Xã hội

Đông Giang (Quảng Nam): Thực hiện hiệu quả chính sách vay vốn, góp phần giảm nghèo bền vững

Võ Hà 17:16 31/05/2023

Bằng những cách làm hiệu quả, thời gian qua, huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững.

Phóng viên Báo Tài nguyên & Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Hữu Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang về những cách làm hiệu quả tại địa phương.

dohuutung.jpg
Ông Đỗ Hữu Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang

PV: Thưa ông, thời gian qua địa phương đã có những giải pháp gì để hỗ trợ người dân xoá đói giảm nghèo hiệu quả?

Ông Đỗ Hữu Tùng: Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, bảo lũ và dịch bệnh COVID-19 nhưng với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, có trong tâm, trọng điểm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nên công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều thành tựu và kết quả nổi bật. Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo đến cuối năm 2022, toàn huyện còn 3.394 hộ nghèo, tỷ lệ 45,18%, giảm so với năm 2021 hơn 511 hộ, tương ứng giảm 7,7%.

Có được những thành quả như vậy là nhờ địa phương đã thực hiện tốt các chương trình, chính sách giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn đến các cộng đồng thôn đạt hiệu quả. Đến thời điểm hiện tại các chương trình, chính sách giao khoán QLBVR trên địa bàn đã mang lại hiệu quả, hiệu ứng rất tốt, người dân có nguồn thu nhập ổ định, đơn giá bảo vệ rừng ngày càng được nâng lên, góp phần ổn định đời sống cho người dân địa phương.

Đặc biệt địa phương tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo, người đăng ký thoát nghèo tiếp cận được các nguồn vốn vay, tham gia trực tiếp các lớp tập huấn, hội thảo, nâng cao năng lực từ các chương trình chính sách giảm nghèo bền vững. Qua thực tế hiện nay, người nghèo, người cận nghèo trên địa bàn huyện được hỗ trợ đầy đủ các chính sách về bảo hiểm y tế, giáo dục, dạy nghề và vay vốn, giải quyết việc làm, nhà ở… đã chứng minh chính sách này đã đi vào cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách giảm nghèo vẫn bộc lộ một số tồn tại hạn chế như việc bố trí nguồn vốn, cơ chế khuyến khích đào tạo nghề, tạo việc làm cho người nghèo chưa phù hợp theo đặc thù vùng miền; công tác xét chọn hộ, chọn mô hình tham gia dự án hỗ trợ sản xuất và đa dạng sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo chưa đổi mới cả tư duy nhận thức và phương thức sản xuất; nguồn lực tập trung cho mô hình dàn trải bình quân chia đều; việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo còn gặp khó khăn do định suất thấp, yêu cầu phải vay vốn chính sách, đóng góp của dòng tộc cộng đồng; công tác điều tra, rà soát xác định hộ nghèo tại một số địa phương còn lúng túng do tiêu chí có thay đổi nhưng công tác hướng dẫn chưa cụ thể; việc tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo tại một số địa phương có lúc chưa kịp thời do áp lực về thời gian và chỉ tiêu giao.

PV: Có được kết quả xoá đói giảm nghèo hiệu quả một phần là nhờ việc quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm giám sát đối với công tác tín dụng chính sách xã hội tại địa phường?

Ông Đỗ Hữu Tùng: Đến ngày 30/4/2023 dư nợ của ngân hàng CSXH huyện là 265 tỷ đồng với gần 5.000 hộ vay, chiếm tỷ lệ 66% trên tổng số hộ dân của. Chất lượng tín dụng tốt với nợ quá hạn thấp với 35 triệu, chiếm tỷ lệ 0,01%. Tín dụng chính sách xã hội đã và đang triển khai thực hiện đã góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, giúp người dân chủ động hơn trong phát triển sản xuất, nhiều mô hình dự án được đầu tư vay vốn đã phát huy được hiệu quả, thu hút được nhiều lao động, tăng thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương.

Để thực hiện tốt chính sách vay vốn đối với người nghèo, địa phương đã hỗ trợ các hộ nông dân làm tốt công tác chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy phát triển sản xuất đi đôi với triển khai tín dụng chính sách xã hội để tăng năng suất, tăng hiệu quả sử dụng vốn vay; triển khai cho vay các mô hình sản xuất nông - lâm kết hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao để nhân rộng.

Chúng tôi cũng nêu cao vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã - thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện trong tổ chức vận hành hoạt động tín dụng chính sách. Trong đó, tập trung chỉ đạo rà soát, cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, gắn kết hoạt động cho vay với các chương trình, dự án tại địa phương, các hoạt động hỗ trợ người vay để phát huy hiệu quả vốn vay.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, các tổ chức Hội nhận ủy thác, tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách tín dụng, mô hình làm ăn hiệu quả, thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ vốn vay NHCSXH.

Các hộ được vay vốn đều được hướng dẫn và giám sát thường xuyên, vì vậy việc sử dụng nguồn vốn vay trong các hộ nghèo đều đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả.

donggiang2.jpg
Người dân Đông Giang tập trung phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay hiệu quả

PV: Thời gian tới, địa phương tiếp tục có những giải pháp gì để thực hiện tốt chính sách vay vốn đối với người nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững?

Ông Đỗ Hữu Tùng: Chương trình vay vốn là một trong những “trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo của địa phương. Thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội sẽ góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Do vậy, chúng tôi tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cấp về chủ trương, chính sách giảm nghèo bền vững; kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác giảm nghèo; nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo cơ sở; kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình ở các cấp; điều tra xác định hộ nghèo, cận nghèo và phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, huy động nhiều nguồn lực phục vụ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước kịp thời, đủ để thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, chú trọng huy động sự đóng góp của doanh nghiệp, vận động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Bài liên quan
 • Ninh Bình: Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay nước sạch vệ sinh môi trường
  (TN&MT) - Sau 17 năm triển khai thực hiện Chương trình cho vay Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã giúp cho hàng chục nghìn gia đình có điều kiện xây mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình nước sạch. Tuy nhiên, hiện nay, sự gia tăng về dân số và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình xâm nhập mặn, hạn hán diễn ra với tần suất ngày một nhiều hơn, rộng hơn đang tiếp tục đặt ra những nhu cầu bức thiết về nước sạch của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Thừa Thiên – Huế phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”
  (TN&MT) - UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trên địa bàn tỉnh.
 • Lào Cai: Trao giải thưởng Văn học - nghệ thuật
  (TN&MT) - Ngày 21/9, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai tổ chức trao giải thưởng Văn học - nghệ thuật Kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 – 23/9/2023) và ra mắt ấn phẩm mới.
 • Bảo hiểm xã hội đối thoại với 120 doanh nghiệp tiêu biểu về chính sách BHXH, BHYT
  Ngày 19/9, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Bùi Minh Đức cùng lãnh đạo các ban, ngành thành phố tổ chức đối thoại với 120 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).
 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho thân nhân người tử vong vụ cháy chung cư mini
  Tính đến sáng 19/9, Bảo hiểm xã hội Hà Nội và các đơn vị đã chi chế độ tử tuất cho thân nhân người lao động của 17 người tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Hà Nội. Đây là 17 nạn nhân có tham gia bảo hiểm xã hội trong tổng số 56 người thiệt mạng của vụ cháy.
 • Bộ TN&MT phối hợp với Công ty TNHH Unilever Việt Nam: Chung tay hành động vì một Việt Nam xanh
  (TN&MT) - Ngày 21/9, tại xã Nghĩa An (Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái), Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND Thị xã Nghĩa Lộ; Công ty TNHH Unilever Việt Nam và Nhãn hàng Omo tổ chức Chương trình trồng cây “Hành động vì một Việt Nam xanh”.
 • Tích cực xây dựng "Trường học không khói thuốc"
  (TN&MT) - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành quyết định số 3459/QĐ-TĐHHN ngày 12/9/2023 về Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024 nhằm thực hiện xây dựng môi trường làm việc trong lành, văn minh theo hướng “Trường học không khói thuốc”.
 • Hậu Giang: Xây dựng 1.400 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ dân khó khăn
  (TN&MT) - Chiều 20/9, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Lễ phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà "Đại đoàn kết" cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
 • Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng (Yên Bái) có gì đặc sắc?
  (TN&MT) - Từ ngày 22-28/9, tại huyện Văn Chấn (Yên Bái) sẽ diễn ra Lễ hội Trà Shan Tuyết. Đây lần đầu tiên lễ hội được tổ chức nhằm hưởng ứng chuỗi các sự kiện văn hoá, du lịch của tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra vào cuối tháng 9.
 • Ngành giáo dục quận Ba Đình: Đổi mới, nâng cao chất lượng, lấy học sinh làm trung tâm
  (TN&MT) - Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Ba Đình đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhờ đó, ngành giáo dục quận Ba Đình đã có nhiều dấu ấn đột phá. Năm học 2023 - 2024 tiếp tục là năm học được quận chú trọng triển khai các kế hoạch, hành động, xác định những mục tiêu quan trọng.
 • Quảng Bình: Chú trọng đầu tư cho giảm nghèo bền vững
  Là địa phương còn nhiều khó khăn so với cả nước, nhưng trong những năm qua tỉnh Quảng Bình luôn coi trọng, dành nguồn lực đầu tư thích đáng cho công tác giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, kết quả giảm nghèo của tỉnh đã có chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 • Hướng dẫn quy trình hỗ trợ phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững
  (TN&MT)- Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (dự án) để hướng dẫn về quy trình và cách thức tổ chức thực hiện dự án cho cán bộ quản lý, tổ chức thực hiện ở các cấp, chủ yếu là cấp tỉnh, huyện và xã, thuộc cơ quan chủ chương trình và các cơ quan, đơn vị chủ trì, thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
 • Ninh Thuận: Tạo việc làm cho lao động nữ vươn lên thoát nghèo
  Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 3608/KH-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030". Đây là bước đột phá quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển kinh tế - xã hội và tạo cơ hội việc làm cho phụ nữ, giúp nhau giảm nghèo bền vững tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh.
 • Vĩnh Phúc: Thoát nghèo nhờ chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp
  Thay vì sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún theo kiểu truyền thống trước đây, người dân xã Cao Phong (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với quy mô lớn. Điều này đã giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO