Đồng Nai: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài nguyên nước

Tường Tú | 01/12/2022, 10:21

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằn nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài nguyên nước phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Đồng Nai.

Chú trọng bảo vệ, khai thác

UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 2100 ngày 6/8/2012 về việc phê duyệt “Quy hoạch Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đồng Nai đến năm 2020. Đối với Quy hoạch tỉnh Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1016/QĐ-TTg ngày 14/7/2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, việc quy hoạch tài nguyên nước được cụ thể bằng “Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra”. Hiện, nhiệm vụ này đang được Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT và đơn vị tư vấn thực hiện.

5-2-.jpg

Đồng Nai chú trọng quan trắc nước mặt trên sông nhằm theo dõi, đánh giá nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt và sản xuất

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã phối hợp với Liên đoàn Điều tra, Quy hoạch Tài nguyên nước miền Nam thực hiện nhiệm vụ “Lập quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” theo Quyết định số 4586 ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh trong năm 2019 - 2020; được UBND tỉnh có Quyết định số 735 ngày 8/3/2021 về việc phê duyệt kết quả và kinh phí thực hiện Dự án “Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ. Hiện tại, Sở TN&MT đang trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai còn phối hợp thực hiện nhiệm vụ Lập danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đến ngày 26/01/2022, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục có Quyết định số 297 về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Bản đồ khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 298 về việc phê duyệt Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến UBND các huyện, TP. Long Khánh và Biên Hòa.

Cùng với đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11919 ngày 30/9/2021 về việc thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản số 3676 ngày 18/4/2022, Sở TN&MT hiện đang phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện đề cương nhiệm vụ “Kiểm kê và đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” và sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 12/2022.

Ưu tiên sử dụng nước mặt

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang triển khai thực hiện việc ưu tiên sử dụng nước mặt và hạn chế khai thác nước dưới đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và quy định của Luật Tài nguyên nước nhằm bảo vệ nguồn nước dưới đất, ngăn ngừa nguy cơ sụt, lún đất, xâm nhập mặn và các hệ lụy khác có liên quan khi khai thác nước dưới đất quá nhiều. Tuy nhiên, việc chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị cấp nước đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước sạch chưa phát huy kết quả, dẫn đến việc thực hiện chủ trương hạn chế khai thác nước dưới đất còn gặp nhiều khó khăn và chưa đồng bộ.

5-1-.jpg

Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

Sở TN&MT Đồng Nai cho rằng, quá trình tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác nước dưới đất phụ thuộc vào khả năng xác nhận cấp nước của đơn vị cấp nước. Theo quy định tại Điều 39 của Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, đơn vị cấp nước phải thiết lập các điểm đấu nối vào mạng lưới cấp nước cho mỗi khách hàng sử dụng nước; các điểm đấu nối phải đặt ngay sát chỉ giới sử dụng đất hoặc chân tường rào công trình của khách hàng sử dụng nước...

Thực tế cho thấy, văn bản xác nhận cấp nước của đơn vị cấp nước thì xác nhận có khả năng cung cấp nước nhưng tuyến ống cấp nước chưa được đầu tư đến đơn vị sử dụng. Việc đầu tư chi phí tuyến ống cấp nước chưa được các đơn vị cấp nước xác định cụ thể trong phạm vi nào thì của đơn vị cấp nước, trong phạm vị nào thì trách nhiệm đầu tư tuyến ống cấp nước do đơn vị sử dụng phải đầu tư, dẫn đến quá trình tham mưu cấp giấy phép tài nguyên nước còn nhiều bị động gây ảnh hưởng đến việc chấp hành các quy định về pháp luật tài nguyên nước của đơn vị sử dụng nước.

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, mạng lưới quan trắc nước mặt trên địa bàn tỉnh hiện có 8 vị trí quan trắc để theo dõi và đánh giá nguồn nước cung cấp phục vụ cấp nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất công nghiệp. Hiện tại, chất lượng nước được quan trắc tại các vị trí cấp nước đều đạt chất lượng, chỉ một số thời điểm cần có biện pháp xử lý đối với nhóm thông số vi sinh không đạt quy chuẩn cho phép, trừ sông Đồng Môn. Chất lượng nước khu vực cấp nước trong năm nay tương đương so với năm trước.

Đảm bảo cung cấp nước sạch

Được biết, các địa phương trong tỉnh như: Định Quán, Vĩnh Cửu, Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch hiện có nguồn nước mặt sông Đồng Nai nên việc khai thác, xử lý và sử dụng nước mặt gặp nhiều thuận lợi. Đối với các huyện có nhiều hồ chứa thủy lợi được các địa phương khai thác, xử lý và sử dụng nước mặt từ các hồ chứa thủy lợi. Đối với các địa phương không có nhiều hồ chứa thủy lợi, vào mùa khô gặp nhiều khó khăn cho việc cấp nước sạch cho người dân và tưới tiêu cho nông nghiệp.

Hiện tại, Sở TN&MT Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng Đề cương dự án “Kiểm kê và đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” và thực hiện lấy ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan và chuyên gia để hoàn thiện Đề cương dự án, trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt. Đồng thời, Sở TN&MT tiếp tục theo dõi việc thực hiện Quyết định số 297 ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Bản đồ khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất... trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả quan trắc, chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh đã có sự suy giảm về mực nước và chất lượng nước không ổn định, hạ thấp vào mùa khô và thường có độ pH, chỉ tiêu kim loại không đạt chuẩn. Mỗi hộ gia đình tùy theo điều kiện kinh tế, trang bị hệ thống lắng lọc để xử lý nước bằng nhiều cách khác nhau nhưng đa phần sử dụng trực tiếp không qua xử lý. Song, việc bố trí nguồn cung cấp nước sạch và biện pháp hỗ trợ kỹ thuật xử lý nước hộ gia đình chưa được triển khai đồng bộ.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Hiện tại, tình hình cung cấp nước sạch tại địa phương ổn định và được các đơn vị cấp nước tập trung thực hiện, đáp ứng được cho các đô thị, khu dân cư tập trung và các khu công nghiệp. Tại các khu vực gần nguồn nước mặt sông Đồng Nai, các hồ thủy lợi được các đơn vị cấp nước sử dụng nước mặt từ các nguồn này. Tại các khu vực không thuận lợi với nguồn nước mặt trên được các đơn vị cấp nước khai thác, xử lý nước dưới đất để cung cấp nước sạch.

Qua công tác kiểm tra, cấp phép khai thác sử dụng nước mặt và nước dưới đất tại các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh cho thấy, các đơn vị cấp nước mặt khi lựa chọn nguồn nước cấp được lấy từ nguồn nước mặt chưa chủ động có nguồn nước thay thế khi nguồn nước mặt đang khai thác có sự cố... Hiện nay, Đồng Nai đã và đang có nhiều các giải pháp và chỉ đạo chặt chẽ để nâng cao hiệu quả quản lý đối với các đơn vị cấp nước, đảm bảo tính an toàn và ổn định trong việc cấp nước sạch.

Bài liên quan
 • Đồng Nai: Nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, nhất là về đất đai, bảo vệ môi trường... trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Giới thiệu Triển lãm Ngành Nước lần thứ 14
  (TN&MT) - Ngày 12/9, tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với Công ty Infoma Markets Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về Triển lãm và Hội thảo quốc tế về ngành cấp thoát nước, Công nghệ lọc và xử lý nước thải tại Việt Nam (VIETWATER 2023) và Triển lãm về vận tải, xử lý chất thải và công nghệ môi trường tại Việt Nam (WETV 2023).
 • Hải Dương: Sản xuất, cung cấp nước sạch gắn với chuyển đổi số, bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Xác định đổi mới công nghệ và chuyển đổi số là yếu tố “sống còn” của doanh nghiệp do vậy, những năm gần đây, Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương đã tích cực áp dụng những thành tựu của khoa học công nghệ vào công tác sản xuất, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân, từ đó góp phần vào công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường.
 • Cần Thơ quản lý hiệu quả tài nguyên nước: Thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển
  (TN&MT) - TP. Cần Thơ hiện đang tập trung triển khai thực hiện các biện pháp nhằm quản lý, bảo vệ hiệu quả nguồn tài nguyên nước trước tác động của biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố phát triển ngày càng bền vững.
 • Quảng Ngãi: Sử dụng nước hiệu quả, tiếp cận theo hướng tuần hoàn
  (TN&MT) - Biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn ra ngày càng nghiêm trọng đang ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn tài nguyên nước mặt và nước ngầm ở Quảng Ngãi.
 • TP. Vinh (Nghệ An): Tất cả các mẫu nước sạch đều đạt yêu cầu
  Mới đây, vào ngày 06/9/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã có báo cáo về kết quả giám sát chất lượng nước sạch sử dụng vào mục đích sinh hoạt tại các nhà máy nước cung cấp cho thành phố Vinh và các vùng phụ cận. Theo đó, tất cả 10/10 mẫu nước sạch đều đạt QCĐP 01:2021/NA.
 • Quảng Ngãi: Nhiều bất cập trong đầu tư công trình nước sạch
  Bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, những năm qua tỉnh Quảng Ngãi đầu tư hàng trăm công trình nước sạch, mỗi công trình có kinh phí đầu ít nhất là 500 triệu đồng, thậm chí có những công trình hơn 10 tỷ đồng. Thế nhưng, vì nhiều lý do có hơn 90% các công trình cấp nước ở nông thôn không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả gây lãng phí.
 • Mù Cang Chải (Yên Bái): Nhanh chóng khắc phục kênh mương thuỷ lợi sau mưa lũ
  (TN&MT) – Sau khi bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra vào đầu tháng 8/2023, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã tích cực phối hợp với các đơn vị tu sửa lại hệ thống kênh mương thuỷ lợi đảm bảo đủ nước cho bà con sản xuất vụ mùa.
 • Ninh Thuận: Thực hiện vận hành các hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2023
  (TN&MT) - Theo nhận định xu thế khí tượng thủy văn mùa mưa, bão, lũ năm 2023 của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trên các lưu vực sông cả nước sẽ có những diễn biến hết sức phức tạp, phạm vi ảnh hưởng do mưa bão rộng, đặc biệt là khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, cảnh báo nguy cơ lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 11.
 • Để những mạch nguồn chảy mãi
  Việt Nam được dệt thêu bởi 3.450 sông, suối - tạo nên sự đa dạng cảnh sắc, con người và văn hóa độc đáo. Thế nhưng, sông ngòi - những mạch sống của các hệ sinh thái đang bị đầu độc bởi con người. Ngày nay, khó có thể kiếm được con sông nào giữ được một vài nét nguyên sơ.
 • Lạng Sơn: Đưa nước sạch đến với người dân vùng khó khăn
  (TN&MT) - Là tỉnh miền núi có mạng lưới sông suối, ao, hồ khá đa dạng với hơn 270 hồ chứa, trên 970 đập dâng các loại, tỉnh Lạng Sơn đã và đang triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cấp nước an toàn cho khu vực nông thôn, góp phần tiết kiệm, giảm tỷ lệ thất thoát nước, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.
 • Đà Nẵng và Quảng Nam thống nhất đề nghị thành lập tổ chức quản lý lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
  Sáng 29/8, UBDN TP. Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam đồng tổ chức Hội thảo ký kết các văn bản làm cơ sở tiếp tục thử nghiệm ban điều phối quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng.
 • Phù Yên (Sơn La): Tăng cường quản lý tài nguyên nước
  (TN&MT) - UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 1284/UBND-TNMT, về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn huyện.
 • Luật hóa quy định bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
  (TN&MT) - Để nâng cao vai trò của cơ quan quản lý tài nguyên nước trong việc thống nhất các hoạt động bảo vệ, quản lý tài nguyên lưu vực sông hiện nay, đồng thời tăng cường chức năng, tính hiệu lực, hiệu quả về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, phù hợp với yêu cầu thực tế, Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã sửa đổi, bổ sung và luật hóa các quy định liên quan đến bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO