Đồng Nai: Tăng cường quản lý về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Tường Tú | 25/09/2019, 17:45

(TN&MT) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

dn
Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đã tạo ra quỹ đất cho các dự án quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai

Theo đó, trong những năm qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo ra quỹ đất để triền khai các dự án quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai. Nhiều khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được hình thành và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần ổn định cuộc sống của người dân tại nơi ở mới và phân bổ lại dân cư cho phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án còn chậm, kéo dài. Cùng với đó, việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu thực tế về mặt thời gian, chưa đảm bảo tính chủ động để bố trí cho các hộ bị giải tỏa trắng. Ngoài ra, tình hình khiếu kiện trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn diễn ra khá phổ biến, chiếm tỷ lệ lớn trong số đơn thư khiếu nại, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Để chấn chỉnh và khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, ổn định cuộc sống người dân bị thu hồi đất và giảm tình hình khiếu kiện trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo và thực hiện việc rà soát, để xuất điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, các công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm mà đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

Đồng thời, kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có các hành vi lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng công trình trái phép, nhất là trên đất nông nghiệp tại các khu vực đã có kế hoạch sử dụng đất, thông báo thu hồi đất để thực hiện các dự án; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đã buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng trên ở các địa phương; tăng cường chỉ đạo việc phối hợp và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tham gia thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Ngoài ra, UBND các huyện và các thành phố nghiêm túc thực hiện đúng quy trình, thời gian đối với các khâu trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đất đai, quy định của UBND tỉnh Đồng Nai và tiến độ đầu tư dự án; thực hiện tốt việc công khai minh bạch trong công tác quy hoạch chủ trương đầu tư các dự án, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động đối với người có đất bị thu hồi.

Sở TN&MT Đồng Nai chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan, UBND các huyện và các thành phố xây dựng, trình HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua và trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 05 năm 2020 - 2024 để thực hiện. Đồng thời, rà soát, chủ động đề xuất, kiến nghị thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất mà qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện không đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất đai và bức xúc trong dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai xử lý dứt điểm các dự án, công trình đã có quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng, chưa triển khai được, nhất là các dự án, công trình trọng điểm và các trường hợp có quyết định thu hồi đất trước ngày 01/7/2014. Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh và các Sở ngành có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các địa phương, kịp thời tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai chấn chỉnh, xử lý đối với các địa phương còn xảy ra những tồn tại, khuyết điểm.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao cho các Sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và gửi báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ về Sở TN&MT Đồng Nai trước ngày 10/12 hàng năm để tổng hợp chung. Đồng thời, giao Sở TN&MT Đồng Nai theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ trước ngày 31/12 hàng năm báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình thực hiện Chỉ thị này.


(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Quản lý đất đai cấp cho đồng bào dân tộc còn bất cập
  Theo báo cáo mới nhất về kết quả điều tra thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số của Ủy ban Dân tộc (năm 2019), cả nước còn có 24.532 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở; 210.400 hộ dân tộc thiểu số có nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất.
 • “Sổ đỏ” mang tên cả vợ lẫn chồng : Tạo điều kiện để phụ nữ chủ động phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo
  Phụ nữ và nam giới bình đẳng về quyền sử dụng (QSD) đất được đề cập trong các văn bản pháp luật hiện hành tại Việt Nam. Nội dung này được thể hiện trong Hiến pháp 2013, Luật đất đai 2013, Bộ luật Dân sự 2015, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Thanh Hoá: Có 429.337 ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có Báo cáo số 47/BC-UBND, ngày 19/3/2023 về việc tổng hợp kết quả tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi). Các tổ chức, cá nhân góp ý 16 chương với 429.337 lượt ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Infographic: Chính sách đất đai đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số
  Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trong đó, có nhiều chính sách về đất đai hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, qua đó góp phần vào công cuộc xóa đói – giảm nghèo.
 • Thanh Hóa: Công khai 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai
  Thực hiện quy định tại Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy định thi hành, theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 654/STNMT- TTr báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công khai 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai.
 • Nhiều chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai góp phần xóa đói giảm nghèo
  (TN&MT) - Trên cơ sở định hướng tại các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều quy định quan trọng trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nói chung, trong đó có thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp nói riêng nhằm hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.
 • Có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
  Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với một số Bộ ngành địa phương có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với các cơ chế hiệu quả để ngăn chặn người dân chuyển nhượng sau khi được giao đất; có quy định tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch…
 • Khẩn trương tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 18/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất
  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
 • 32 địa phương đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025
  Sáng 16/3, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất và một số đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh và điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 đã được Thủ tưởng Chính phủ phân bổ.
 • Kon Tum: Nỗ lực cấp đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số
  Hiện tại, tỉnh Kon Tum đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng thời, Kon Tum còn tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách trên đạt hiệu quả; phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ đồng bào DTTS có đất ở, đất sản xuất để phát triển kinh tế, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 • Quảng Bình: Chú trọng tính hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển đất
  (TN&MT) - Quỹ phát triển đất của địa phương do UBND cấp tỉnh thành lập, có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tại Quảng Bình, những năm qua, hoạt động hiệu quả của Quỹ phát triển đất đã góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.
 • Lào Cai ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện định giá đất năm 2023
  (TN&MT) - Để chủ động trong việc tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời, đáp ứng tiến độ của các dự án và làm cơ sở để bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho việc tổ chức thực hiện định giá đất. Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh.
 • UBND tỉnh Vĩnh Phúc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  (TN&MT) - Ngày 14/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã cụ thể và khoa học hơn
  Sáng 14/3, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” với hình thức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO