Đồng Nai: Tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên nước

14/05/2019, 13:16

(TN&MT) - Nguồn tài nguyên nước trên các lưu vực sông, trong đó có lưu vực sông Đồng Nai đang được khai thác quy mô lớn để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì thế, để phát triển bền vững đòi hỏi phải mang tính chiến lược và tài nguyên nước đóng một vai trò then chốt và không thể tách rời khỏi phát triển bền vững.

N1
Đồng Nai đã và đang quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Nhận thức rõ điều đó, từ nhiều năm qua, Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở TN&MT Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các đơn vị nghiên cứu tiến hành các hoạt động điều tra, khảo sát, nghiên cứu đánh giá cơ bản về tiềm năng nguồn nước, hiện trạng và khả năng khai thác sử dụng tài nguyên nước phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, tỉnh Đồng Nai đã có nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước. Qua đó, góp phần quan trọng vào các thành tựu về tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường… của tỉnh.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết, tại tỉnh Đồng Nai, nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm được đánh giá là tương đối dồi dào. Tuy nhiên, với tình hình phát triển kinh tế - xã hội không ngừng của tỉnh Đồng Nai, thì chất lượng nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm là những điều đáng được quan tâm và cần phải được bảo vệ cũng như sử dụng hợp lý nhất để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững của tỉnh. Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 32 khu công nghiệp đang hoạt động, với khoảng hơn 1.200 doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, với tổng lượng nước thải trên 116.000 m3/ngày. 

Trong đó, có hơn 71% doanh nghiệp đã đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất vận hành thực tế trên 83.000 m3/ngày. Còn lại gần 29% doanh nghiệp tự xử lý nước thải xả thải ra nguồn tiếp nhận khoảng trên 33.000 m3/ngày. Với tổng lượng nước thải công nghiệp lớn như hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, việc quản lý và giám sát chất lượng nước thải vào môi trường luôn được tỉnh Đồng Nai rất quan tâm, đặc biệt là các nguồn nước thải lớn. Tỉnh Đồng Nai cũng đã đầu tư các hệ thống quan trắc nước thải và nước mặt tự động để vừa kiểm soát chất lượng và lưu lượng nguồn thải, vừa theo dõi giám sát chất lượng nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước trong thời gian tới, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước và bảo vệ nguồn nước; kiểm soát chặt các hoạt động phòng, chống ô nhiễm suy thoái, cạn kiệt các nguồn nước ngay từ khi triển khai đầu tư các dự án phát triển; tập trung triển khai các biện pháp, công cụ kinh tế theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012 để từng bước ngăn chặn, tiến tới hạn chế dần tình trạng sử dụng nước lãng phí, kém hiệu quả, nhất là thực hiện việc thu thuế và thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

N2
Đồng Nai cũng quan tâm đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các KCN  nhằm kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình cung cấp và sử dụng nước, tình hình khai thác nước dưới đất của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đề xuất giải pháp ngưng khai thác nước dưới đất đối với khu vực đã có hệ thống cấp nước tập trung; tổ chức thực hiện dự án lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo đề cương đã phê duyệt; tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản chỉ đạo quản lý vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh về việc giao thẩm quyền đăng ký khai thác nước dưới đất cho UBND cấp huyện.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục thực hiện các dự án: “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” và các dự án khác có liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước. Từ đó, Đồng Nai cơ bản sẽ nắm được tổng thể về nguồn tài nguyên nước cũng như có định hướng trong việc quy hoạch mạng lưới cấp nước, đảm bảo dự trữ an toàn nguồn nước, nhất là chủ động trong việc cung cấp nước sạch, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  

Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai năm 2019, kế hoạch năm 2019 và giai đoạn 2019 - 2020. Trong đó, tỉnh Đồng Nai tập trung triển khai các vấn đề chính: kiểm soát chất lượng nước thải từ hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, dân sinh và nuôi trồng thủy sản; phối hợp với các địa phương giáp ranh thống kê, cập nhật nguồn thải có lưu lượng xả thải từ 200m3/ngày trở lên trên phạm vi toàn bộ lưu vực sông, nhằm đánh giá toàn diện mức độ tiếp nhận chất thải của hệ thống lưu vực sông Đồng Nai.

Cùng với đó, tỉnh Đồng Nai cũng sẽ thống nhất chia sẻ dữ liệu giữa các địa phương trên lưu vực sông Đồng Nai; ứng dụng quan trắc tự động để giám sát môi trường trên lưu vực sông Đồng Nai; phối hợp giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường nước liên tỉnh, tại các khu vực giáp ranh; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường cho tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm tạo nên sự chuyển biến cũng như chủ động trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ lưu vực sông Đồng Nai…


(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • Mở rộng mạng lưới nước sạch cho người dân vùng nông thôn Yên Bái
  (TN&MT) - Trong thời gian qua, thông qua các chương trình và lồng ghép nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh Yên Bái đã và đang tích cực đưa nước sạch tới người dân vùng nông thôn, trong đó có sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội.
 • Thể chế quan điểm tuần hoàn tài nguyên nước
  (TN&MT) - Trong bối cảnh hướng đến nền kinh tế tuần hoàn trên thế giới, việc tuần hoàn tài nguyên nước là một yêu cầu cần thiết. Các quốc gia cần xây dựng được môi trường pháp lý cho phép thực hiện các giải pháp kinh tế nước tuần hoàn, đưa ra các chính sách khuyến khích và thúc đẩy thích hợp, nâng cao nhận thức và tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các công nghệ tiết kiệm nước, tuần hoàn, tái sử dụng nước. Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã đặt ra vấn đề này.
 • Đắk Nông: Đảm bảo nguồn nước, giúp người dân phát triển nông nghiệp
  Đắk Nông là một trong năm tỉnh thuộc Tây Nguyên được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu thổ nhưỡng rất phù hợp để phát triển nông nghiệp. Trong đó, vấn đề an ninh nguồn nước luôn được tỉnh Đắk Nông quan tâm, chú trọng chỉ đạo đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi, giúp người dân có điều kiện tốt nhất phát triển sản xuất nông nghiệp, vươn lên thoát nghèo.
 • Phiên họp thứ 55 Ủy hội sông Mê Công:Thúc triển khai thực hiện Tuyên bố chung Viêng Chăn
  (TN&MT) - Ngày 18/5, tại Đà Nẵng đã diễn ra Phiên họp lần thứ 55 của Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Phiên họp nhằm thúc đẩy triển khai việc thực hiện Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao lần thứ 4 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (Tuyên bố chung Viêng Chăn).
 • Bạc Liêu: Quản lý, sử dụng, bảo vệ nguồn nước sạch cho mục tiêu phát triển bền vững
  Xác định tầm quan trọng của tài nguyên nước, trong những năm qua tỉnh Bạc Liêu đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nước, phục vụ đời sống nhân dân và mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo nước sạch cho mọi tầng lớp nhân dân. Để hiểu hơn về vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Bình Thuận, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu.
 • Sơn La: Lấy ý kiến dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
  (TN&MT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Bà Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chủ trì Hội nghị.
 • Vĩnh Phúc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Tài nguyên nước
  (TN&MT) - Sáng 17/5, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì Hội nghị.
 • Quảng Ngãi: Tìm giải pháp cấp nước ngọt ổn định cho đảo tiền tiêu Lý Sơn
  Nguồn nước ngầm trên huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang dần cạn kiệt khiến đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con trở nên khó khăn. Các cơ quan chức năng của tỉnh cùng chính quyền địa phương khẩn trương tìm phương án tối ưu trong việc cấp nước ngọt ổn định, lâu dài cho đảo.
 • Thừa Thiên – Huế: Đưa vào vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp
  (TN&MT) - Dự án vận hành hồ chứa nhằm bảo vệ an toàn di tích lịch sử Cố đô Huế và hạn chế tình trạng lũ lụt, giảm thiểu thiệt hại cho lưu vực sông Hương.
 • Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật Đất đai và Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
  Sáng 12/5, tại Sở TN&MT, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ông Đỗ Đức Duy – Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị.
 • Yên Bái: Nỗ lực đưa nước sạch tới người dân vùng nông thôn
  Vượt qua những khó khăn về địa hình, những năm qua tỉnh Yên Bái đã nỗ lực đưa nước hợp vệ sinh tới nhiều vùng nông thôn, đặc biệt là những địa phương có đồng bào dân tộc sinh sống.
 • Yên Bái: Gần 300 công trình cấp nước tập trung phát huy được hiệu quả
  (TN&MT) – Đến hết năm 2022, người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái có khoảng trên 600.000 người được tiếp cận và sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 93%. Hiện toàn tỉnh có 358 công trình cấp nước tập trung, với 254 công trình đang phát huy tốt hiệu quả với tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng.
 • Quy định rõ trách nhiệm các Bộ ngành, cơ quan đối với đảm bảo an ninh nguồn nước
  (TN&MT) - Chiều 9/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 6 về nội dung thẩm tra dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Lệ Thủy đồng chủ trì Phiên họp.
 • Nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng mùa khô tới, Bộ TN&MT chỉ đạo khẩn triển khai các biện pháp cấp bách
  (TN&MT) - Ngày 8/5, Bộ TN&MT đã có Công văn gửi các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, và các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa lưu vực sông thực hiện các giải pháp cấp bách, giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du các lưu vực sông miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ các tháng cuối mùa cạn năm 2023.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO