Đồng Nai: Siết chặt công tác quản lý, bảo vệ môi trường

Tường Tú | 07/04/2022, 09:24

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang tập trung thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh; đồng thời, triển khai thường xuyên, đồng bộ các giải pháp về BVMT nên đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác quan trắc môi trường được nâng cao về chất lượng, cảnh báo kịp thời các ảnh hưởng tiêu cực của môi trường để các địa phương có các giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Chuyển biến tích cực

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh và đã đạt được một số kết quả khả quan. Trong đó, việc tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức về BVMT với các hình thức đa dạng và phong phú đã thu hút sự quan tâm và tham gia hưởng ứng tích cực của cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp. Qua các chương trình truyền thông về môi trường, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về BVMT đã giúp nâng cao nhận thức về BVMT của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân.

Hiện nay, mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được hoàn thiện với đầy đủ các thành phần môi trường. Công tác quan trắc các thành phần môi trường được thực hiện và hoàn thành theo khối lượng công việc đã được phê duyệt, kịp thời phản ánh chất lượng môi trường để các cấp chính quyền ra quyết định quản lý, công khai cảnh báo cộng đồng về chất lượng môi trường để có những biện pháp thích ứng phù hợp. Hiện, tỉnh Đồng Nai đã cơ bản kiểm soát lưu lượng và chất lượng nước thải từ các khu công nghiệp (KCN) và các nguồn thải lớn; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải có nguy cơ ô nhiễm môi trường, các khu vực thường xuyên có khiếu nại của cử tri.

quan-trac-nuoc-thai-tai-kcn.jpg

Đồng Nai rất quan tâm đầu tư, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các KCN nhằm kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thiết lập được 5 trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động, 2 trạm quan trắc môi trường không khí tự động cố định và 1 xe quan trắc môi trường không khí tự động di động. Tính đến năm 2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở TN&MT đầu tư, lắp đặt 25 hệ thống quan trắc nước thải tự động tại 25 KCN có đủ lượng nước thải vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung và được lấp đầy trên 50% diện tích. Hằng năm, Sở TN&MT Đồng Nai còn phối hợp Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị quan trắc môi trường để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu về đo lường đối với thiết bị quan trắc.

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp có lưu lượng nước thải lớn khẩn trương thực hiện đầu tư, lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống quan trắc tự động và truyền dữ liệu về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT của Bộ TN&MT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Riêng đối với các cơ sở có nguồn phát sinh khí thải lớn chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp sản xuất thép, nhiệt điện, hóa chất, xử lý rác,... cần xây dựng kế hoạch thực hiện lắp đặt quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Cũng theo Sở TN&MT Đồng Nai, trong năm 2021, thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ TN&MT, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tạm ngừng tất cả các Đoàn thanh tra, kiểm tra định kỳ trên địa bàn tỉnh nhằm tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, việc phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật vẫn được tổ chức kiểm tra, giám sát đột xuất thông qua cộng đồng dân cư, bằng nhiều phương pháp khác nhau. Qua đó, tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 73 trường hợp vi phạm và đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, truy thu lợi bất chính với số tiền phạt là hơn 6 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Sở TN&MT đã phối hợp thực hiện giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và kịp thời có văn bản thông báo để chấn chỉnh, xử lý đối với các trường hợp xử lý chất thải chưa đạt yêu cầu hoặc thực hiện chưa đúng yêu cầu về BVMT. Đối với việc giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh, trường hợp các khu vực có kết quả quan trắc vượt quy chuẩn quy định, Sở TN&MT cũng đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan và doanh nghiệp để kịp thời hướng dẫn thực hiện biện pháp xử lý nhằm kiểm soát ô nhiễm. Nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh không phát sinh “điểm nóng” về môi trường.

Tăng cường quản lý

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để tiếp tục tăng cường công tác BVMT và cụ thể hóa những nội dung, công tác BVMT theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Quyết định số 166/KH-TTg ngày 21/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 để tập trung thực hiện; ngoài thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh Đồng Nai đề ra, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Trên cơ sở Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Sở TN&MT sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Đồng Nai” nhằm đánh giá công tác quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh; xác định và đánh giá các nguồn phát thải khí thải chính; kiểm kê phát thải; mô hình hóa chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh trên cơ sở những kịch bản phát triển kinh tế, qua đó đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ đạo triển khai xây dựng Kế hoạch BVMT trên địa bàn tỉnh năm 2022; tập trung thực hiện Kế hoạch số 7729 ngày 6/7/2021 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực BVMT do HĐND, UBND tỉnh ban hành không còn phù hợp để đề xuất bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi phù hợp với các quy định mới về môi trường; đồng thời, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh được giao trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 để làm cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai và Kế hoạch số 5973 ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện; đồng thời, quy hoạch các điểm trung chuyển và tập kết chất thải rắn đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường; tiếp tục thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại chất thải rắn tại nguồn, xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ đạo tập trung hoàn thành việc xây dựng Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất thải rắn và các nội dung mới theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sau khi Đề án này được ban hành; đồng thời, tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về BVMT năm 2022 theo Chương trình liên tịch hành động BVMT đã được ký kết.

Để kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở TN&MT lập “Báo cáo chuyên đề thực trạng và giải pháp phòng ngừa, kiểm soát các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường”. Theo Sở TN&MT Đồng Nai, kết quả của nhiệm vụ này sẽ là cơ sở nhận diện các nguy cơ ô nhiễm từ các đối tượng này cũng như phục vụ đề xuất các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát một cách hiệu quả trong thời gian tới.

Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế để được hỗ trợ các chương trình, dự án về BVMT; thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân xả thải gây ô nhiễm ra môi trường; xây dựng, lồng ghép các nội dung BVMT vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài liên quan
 • Đồng Nai: Chủ động nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Yên Bái: Tắt đèn một giờ đồng hồ hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023
  (TN&MT) - Tối 25/3, tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái (Yên Bái) Tỉnh đoàn Yên Bái, Sở Công thương và Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp tổ chức Chương trình Hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2023. Trong một giờ đồng hồ tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 – 21h30, tỉnh Yên Bái tiết kiệm được 28.886 kWh điện.
 • Thời tiết ngày 26/3: Hà Nội có mưa, trời lạnh
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 26/3, Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ.
 • Hưởng ứng Giờ Trái đất 2023: 'Năng lượng sạch – Trái đất xanh'
  (TN&MT) - Ngày 25/3, tại Phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra sự kiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng với chủ đề “Năng lượng sạch - Trái Đất xanh”. Sự kiện hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2023, diễn ra tối nay từ 20h30 đến 21h30.
 • Chuyên gia quốc tế bàn giải pháp tăng cường khả năng dự báo thiên tai ở Việt Nam
  (TN&MT) - Theo các chuyên gia về khí tượng thủy văn (KTTV), để tăng cường khả năng chống chịu với các hiện tượng cực đoan ở khu vực đô thị của Việt Nam, cần phải hiểu rõ các rủi ro hiện tại và trong tương lai, xây dựng năng lực phòng chống, quản lý khẩn cấp, phát triển ngành cũng như cơ chế quản trị rủi ro và học hỏi để quản lý rủi ro bền vững cho tương lai. Để làm được như vậy, ngành KTTV cần phát triển hơn nữa công nghệ, mô hình dự báo, cảnh báo dựa trên tác động.
 • Thanh Hóa: Thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Mã
  Sáng 25/3, tại khu phố Yên Vực, phường Tào Xuyên, UBND TP Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức “Lễ thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Mã – TP.Thanh Hóa”.
 • Quảng Bình: Xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải
  (TN&MT) - Ngày 22/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm đã ký ban hành công văn số 479 /UBND-KT về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải Quảng Bình.
 • Sơn La: 50 đoàn viên thanh niên đạp xe diễu hành hưởng ứng Giờ Trái đất 2023
  (TN&MT) - Ngày 25/3, Đoàn thanh niên Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La tổ chức ra quân tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.
 • Yên Bình (Yên Bái): Ra quân hưởng ứng Đề án trồng một tỷ cây xanh
  (TN&MT) - Sáng 25/3, tại tổ 7 thị trấn Yên Bình, UBND huyện Yên Bình (Yên Bái) tổ chức phát động trồng cây Phong Linh vàng và cây Hoa Ban trắng hưởng ứng Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.
 • Mưa đá xuất hiện tại miền núi Thừa Thiên – Huế
  Một trận mưa đá vừa xảy ra tại huyện miền núi A Lưới của tỉnh Thừa Thiên – Huế, không thiệt hại về người.
 • Thời tiết ngày 25/3: Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày và đêm 25/3, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to.
 • Lạng Sơn: Giữ gìn, bảo tồn đa dạng sinh học giúp dân thoát nghèo
  (TN&MT) - Được ví như “lá phổi xanh” vùng Đông Bắc, với trên 8.200ha rừng trải rộng trên địa bàn 5 xã thuộc 3 huyện của tỉnh Lạng Sơn, rừng đặc dụng Hữu Liên là địa bàn sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc từ bao đời nay. Nhờ được giao khoán bảo vệ rừng, giữ gìn, bảo tồn đa dạng sinh học, làm du lịch sinh thái đã tạo nguồn sinh kế ổn định cho bà con, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
 • Thời tiết ngày 24/3: Nắng nóng gay gắt trước khi giảm nhiệt
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 24/3, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-45%.
 • Ngay sau nắng nóng diện rộng, miền Bắc sắp đón không khí lạnh
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 24/3 trở đi, có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, gây mưa rào và dông mạnh ở khu vực Việt Bắc, Đông Bắc.
 • Các nước Bắc Âu chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn
  (TN&MT) - Chiều 23/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán các nước Bắc Âu tại Việt Nam (Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển) đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Giải pháp xanh cho kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải: Kinh nghiệm của Bắc Âu và hàm ý chính sách cho Việt Nam”.
 • Tham vấn xây dựng định mức chi phí tái chế sản phẩm, bao bì
  (TN&MT) - Sáng 23/03, Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Đại sứ quán Na Uy và một số đơn vị tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng định mức chi phí tái chế sản phẩm, bao bì (Fs).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO