TP. Biên Hoà, Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý ngành TN&MT năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

sdn1.jpg

Ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Năm 2022, Sở TN&MT đã tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai theo phương châm hành động của Chính phủ năm 2022 là “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, an toàn, linh hoạt, hiệu quả”, từ đó có những đóng quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, Sở TN&MT đã tập trung xây dựng, tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/2019/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát, đánh giá tổng quan tình trạng phân lô, tách thửa đất trái quy định trên địa bàn tỉnh và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm.

Song song đó, Sở TN&MT đã hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, thu gom và xử lý 100% chất thải y tế; thu gom và xử lý 100% chất thải nguy hại; thu gom và xử lý 100% chất thải công nghiệp không nguy hại; thu gom và xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt; 100% các khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường.

sdn2.jpg

Ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai báo cáo tại Hội nghị

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức bàn giao bản đồ cho UBND cấp huyện theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Bản đồ khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai trong việc cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, không cấp phép cho những khu vực đã có nguồn nước mặt đầy đủ, nhằm sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên nước.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo của Đề án đánh giá tổng thể mức độ ảnh hưởng hoạt động khoáng sản đến môi trường và sông Buông cụm mỏ đá Tam Phước - Phước Tân do các doanh nghiệp cụm mỏ này theo đúng Đề cương đã được UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục phối hợp với Cục Thuế tỉnh rà soát tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với 40 mỏ với tổng số tiền được phê duyệt đến nay là 1.781,3 tỷ đồng. Hiện nay, tổng số tiền đã thu là 1.340 tỷ đồng.

sdn3.jpg

Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai phát biểu chủ trì tại Hội nghị

Phát biểu chủ trì tại Hội nghị, ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai nhận định: Bên cạnh những kết quả mà ngành TN&MT Đồng Nai đạt được trong năm 2022, thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, chỉ tiêu 100% KCN có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động chưa đạt theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra. Song song đó, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo các kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện Phương án quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh còn chưa đảm bảo thời gian...

Do đó, đại diện lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai đã cùng với đại diện lãnh đạo các Sở ngành có liên quan và các địa phương tham dự Hội nghị thảo luận, đánh giá, tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó đề xuất triển khai thực hiện các giải pháp hiệu quả, tối ưu để giúp ngành TN&MT Đồng Nai tiến tới hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Trong đó, ngành TN&MT Đồng Nai cũng sẽ tập trung triển khai thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Trong năm 2022, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng toàn ngành TN&MT Đồng Nai đã nỗ lực thực hiện hoàn thành khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng về công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ và Chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai.

Để tiến tới hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể trong năm 2023, ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị: Sở TN&MT tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; tăng cường kiểm tra, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, những dự án nhiều năm không thực hiện phải kiên quyết thu hồi, loại ra khỏi quy hoạch sử dụng đất, tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất đai.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư để triển khai dự án cũng như yêu cầu về giải ngân vốn đầu tư công, ông Võ Văn Phi đề nghị: Sở TN&MT, các Sở ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đang triển khai, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các công trình, dự án đúng thời gian, tiến độ.

Song song đó, Sở TN&MT Đồng Nai làm việc với chủ khu xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh để đôn đốc việc đầu tư các công trình, hạng mục xử lý, tái chế chất thải; khẩn trương tham mưu các giải pháp để các khu xử lý tiếp nhận, xử lý rác thải; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu xử lý chất thải mới đi vào hoạt động, nhằm giảm tải cho các khu xử lý hiện nay; giám sát chặt chẽ các cơ sở, doanh nghiệp có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh để không phát sinh thành điểm “nóng”.

sdn4.jpg

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác quản lý ngành TN&MT Đồng Nai năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai về tiếp tục tăng cường quản lý, khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh; thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định; tập trung hoàn thành Đề án “Đánh giá tổng thể mức độ ảnh hưởng hoạt động khoáng sản đến môi trường và sông Buông”; tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai có kế hoạch quản lý các khu vực dự trữ về vật liệu san lấp để khai thác phục vụ các công trình trọng điểm của quốc gia và của tỉnh trong thời gian tới.

Đặc biệt, Sở TN&MT Đồng Nai cùng ngành TN&MT tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính phải nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cho tổ chức, cá nhân; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường và có giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành TN&MT, Sở TN&MT Đồng Nai cùng ngành TN&MT sẽ tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Bài liên quan
  • Sở TN&MT Đồng Nai: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022
    (TN&MT) - Ngày 13/7, Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
(TN&MT) - Tổ chức Helvetas vừa phối phối hợp với Liên minh Đất đai LANDA/Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) tổ chức Hội thảo Kết thúc dự án “Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số” (L4A) tại thành phố Hòa Bình, tình Hòa Bình.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO