Động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Đại Lộc, Quảng Nam

Đà Hải (thực hiện) | 04/08/2022, 16:37

(TN&MT) - Nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002 - 05/8/2022), Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trò chuyện với ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) về những thành tựu và đóng góp của ngành TN&MT cho sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tại địa phương.

PV: Thưa ông, thời gian qua công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn có những kết quả gì nổi bật?

85-1-.jpg

Ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc.

Ông Hồ Ngọc Mẫn: Thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ tích cực của các sở, ban ngành cùng với nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường ngày càng được tăng cường, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương theo hướng bền vững. Cụ thể: Trong lĩnh vực đất đai, chính sách pháp luật về đất đai ngày càng hoàn thiện và được UBND huyện áp dụng kịp thời nhằm giải quyết hồ sơ về đất đai đúng theo quy định. Quyền của người sử dụng đất tiếp tục phát huy, không còn vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, vượt cấp. Đến nay, huyện Đại Lộc đã triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, hiện đã trình Sở TN&MT thẩm định, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện được duyệt sớm hơn so với năm trước, đảm bảo kịp thời cho công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất các dự án, công trình trọng điểm của huyện; công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng được quan tâm, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, thu hút đầu tư của huyện.

Công tác rà soát, phân loại và đề xuất hướng giải quyết những trường hợp vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân được các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt và khẩn trương, đến nay đã phân loại và hướng dẫn các địa phương giải quyết 525 trường hợp, còn lại 828 trường hợp cũng đã phân loại và báo cáo đề xuất các sở, ban ngành của tỉnh cho ý kiến giải quyết trong thời gian đến. Cùng với đó, công tác phát triển quỹ đất thực hiện có hiệu quả, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển KT-XH; tiền sử dụng đất thu được hàng năm chiếm khoảng 30 - 40% tổng thu ngân sách. UBND huyện cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn; Đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ ngày càng được quản lý chặt chẽ; đồng thời, kiên quyết thu hồi đất những dự án vi phạm theo quy định. Địa phương cũng đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc lập, trình phê duyệt đề cương, dự toán Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Đại Lộc giai đoạn 2022 - 2025...

Cùng với đó, lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đã được điều tra, đánh giá, quy hoạch đồng bộ và quản lý ngày càng chặt chẽ, phát huy giá trị phát triển kinh tế. Huyện đã tập trung triển khai thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; ban hành công văn tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện và quy chế phối hợp trong quản lý tài nguyên khoáng sản, theo đó, đã phân định rõ trách nhiệm cho từng ngành, địa phương quản lý tài nguyên khoáng sản và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về chức năng, nhiệm vụ của từng ngành và địa phương.

PV: Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện cũng đạt nhiều thành tích, ông có thể điểm qua những thành công ban đầu đó?

Ông Hồ Ngọc Mẫn: Thời gian Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước được tăng cường; các điểm nóng về ô nhiễm môi trường cơ bản đã được kiểm soát, xử lý; tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại một số cơ sở sở sản xuất đã được chấm dứt, không phát sinh điểm nóng mới hoặc cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã chú trọng đầu tư công trình xử lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

85-2-.jpg

Cơ quan chức năng Đại Lộc thường xuyên kiểm tra việc khai thác cát trên địa bàn

Năm 2022, UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, tập kết, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn huyện Đại Lộc; theo đó, Đoàn kiểm tra đã tổ chức 20 đợt kiểm tra đối với các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện, phát hiện và xử lý vi phạm đối với 4 doanh nghiệp với tổng số tiền xử phạt: 260.000.000 đồng; đình chỉ hoạt động 1 tháng đối với 3 doanh nghiệp do chưa lắp đặt hệ thống trạm cân, gắn camera kết nối Wifi; giao lại cho địa phương cấp xã xử lý vi phạm đối với 2 cá nhân vi phạm.

Đặc biệt là công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường đã triển khai đạt được những kết quả nhất định, thông qua nhiều phong trào, mô hình thiết thực như: Phong trào “Hai không” (không vứt rác bừa bãi ra nơi công cộng, không dùng xung điện) và mô hình Chỉnh trang công trình vệ sinh chuồng trại chăn nuôi ở nông thôn” của Hội nông dân; Mô hình VAC khép kín, mô hình tự quản các hoạt động ra quân hưởng ứng các ngày chủ điểm về môi trường; ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp; Mô hình xanh - sạch - đẹp trong trường học, công sở; Phương án thu gom, xử lý rác thải ở khu dân cư, ra quân diệt cây mai dương…. Công tác thẩm định hồ sơ môi trường cũng được chú trọng về chất lượng, dần trở thành công cụ quản lý hiệu quả; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cơ bản đã được xử lý.

Ngoài ra, công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện dần đi vào nền nếp, 18/18 xã, thị trấn đã xây dựng Phương án thu gom và xử lý rác thải và triển khai thực hiện, tỷ lệ hộ dân tham gia Hợp đồng thu gom, xử lý rác thải ngày càng tăng, theo kết quả thống kê năm 2021,số hộ tham gia Hợp đồng thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện là 29.128 hộ/35.373 hộ, chiếm tỷ lệ 82,35%, qua đó góp phần xóa dần các điểm nóng về rác thải tại các điểm giáp ranh, tạo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện.

PV: Trong thành tích chung của cả huyện, ngành TN&MT Đại Lộc đã đóng góp như thế nào cho sự phát triển KT - XH tại địa phương thưa ông?

Ông Hồ Ngọc Mẫn: Thời gian qua, ngành TN&MT Đại Lộc đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển KT - XH của huyện, cụ thể như: Tham mưu thực hiện tốt công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, qua đó đã góp phần sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo phát triển bền vững, tăng nguồn thu từ đất, đóng góp đáng kể trong tăng trưởng kinh tế; góp phần quan trọng vào phát triển KT - XH của huyện. Phát huy hiệu quả tiềm năng đất đai trong khai thác quỹ đất, thu tiền sử dụng đất hằng năm đóng góp từ 30 - 40% tổng thu ngân sách huyện.

Ngoài ra, ngành TN&MT cũng là ngành quản lý, đề xuất sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản nhằm đáp ứng kịp thời nguồn nguyên liệu khoáng sản tại chỗ cho các hoạt động sản xuất của các nhà máy, các dự án trọng điểm của huyện có sử dụng nguồn khoáng sản đất san lấp, cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường; qua đó, góp phần lớn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện về phát triển KT - XH giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn huyện đúng như tiến độ đề ra.

Tham mưu đề xuất lựa chọn, thu hút đầu tư đối với các dự án mang lại hiệu quả kinh tế lớn, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, đặc biệt nói không với các dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, qua đó đã góp phần phát triển KT - XH của địa phương theo hướng bền vững. Đồng thời đã đưa ra các giải pháp tích cực trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro do thiên tai, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, kinh tế của người dân, góp phần phát triển ổn định về kinh tế của huyện.

PV: Trân trọng cám ơn ông!

Bài liên quan
 • Thanh Hóa: “Gỡ vướng” cho các dự án trọng điểm tại Nghi Sơn
  Vừa qua, ông Nguyễn Văn Thi- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và làm việc với chính quyền địa phương để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thanh Hóa: Khởi công tuyến đường QL1A nối với QL45 hơn 1.400 tỷ đồng
Ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết Qúy Mão), tại xã Hoằng Xuân (huyện Hoằng Hóa), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường nối QL 1A với QL 45, từ xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa) đến xã Thiệu Long (Thiệu Hóa) với tổng mức đầu tư 3 dự án là 1.417 tỷ đồng.
Đừng bỏ lỡ
 • Sức mạnh văn hóa PVCFC

  Sức mạnh văn hóa PVCFC

  23:01 25/01/2023
  Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) tại Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) được xây dựng rất bài bản, rõ nét, tạo thành bản sắc riêng, góp phần đưa PVCFC vượt qua những khó khăn chưa từng có tiền lệ.
 • Bảo hiểm PVI - Định vị thương hiệu bằng chữ "Tín"
  Định vị thương hiệu dựa trên chữ “Tín” và trách nhiệm với đối tác, khách hàng là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) lại là đối tác tin cậy khi thực hiện các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ.
 • Để Khu kinh tế Nam Phú Yên cất cánh
  Có lợi thế về tài nguyên biển, hội tụ hàng loạt dự án đầu tư công nghiệp, công nghệ cao, du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng…, Khu kinh tế (KKT) Nam Phú Yên đang được tỉnh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, liên kết vùng, thu hút các nguồn lực để trở thành KKT trọng điểm của tỉnh và cả duyên hải Nam Trung Bộ.
 • Khát vọng Petrovietnam "Tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc"
  Hơn 60 năm phát triển ngành Dầu khí Việt Nam là quá trình xây dựng trải qua bao thăng trầm, "những người đi tìm lửa" vẫn không từ bỏ khát vọng, không khuất phục trước hoàn cảnh, luôn miệt mài cống hiến, hăng say lao động, để xây dựng ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam lớn mạnh, vươn cao , vươn xa.
 • Tạo động lực mới, khí thế mới đưa Khánh Hòa vươn mình mạnh mẽ
  Ông NGUYỄN HẢI NINH - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa
 • Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
 • Bộ Công Thương phát công điện khẩn không để đứt gãy, thiếu hụt xăng dầu dịp Tết
  (TN&MT) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện khẩn về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu thực hiện trực 100% quân số lực lượng Quản lý thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm đối với hệ thống kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình, không để xảy ra tình trạng đứt gãy, thiếu hụt xăng dầu.
 • Tập trung 4 nhiệm vụ đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho miền Trung
  (TN&MT) -Để cung cấp điện an toàn trong dịp têt Nguyên đán Quý Mão, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.
 • Ông Lê Viết Hải tiếp tục là Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
  Theo Quyết định từ Cục thi hành án dân sự TP HCM, cho đến khi vụ việc được giải quyết bằng Quyết định hay phán quyết có hiệu lực của Hội đồng trọng tài, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) thì ông Lê Viết Hải sẽ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.
 • Vận hành với tinh thần “không để một giây, một phút mất điện"
  (TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại chuyến công tác kiểm tra tình hình cấp điện và chúc tết, động viên CBCNV Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) sáng ngày 19/1.
 • Mùa Xuân “gõ cửa” người thu nhập thấp
  (TN&MT) - Không còn cảnh sống trong những căn nhà trọ chật chội, ẩm thấp, nhiều người thu nhập thấp tại TP.HCM đã có chốn an cư khang trang, sạch sẽ của riêng mình trong mùa xuân mới này.
 • Các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều chương trình xã hội mừng xuân
  (TN&MT) - Trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa, chia sẻ với bà con có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hỗ trợ đồng bào trên cả nước đón một mùa xuân mới đầm ấm, hạnh phúc hơn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO