Đồng Nai quản lý, bảo vệ tài nguyên nước bền vững

Bài và ảnh: TƯỜNG TÚ | 19/11/2019, 10:59

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên nước, nhất là nguồn tài nguyên nước mặt, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Theo Quy hoạch Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, hệ thống nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được chia thành 12 lưu vực. UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 7/4/2016 về việc phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, hàng năm, Sở TN&MT Đồng Nai thực hiện quan trắc chất lượng nước mặt tại các sông, suối, hồ trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2019, Sở TN&MT Đồng Nai thực hiện quan trắc chất lượng nước mặt tại 166 vị trí 18 sông, 55 suối, 20 hồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Qua đó, đã thông báo diễn biến chất lượng nước mặt đến các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa, ưu tiên hàng đầu là các khu vực cấp nước sinh hoạt, khu vực nuôi trồng thủy sản để người dân và doanh nghiệp biết và có biện pháp xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo UBND các huyện tăng cường kiểm tra, giám sát các nguồn thải trên địa bàn, thực hiện các dự án nạo vét, khai thông dòng chảy tại các sông, suối có chất lượng nước ô nhiễm liên tục; tăng cường giám sát không để người dân xả thải chất thải sinh hoạt xuống sông, suối gây tắc nghẽn dòng chảy và gia tăng ô nhiễm nước mặt.

Đối với nước dưới đất, để bảo vệ nguồn nước dưới đất, duy trì khả năng khai thác nước dưới đất bền vững, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 8/3/2018 về phê duyệt danh mục vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây mới công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các huyện: Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch và TP. Biên Hòa và bản đồ vùng cấm, vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các huyện Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa tỷ lệ 1:25000 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kiểm soát chặt nước thải

Hiện, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 32 khu công nghiệp (KCN) được thành lập, trong đó có 31/32 KCN đi vào hoạt động đã thu hút đầu tư của 43 quốc gia với 1.671 dự án, tạo công ăn việc làm cho hơn 561.800 lao động trong và ngoài nước. Về cơ bản, 31 KCN đã xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung (HTXLNTTT) đạt quy chuẩn môi trường với tổng công suất thiết kế 166.070 m3/ngày.đêm. Riêng KCN Công nghệ cao Long Thành đang thu hồi đất đầu tư hạ tầng.

Hiện tại, 31 KCN đang hoạt động với tổng lượng nước thải phát sinh khoảng 120.358 m3/ngày, trong đó, có 1.223/1.267 dự án thực hiện đấu nối nước thải về HTXLNTTT KCN để xử lý với lưu lượng 90.972m3/ngày (chiếm tỷ lệ 75.58%); 35 cơ sở tự xả thải theo Giấy phép xả thải do cơ quan có thẩm quyền cấp với lưu lượng khoảng 29.210m3/ngày (chiếm tỷ lệ 24,27%); còn lại 9 cơ sở nước thải phát sinh ít (khoảng 0,15% tổng lượng nước thải) chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ hoạt động của các văn phòng được xử lý qua hệ thống các bể tự hoại theo quy định.

Trong 31 KCN có 25 KCN có đủ nước để vận hành liên tục HTXLNTTT đã được UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở TN&MT Đồng Nai đầu tư lắp đặt trạm quan trắc tự động nước thải liên tục với các thông số: lưu lượng đầu ra, pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni, Nitrat. Đồng thời, có hệ thống giám sát camera bên trong và bên ngoài nhà trạm tại hệ thống đo lưu lượng; hệ thống điều khiển bơm thu mẫu tự động khi chất lượng nước vượt quy chuẩn và lưu tại tủ bảo quản mẫu phù hợp quy định.

Riêng đối với các nguồn thải nước thải lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay như: KCN, các doanh nghiệp có nguồn thải trên 1.000m3/ngày, Sở TN&MT Đồng Nai đã thực hiện giám sát tự động, liên tục nước thải thông qua hệ thống quan trắc tự động nước thải, truyền dữ liệu trực tiếp về Sở TN&MT. Hầu hết, nước thải của các nguồn thải lớn đều được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Còn đối tất cả các doanh nghiệp nói chung, trong đó, có các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Sở TN&MT Đồng Nai có kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ và xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp có hành vi xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường.

Đồng Nai triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước

Đầu tư quan trắc tự động

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, qua kết quả quan trắc cho thấy, đối với chất lượng nước mặt tại các vị trí cấp nước năm 2019 có cải thiện hơn so với năm 2018. Tại một số hồ chất lượng nước rất tốt và tương đối ổn định qua các năm. Tại khu vực Xí nghiệp nước Vĩnh An chất lượng nước rất tốt với hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép. Còn tại Nhà máy nước Thiện Tân hầu hết các đợt quan trắc có chất lượng nước đều tốt đạt mục đích cấp nước sinh hoạt. Tuy vậy, vào một vài thời điểm trong năm hàm lượng hữu cơ và vi sinh tăng cao chưa đạt quy chuẩn.

Theo nhận định của Sở TN&MT Đồng Nai, từ những kết quả quan trắc trên cho thấy, chất lượng nước mặt tại các khu vực cấp nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn đạt nhu cầu cấp nước theo quy định đối với hàm lượng Amoni, TSS và vi sinh. Tại vị trí trạm bơm nước Hóa An, Nhà máy nước Biên Hòa (sông Đồng Nai đoạn 3) để sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, cần có biện pháp xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, kết quả quan trắc cũng cho thấy, hiện trạng các sông suối nhỏ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang là nguồn tiếp nhận nước thải của các hoạt động dân sinh nên có xảy ra tình trạng ô nhiễm hữu cơ tại một số khu vực. Do đó, việc tăng cường các biện pháp thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn cũng là một trong những giải pháp ưu tiên nhằm giảm thiểu tác động đến chất lượng nước mặt.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục kết hợp phương pháp quan trắc thủ công và phương pháp đo nhanh đối với một số thông số chất lượng nước để cảnh báo kịp thời. Bên cạnh đó, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai đầu tư lắp đặt một số trạm quan trắc tự động tại một số khu vực cấp nước và khu vực nuôi trồng thủy sản để các Sở, ban, ngành, địa phương và người dân có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại.

Hoàn thành kế hoạch kiểm tra

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Qua thực trạng môi trường nước mặt, để bảo vệ nguồn nước hiệu quả, nhất là đảm bảo an ninh nguồn nước sạch, đảm bảo phục vụ dân sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát các nguồn thải có hoạt động xả thải vào các lưu vực sông được sử dụng làm nguồn nước cấp. Đồng thời, sẽ tổ chức đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ. Trong đó, căn cứ theo đặc điểm mục đích sử dụng, khả năng tự làm sạch của nguồn nước, quy mô và tính chất của các nguồn nước thải hiện tại và theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở ngành liên quan và các địa phương tăng cường hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường lưu vực sông nói riêng, hạn chế tối đa việc xả thải chất thải sinh hoạt xuống các kênh, rạch, sông, suối gây cản trở dòng chảy và ô nhiễm nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Riêng đối với Dự án “Lập quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tập trung hoàn thành lập hành lang 3 huyện: Long Thành, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch và 2 thành phố: Long Khánh, Biên Hòa. Bên cạnh đó, Sở TN&MT sẽ tập trung hoàn thành xử lý đối với các doanh nghiệp khai thác nước dưới đất có khả năng đấu nối nước cấp theo báo cáo của Công ty CP Cấp nước Đồng Nai và căn cứ các quy định hiện hành để đề xuất xử lý.

Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tập trung hoàn thành và tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ quan trắc động thái nước dưới đất và quan trắc dòng chảy mùa cạn đạt theo tiến độ của đề cương đã được duyệt. Bên cạnh đó, Sở TN&MT sẽ tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thực hiện theo Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất. Đặc biệt, tập trung hoàn thành kiểm tra tài nguyên nước theo kế hoạch năm 2019 đã đề ra.

 

Để đảm bảo an ninh nguồn nước, ngoài việc đầu tư các trạm quan trắc môi trường nước tự động tại một số khu vực cấp nước, Đồng Nai sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống thu gom, thoát nước, xử lý nước thải sinh hoạt tại các đô thị; xây dựng vận hành các khu xử lý nước thải đô thị. Đồng thời, quy hoạch và quản lý chặt chẽ hành lang bảo vệ nguồn nước. Ngoài ra, để đảm bảo an ninh nguồn nước cũng cần có sự tham gia của các đơn vị nghiệp vụ thuộc ngành Công an sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm an ninh nguồn nước.

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Giới thiệu Triển lãm Ngành Nước lần thứ 14
  (TN&MT) - Ngày 12/9, tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với Công ty Infoma Markets Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về Triển lãm và Hội thảo quốc tế về ngành cấp thoát nước, Công nghệ lọc và xử lý nước thải tại Việt Nam (VIETWATER 2023) và Triển lãm về vận tải, xử lý chất thải và công nghệ môi trường tại Việt Nam (WETV 2023).
 • Hải Dương: Sản xuất, cung cấp nước sạch gắn với chuyển đổi số, bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Xác định đổi mới công nghệ và chuyển đổi số là yếu tố “sống còn” của doanh nghiệp do vậy, những năm gần đây, Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương đã tích cực áp dụng những thành tựu của khoa học công nghệ vào công tác sản xuất, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân, từ đó góp phần vào công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường.
 • Cần Thơ quản lý hiệu quả tài nguyên nước: Thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển
  (TN&MT) - TP. Cần Thơ hiện đang tập trung triển khai thực hiện các biện pháp nhằm quản lý, bảo vệ hiệu quả nguồn tài nguyên nước trước tác động của biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố phát triển ngày càng bền vững.
 • Quảng Ngãi: Sử dụng nước hiệu quả, tiếp cận theo hướng tuần hoàn
  (TN&MT) - Biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn ra ngày càng nghiêm trọng đang ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn tài nguyên nước mặt và nước ngầm ở Quảng Ngãi.
 • TP. Vinh (Nghệ An): Tất cả các mẫu nước sạch đều đạt yêu cầu
  Mới đây, vào ngày 06/9/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã có báo cáo về kết quả giám sát chất lượng nước sạch sử dụng vào mục đích sinh hoạt tại các nhà máy nước cung cấp cho thành phố Vinh và các vùng phụ cận. Theo đó, tất cả 10/10 mẫu nước sạch đều đạt QCĐP 01:2021/NA.
 • Quảng Ngãi: Nhiều bất cập trong đầu tư công trình nước sạch
  Bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, những năm qua tỉnh Quảng Ngãi đầu tư hàng trăm công trình nước sạch, mỗi công trình có kinh phí đầu ít nhất là 500 triệu đồng, thậm chí có những công trình hơn 10 tỷ đồng. Thế nhưng, vì nhiều lý do có hơn 90% các công trình cấp nước ở nông thôn không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả gây lãng phí.
 • Mù Cang Chải (Yên Bái): Nhanh chóng khắc phục kênh mương thuỷ lợi sau mưa lũ
  (TN&MT) – Sau khi bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra vào đầu tháng 8/2023, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã tích cực phối hợp với các đơn vị tu sửa lại hệ thống kênh mương thuỷ lợi đảm bảo đủ nước cho bà con sản xuất vụ mùa.
 • Ninh Thuận: Thực hiện vận hành các hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2023
  (TN&MT) - Theo nhận định xu thế khí tượng thủy văn mùa mưa, bão, lũ năm 2023 của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trên các lưu vực sông cả nước sẽ có những diễn biến hết sức phức tạp, phạm vi ảnh hưởng do mưa bão rộng, đặc biệt là khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, cảnh báo nguy cơ lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 11.
 • Để những mạch nguồn chảy mãi
  Việt Nam được dệt thêu bởi 3.450 sông, suối - tạo nên sự đa dạng cảnh sắc, con người và văn hóa độc đáo. Thế nhưng, sông ngòi - những mạch sống của các hệ sinh thái đang bị đầu độc bởi con người. Ngày nay, khó có thể kiếm được con sông nào giữ được một vài nét nguyên sơ.
 • Lạng Sơn: Đưa nước sạch đến với người dân vùng khó khăn
  (TN&MT) - Là tỉnh miền núi có mạng lưới sông suối, ao, hồ khá đa dạng với hơn 270 hồ chứa, trên 970 đập dâng các loại, tỉnh Lạng Sơn đã và đang triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cấp nước an toàn cho khu vực nông thôn, góp phần tiết kiệm, giảm tỷ lệ thất thoát nước, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.
 • Đà Nẵng và Quảng Nam thống nhất đề nghị thành lập tổ chức quản lý lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
  Sáng 29/8, UBDN TP. Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam đồng tổ chức Hội thảo ký kết các văn bản làm cơ sở tiếp tục thử nghiệm ban điều phối quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng.
 • Phù Yên (Sơn La): Tăng cường quản lý tài nguyên nước
  (TN&MT) - UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 1284/UBND-TNMT, về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn huyện.
 • Luật hóa quy định bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
  (TN&MT) - Để nâng cao vai trò của cơ quan quản lý tài nguyên nước trong việc thống nhất các hoạt động bảo vệ, quản lý tài nguyên lưu vực sông hiện nay, đồng thời tăng cường chức năng, tính hiệu lực, hiệu quả về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, phù hợp với yêu cầu thực tế, Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã sửa đổi, bổ sung và luật hóa các quy định liên quan đến bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO