Đồng Nai: Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Tường Tú | 05/05/2022, 11:28

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện đúng quy định

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 636 dự án, gồm các dự án: giao thông, khu dân cư, TĐC, khu công nghiệp, cụm công nghiệp..., đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với diện tích hơn 14.970ha. Trong đó, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện thu hồi đất của 45.433 trường hợp, diện tích đã GPMB là hơn 8.398ha, với số tiền bồi thường và hỗ trợ được phê duyệt là hơn 25.617 tỷ đồng. Hiện tại, còn lại hơn 6.572ha, các địa phương đang tiếp tục thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn 4.134 trường hợp phải giải quyết tái định cư (TĐC); các địa phương đã đầu tư, xây dựng 78 khu TĐC và hiện còn 7.044 lô TĐC đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng để bố trí TĐC cho các trường hợp khi bị thu hồi đất, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; các khu TĐC được hình thành và đầu tư xây dựng mới theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

anh-1.-so-tn-mt-dong-nai.jpg

Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong đó, phần lớn các khu TĐC được xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và tốt hơn nơi ở cũ, góp phần ổn định cuộc sống người dân tại nơi ở mới. Hiện tại, các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục đầu tư xây dựng 19 khu TĐC, sau khi hoàn thành hạ tầng sẽ có khoảng 13.214 lô TĐC và cũng đang tiếp tục kêu gọi, lập thủ tục đầu tư đối với 25 KĐC để giải quyết nhu cầu TĐC khi thực hiện các dự án trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai nhận định: Công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; diện tích đất đã GPMB đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhiều dự án lớn và quan trọng đã hoàn thành, như: Quốc lộ 20; đường cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết; hệ thống đường điện 500kv; các khu công nghiệp, dân cư, tái định cư... và đang tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ đó góp phần chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ và chuyển dịch tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp.

Đồng bộ các giải pháp

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Thực hiện theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đối với việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp các sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

Về thời gian thực hiện công tác bồi thường, theo Sở TN&MT Đồng Nai, mặc dù Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn không quy định về trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện công tác bồi thường, GPMB. Tuy nhiên, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 quy định cụ thể nội dung trên. Do vậy, UBND các huyện, TP. Long Khánh và TP. Biên Hòa có trách nhiệm chỉ đạo Hội đồng Bồi thường dự án nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được quy định tại Quyết định trên, trong đó, không được tự ý chia tách dự án ra để bồi thường nhiều lần mà phải thực hiện đồng bộ một lần cho toàn dự án.

Riêng việc giải quyết TĐC và xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được bố trí TĐC, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh để làm căn cứ cho các địa phương thực hiện. Trong đó, Sở Tài chính và các địa phương có liên quan cần lưu ý xử lý dứt điểm những trường hợp đã được bố trí TĐC nhưng đến nay, các địa phương còn chưa xử lý được các vướng mắc trong việc xác định nghĩa vụ tài chính của người được bố trí TĐC, thực hiện việc bồi thường bằng đất ở cho các trường trường hợp thuộc diện TĐC.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Đối với Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đến ngày 21/4/2022, UBND huyện Long Thành tiếp tục tạm bàn giao mặt bằng cho Cảng vụ Hàng không miền Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) với tổng diện tích 73,97ha. Như vậy, đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 2.184,72ha/2.532ha, đạt 86,28%. Phần diện tích 347,28ha còn lại thuộc giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành bàn giao trong tháng 5/2022.

Đối với việc xây dựng các khu TĐC trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao phối hợp với các sở, ngành có liên quan căn cứ tình hình thực tế tại địa phương có kế hoạch bố trí vốn kịp thời để đầu tư xây dựng các khu TĐC trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên bố trí cho địa bàn còn nhu cầu TĐC lớn như: TP. Biên Hòa, huyện Long Thành và Nhơn Trạch. Bên cạnh đó, UBND các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên Hòa phải yêu cầu các chủ đầu tư các dự án khẩn trương xây dựng hạ tầng TĐC và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án TĐC đang thực hiện dở dang, đảm bảo bố trí đủ chỗ ở cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, UBND các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên Hòa ưu tiên dành quỹ đất để xây dụng các khu TĐC tại vị trí hợp lý, đồng bộ về hạ tầng, công trình phúc lợi, đảm bảo người dân được tiếp cận một cách dễ dàng các dịch vụ tiện ích, phù hợp với từng dự án, từng khu vực giải toả...; đồng thời, các địa phương chủ động ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất và chủ trì xây dựng các khu TĐC đảm bảo không bị động, việc bố trí TĐC phải thực hiện trước khi thu hồi đất theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013. Còn đối với các dự án theo tuyến, đi qua nhiều địa bàn khác nhau, các sở, ngành liên quan được giao bổ sung quy định thống nhất việc áp dụng các chính sách hỗ trợ trong cùng một dự án để hạn chế tình trạng khiếu nại của người dân.

Thực hiện Công văn số 1652 ngày 18/2/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC các dự án trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh, để đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và TĐC, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các chủ đầu tư phải chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn và tạm ứng trước kinh phí để thực hiện, trường hợp chủ đầu tư không cân đối, chuẩn bị nguồn vốn cho GPMB và không tạm ứng kịp thời kinh phí thực hiện thì thu hồi dự án đầu tư theo quy định hiện hành.

Về nhân lực thực hiện công tác bồi thường, GPMB; Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các địa phương và bổ sung biên chế cho các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC, công tác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao cho UBND các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên Hòa chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý, xử lý nghiêm tình trạng xây dựng trái phép, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, giao Thanh tra các huyện, TP. Long Khánh và TP. Biên Hòa tổ chức định kỳ kiểm tra để đánh giá, báo cáo, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất tại địa phương.

Bài liên quan
 • Đồng Nai: Triển khai nhiệm vụ ngành TN&MT năm 2022
  (TN&MT) - Ngày 12/01, tại TP. Biên Hoà (Đồng Nai), nhằm đánh giá, tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành TN&MT. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Phi đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sơn La
(TN&MT) - Ban Quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn Ngân hàng Thế giới VILG Trung ương vừa làm việc với Ban quản lý dự án VILG tỉnh Sơn La về tiến độ triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
 • Đồng Nai: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng
  (TN&MT) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Văn bản số 9878/UBND-KTN về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.
 • Đà Nẵng kiến nghị thu hồi 2 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai
  Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố các đơn vị sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Qua đó các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đã kiến nghị thu hồi 2 trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp phải thu hồi đất theo quy định điểm g, khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về thu hồi đất trong khu, cụm công nghiệp
  (TN&MT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND quy định thu hồi đất trong các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
 • Rà soát tiến độ thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai"
  (TN&MT0 - Ngày 26/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân và đã chủ trì buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến với Ngân hàng Thế giới về tiến độ thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ.
 • Khánh Hòa: Thu hồi 28,5 ha đất để phát triển kinh tế- xã hội
  UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Văn bản về việc tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm tra Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Tổng diện tích thu hồi là 28,5ha của 6 dự án sử dụng vốn ngân sách. Việc thu hồi nhằm phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, cộng đồng.
 • TP. Cần Thơ: Tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng
  (TN&MT) - UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3693/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.
 • Thừa Thiên – Huế: Tăng cường quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
  UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành công văn nhằm tăng cường quản lý công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh để giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm.
 • Mai Sơn (Sơn La): Hoàn thành cấp GCNQSDĐ lần đầu cho người dân
  (TN&MT) - Những năm qua, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện và đảm bảo quyền, lợi ích của người sử dụng đất. Đến nay, Mai Sơn đã hoàn thành cấp GCNQSDĐ với đất ở, đất sản xuất nông nghiệp lần đầu và tổ chức trao GCN cho các hộ gia đình, cá nhân.
 • Thanh Hóa: Nhiều dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao đất
  Theo báo cáo của Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN), hiện nay trên địa bàn KKTNS&CKCN có 700 dự án đầu tư, trong đó có 188 dự án đầu tư thứ cấp thuê đất trực tiếp với nhà đầu tư hạ tầng và 512 dự án đầu tư kinh doanh đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất. Hiện có 122 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng chưa được cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất.
 • Rà soát các bất cập của hệ thống thông tin đất đai
  Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong thực tế liên quan đến hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước.
 • Đất nông nghiệp ở Quảng Ngãi bị “làm loạn”
  (TN&MT) - Thời gian gần đây, tại nhiều vùng nông thôn ở Quảng Ngãi, cò đất ráo riết gom mua đất vườn, đất trồng keo của người dân địa phương rồi nâng hạn mức đất ở, tiến hành các thủ tục tách thửa, phân lô bán nền tạo cơn sốt đất ảo
 • Đôn đốc các địa phương chậm tiến độ thực hiện Dự án VILG
  Sáng 20/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO